Discussiegroep

Onderwerp: informatie over Ab (Albertus Johannes) Elhorst uit Amsterdam

Totaal berichten: 1
3.118 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht...
Mijn vader heeft gevochten op de Grebbeberg in mei 1940. Hij wilde tijdens zijn leven (overleden 16-10-85) nooit over de oorlog praten. Ik weet geen legeronderdeel, geen rang of legernummer. Ik weet alleen dat hij tijdens de mobilisatie in een boerderij in Renkum gelegerd was. Daar hebben mijn moeder en ik hem bezocht.
Wie kan me iets over mijn vader tijdens de mobilisatie en de meidagen vertellen?
» Dit bericht is geplaatst op 21 mei 2009 21:09
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De heer Elhorst komt in ons archief helaas niet voor,
Voor ons zijn er in uw geval te weinig gegevens om er mee aan het werk te kunnen gaan.
Ik kan alleen maar het advies geven contact op te nemen met DARIC en de Militaire Staat van Dienst van uw vader op te vragen.
Dat levert in elk geval zijn stamregiment op, maar vraag ook specifiek naar bataljon en compagnie. Soms hebben ze die gegevens daar namelijk wel degelijk, soms trouwens ook niet.
De DARIC - gegevens kunt u via de zoekfunctie vinden op onze website.
Aanvraag moet wel gebeuren per brief ( geen e-mail ) en een kopie van uw paspoort en een bewijs van overlijden van de betrokkene moeten worden meegezonden ( dat laatste mag eventueel ook b.v een rouwadvertentie of rouwkaart zijn. Het spreekt vanzelf dat u naam, geboortedatum en plaats van geboorte van uw vader moet opgeven.

Neem daarna weer contact met ons op, dan kunnen wij in elk geval meer vertellen over dat onderdeel. Persoonlijke informatie over uw vader zult u via de officiele weg met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet kunnen krijgen. Appellijsten met namen van militairen uit de lagere rangen uit de meidagen zijn er namelijk vrijwel niet, omdat ze destijds op bevel van hogerhand zijn vernietigd.
In theorie zou zich nog een oud-militair/dienstkameraad van destijds kunnen melden, maar die kans is na 69 jaar inmiddels wel heel klein geworden.
» Deze reactie is geplaatst op 21 mei 2009 23:25
Totaal berichten: 12
ik stuurde u al een mail , realiseerde mij later,dat in de verdachte Oorboog Milo Anstadt beschrijft als ik het mij goed herinner , dat hij ondergedoken zat in een boerderij in Renkum. Zelf heb ik het contact met hem nog niet durven te leggen, door dat ik mij daar toentertijd door zijn nog levende zuster Sera ,van liet weerhouden . Ik denk bekend te zijn met het adres van Milo Anstadt.
Wellicht kunnen wij elkaar tot actie aansporen .
Hartelijke Groet , Marianne.
» Deze reactie is geplaatst op 24 mei 2009 00:59

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554