Discussiegroep

Onderwerp: Nadere informatie handelingen MWO vaandrig WCH Dekker gezocht

Totaal berichten: 3
3.235 keer gelezen
7 reacties
Categorie: Gezocht...
Ik ben op zoek naar nadere informatie over de handelingen van mijn oom vaandrig WCH Dekker in de meidagen 1940, mede namens zijn vrouw en kindeen.

Vaandrig Dekker werd onderscheiden met de MWO 4e klasse op grond van een actie tegen pantserwagens op de Bagijnhof in Dordrecht. Hierover hebben we op de site van Dordtopenstad een deel van het verslag kunnen vinden. Echter wat er daarna gebeurd is, is binnen de familie (ook mijn tante) nauwelijks bekend, temeer omdat mijn oom weinig over die tijd vertelde en reeds lang is overleden. Mogelijk zijn er nog militaire verslagen of verslagen van interviews na de oorlog terug te vinden. Ik weet echter niet waar.

Zeker is dat vaandrig Dekker in de meidagen uitweek naar Engeland. Het gerucht is, dat hij in de begeleidingsstaf van Wilhemina zat, maar dat wordt nergens gestaafd. Volgens de verhalen is hij redelijk snel daarna weer op verzoek van de familie naar Nederland terug gekeerd. Ook gaf mijn tante aan, dat hij in een gevecht van man tot man in Dordrecht een Duitse officier moet hebben gedood, wat hem danig heeft geraakt en waarover hij tijdens of na de oorlog nog contact met de weduwe heeft gezocht. Zeker en duidelijk is deze informatie niet.

Graag zou ik dus in contact willen komen met mensen die meer over de handelingen van Vaandrig Dekker in en na de meidagen 40 weten enof waar bronnen te raadplegen zijn, waar deze informatie mogelijk te vinden is.

Bij voorbaat dank, mede namens zijn vrouw en kinderen.
» Dit bericht is geplaatst op 14 mei 2009 00:50
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Vaandrig Dekker schakelde twee tanks uit, en geen pantserwagens zoals foutief in de mutatie bij de MWO opgenomen.

Ik zal u verslagen per mail toesturen. Over de periode na mei 1940 weet ik niet veel. Wel kan ik de verslagen van hem (hij was commandant van de Sectie PAG van II.1.RW) aan u verzenden. Mocht u nog nadere informatie wensen te bekomen, dan kunt u zich tzt het beste tot het militair archief (NIMH) en/of het Nationaal Archief wenden. Mogelijk zelfs het NIOD, als er tijdens de oorlog sprake is geweest van betrokkenheid bij illegaal werk.

U krijgt de verslagen morgen of overmorgen. Ik moet ze namelijk inscannen en ben de komende dagen veel van huis.
» Deze reactie is geplaatst op 14 mei 2009 01:16
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het lijkt mij totaal onmogelijk dat Dekker in de begeleidingsstaf van Wilhelmina gezeten zou hebben. De koningin is aan het eind van de morgen (13 mei ) per schip uit Hoek van Holland vertrokken, terwijl vaandrig Dekker pas in de loop van de middag die Duitse tanks op het Bagijnhof uitschakelde. Het zou overigens best interessant zijn om te vernemen hoe hij dan wel nog tijdens de meidagen naar Engeland heeft kunnen ontkomen.

Als het verhaal over die gesneuvelde Duitser juist is en het inderdaad om een officier zou gaan, dan komt, voorzover ik kan nagaan, alleen in aanmerking Oberleutnant Johannes Mann. Hij kwam om in Dordrecht ( er wordt geen exacte plaats aangegeven ) op de 12e mei 1940. Wel kan eventueel worden uitgezocht waar ( het onderdeel van ) vaandrig Dekker zich op dat moment ( 12 mei ) bevond. Straatgevechten zijn er op die datum namelijk in Dordrecht wel gevoerd.

Er zijn weliswaar meer in Dordrecht gesneuvelde Duitse officieren, maar die zijn (alweer voorzover ik kan nagaan ) omgekomen op de 10e mei 1940 ( d.w.z op een moment dat de Lichte Divisie, waar Dekker deel van uitmaakte, daar nog niet was aangekomen ).


MANN
-
Johannes
OBERLEUTNANT
30.01.1918
Freiberg/Sach.
12.05.1940
Dordrecht
Dordrecht ABP
CO-156
Ysselsteyn
CO
3/IR 72 (van 46 ID; verst 7 FD)
IR72

).
» Deze reactie is geplaatst op 14 mei 2009 10:44
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Het gedeelte over begeleidingsstaf en terugroepen naar Nederland moeten we mogelijk met een korreltje zout nemen. Allereerst is het volgens mij zo dat de vaandrig in een psychische depressie terecht kwam door de gebeurtenissen tijdens de strijd in Dordrecht, ten tweede schreef hij in 1941 in Nederland zijn krijgsverslagen. En ten derde was er geen sprake van dat familie eenvoudig een bericht naar Engeland kon geven of de vaandrig Dekker zich thuis wilde komen melden, nog los van het feit dat dan vervolgens terugkeren en ongemerkt opgaan in de samenleving niet kon. Als militair en zeker als aspirant officier had hij zich te melden bij de bezetter. Als hij dat na de capitulatie niet deed en ineens wel aanwezig bleek, dan hadden de Duitsers dat niet geaccepteerd.

