Discussiegroep

Onderwerp: Oorlogsslachtoffers Deurne

(redactie)
Totaal berichten: 2.102
3.205 keer gelezen
Categorie: Overig Mei 1940
Wij permitteren ons een kleine stap buiten onze eigen kaders. Richard Schoutissen - werkzaam voor o.m. de Weltkriegsopfer en zelf een bekende Nederlandse onderzoeker naar vermiste militairen (van alle naties) - heeft een boeiende en informatieve website opgezet over oorlogsslachtoffers binnen zijn eigen gemeente Deurne: http://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/

Uiteraard op de site ook aandacht voor gesneuvelden in mei 1940.

Deurne was met name in de periode van de bevrijding een locatie waar zwaar gevochten is, wat duidelijk mag blijken uit de lange lijst gesneuvelde Duitsers en nog veel langere lijst Britten en Amerikanen. Binnen de gemeente Deurne alleen al honderden slachtoffers.

Richard Schoutissen slaagt er ieder jaar weer in om aan onderzoeken deel te nemen die ergens in de wereld families eindelijk van het lot en de begraafplaats van een lang vermist dierbaar familielid op de hoogte brengen. Zijn werk is daarmee dankbaar werk, hoe paradoxaal dat ook mag klinken.

Vanuit ondergetekende en onze Stichting is er zeer veel waardering voor het (vrijwilligers)werk dat Richard verricht. Het is immers werk dat nog steeds rechtstreeks in dienst van de WO2 slachtoffers wordt verricht en dat ontzettend veel tijd en inspanning kost, om nog maar niet te spreken van de ongelofelijke hoeveelheid 'red tape', dat een ambtelijk land als Nederland rond de wet op de lijkbezorging heeft ingesteld. Onvermoeibaar zet Richard door en bereikt daarmee veel. Vanaf deze plaats dus niet alleen aandacht voor zijn website, maar eveneens een compliment voor het werk dat Richard Schoutissen verricht!
» Dit bericht is geplaatst op 27 mei 2009 11:45

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554