Discussiegroep

Onderwerp: Grebbeliniedag 2009 of fietsverkenning Betuwestelling 1940

(redactie)
Totaal berichten: 225
4.022 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Stichting De Greb
Fietsverkenning door de Betuwestelling 1940, 16 mei 2009.

Veel van de Betuwestelling 1940 is met de naoorlogse ruilverkavelingen, de Betuwelijn en het verstrijken van de jaren verloren gegaan. Dat neemt niet weg dat er over die stelling nog wel het een en ander te vertellen valt. De Stichting De Greb zal dat in samenwerking met de Historische Kring Kesteren op 16 mei 2009 voor haar rekening nemen.

Aangezien het gebied te groot is voor een overzichtelijke wandeling staat een fietsverkenning door het gebied op stapel. De tocht van naar schatting 35 kilometer vindt in een rustig fietstempo haar weg langs markante punten in de Neder-Betuwe, omgeving Kesteren, Opheusden en Ochten. Vooruitlopend op de fietstocht zal het gezelschap worden ingewijd in de vele verhalen die de Betuwestelling 1940 rijk is. Gedurende de fietstocht is er gelegenheid om op een aantal rustplaatsen kort stil te staan bij specifieke gebeurtenissen.

Aanvang op 16 mei 2009 om 12.00 uur vanaf het Restaurant Cunera, het vroege Restaurant "Het Viaduct" in Rhenen, eindpunt is bij het station Kesteren ongeveer om 17.00 uur.

De prijs per persoon bedraagt 15 euro. Kinderen vanaf 12 jaar mogen onder begeleiding mee. De groep kan maximaal uit 20 personen bestaan. Reserveringen via het info adres van onze site, info@grebbeberg.nl . Een goed functionerende fiets, een bandenplaksetje en een fietspomp worden sterk aanbevolen. Een kleine versnapering is inbegrepen.

Algemene informatie

Datum: 16 mei 2009 om 12.00 uur
Vertrek: Restaurant Cunera, Grebbeweg 1, 3911 AS Rhenen
Max. aantal personen: 20
Kosten per persoon: 15,00 euro.
Kosteloos annuleren voor Zaterdag 9 mei 2009
Fietsafstand: ongeveer 35 kilometer.

Programma

12.00 uur Ontvangst met koffie/thee bij Restaurant Cunera, voorheen het Viaduct;
12.15 uur Lezing door Stichting De Greb
13.30 uur Vertrek per fiets naar de Betuwe
13.50 uur Bezoek aan de stelling en voorposten Opheusden
14.30 uur Kort rustpunt bij het mijnenveld bij Lakemond
15.30 uur Kort rustpunt bij Kazemat Markstraat
16.30 uur Kort rustpunt bij Waalzicht nabij Waalhotel
17.00 uur afsluiting bij station Kesteren

* tijden, prijzen en locaties onder voorbehoud, controleer voor aanvang het laatste nieuws ook op ons forum: www.grebbeberg.nl/index.php?page=forum_discussiegroep&group=4&view=3
» Dit bericht is geplaatst op 23 maart 2009 12:17
(redactie)
Totaal berichten: 225
Vanwege onvoldoende inschrijvingen is de fietstocht geannuleerd.

Ter gelegenheid van de Grebbeliniedag is het volgende alternatief voorhanden:

Start 13.00 uur vanaf de parkeerplaats bij het Militair Ereveld: excursie Slag om de Grebbeberg. Opgave vooraf bij VVV-Rhenen 0317-612333.
» Deze reactie is geplaatst op 12 mei 2009 17:33

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554