Ik zie ook geen mogelijkheden voor Dekker, die op 14 mei te Sliedrecht zat met de rest van de LD, om nog die dag zich los te maken van zijn verband en Engeland te bereiken. In de periode nadien lukte het slechts enkelingen om als Engelandvaarder de overkant te bereiken. Veel voornamere aanwijzing is dat Dekker pas in 1946 tot 2e luitenant werd bevorderd. Dat terwijl alle Engelandvaarders die onverhoopt vaandrig waren direct tot tweede luitenant werden benoemd. Zeker als Dekker in de begeleiding van de koningin zou hebben gezeten. Mogelijk dat er verwarring is ontstaan met F. Dekker die wel in Londen zat tijdens de oorlog en zich bij de geheime dienst verdienstelijk maakte.

Het was onderzoeker Calmeijer ook duidelijk dat de vaandrig 'gewoon' thuis was, want hij werd aangeschreven (en antwoordde).

Dit alles sluit niets uit, vooralsnog, maar ik denk zelf ook dat de vaandrig niet naar Engeland is geweest. Hier zullen waarheid en fictie wellicht wat door elkaar lopen.
» Deze reactie is geplaatst op 14 mei 2009 12:01
Totaal berichten: 3
Geachte Heren Goossens en Groenman,

Dank voor de reacties en ook zeer veel dank voor de moeite om de gevechtsverslagen te scannen en te mailen.

Ik vond het zelf ook al vreemd dat hij in de staf van Wilhemina zou hebben gezeten, gezien de onmogelijkheid van de tijdstippen waarop hij slag leverde met de tanks op 13 mei terwijl op dat moment Wilhelmina al weg was. Mijn tante en ook zijn oudste dochter geven overigens aan dat hij wel zeker was uitgeweken naar Engeland en vervolgens al snel terugkeerde. Blijft dus een raadsel.

Ik zal nog eens navragen over die Duitse officier. Oom Wim Dekker schijnt een notitieboekje van de man te hebben meegenomen aan de hand waarvan hij na de oorlog contact zou hebben gezocht met de weduwe.

Nogmaals dank, mede namens zijn vrouw en kinderen.

Alle extra informatie blijft welkom.
» Deze reactie is geplaatst op 14 mei 2009 18:44
Totaal berichten: 3
Geachte heren Goossens en Groenman,

Zeer dank voor de informatie. Ik vond het verhaal van de begeleiding van Wilhelmina ook vreemd, gezien het tijdstip. Over het feit dat hij kort in Engeland zou zijn geweest (hij zou snel weer zijn teruggekeerd), is mijn tante vrij stellig. Zijn oudste dochter vroeg zich ook enkele dagen geleden nog af, waarom haar vader naar Engeland was uitgeweken en dat ze heel graag opgehelderd zou willen zien wanneer en hoe hij in Engeland is gekomen en waarom en hoe hij dan weer terug is gekomen.

Als hij maar kort in Engeland zou zijn geweest, dan klopt dat het het feit dat hij de de gehele oorlogstijd verder in Nederland is geweest en daar ook verslagen heeft gemaakt.

Heer Goossens, ik waardeer het zeer, dat u de verslagen wilt scannen en mij wilt toesturen. Ondertussen heb ik ook vragen uitgezet naar het NIMH en het NIOD. Als ik meer weet zal ik het laten weten.

Dat over die panserwagens, die tanks waren, klopt natuurlijk. Slip van mijn toetsenbord.

Nogmaals zeer bedankt, mede namens de familie.
» Deze reactie is geplaatst op 14 mei 2009 19:16
Totaal berichten: 143
Ik heb even gekeken naar de lijst van Engelandvaarders die via de Noordzee een geslaagde of mislukte poging hebben ondernomen ( Vrijheid achter de Horizon )maar daar komt de naam Dekker niet voor. Je kunt dus aannemen dat hij niet via de kortste route naar Engeland is gegaan na de capitulatie als er uberhaupt sprake is van een Engeland tocht. Andere routes via Zweden of Zwitserland waren zeer tijdrovend en konden wel een jaar duren of zelfs soms langer. Het is onmogelijk dat hij dan in 1941 weer terug was.
» Deze reactie is geplaatst op 15 mei 2009 05:07
Totaal berichten: 191
Bij het afslaan van de tankaanval op de Dordtse binnenstad was de rol van vaandrig W.C.H.Dekker beslissend. Dit is o.m. beschreven in Deel 3 van "Opmars naar Rotterdam" in het subhoofdstuk "Mislukte tankaanval op de Dordtse binnenstad". Van de Heer Jan v.d.Vorm vernam ik destijds dat de gebeurtenis de vaandrig zo sterk heeft aangegrepen, dat hij er geestelijk niet meer boven op is gekomen.
» Deze reactie is geplaatst op 18 mei 2009 16:21

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554