Discussiegroep

Onderwerp: Tony van Renterghem overleden

Totaal berichten: 191
3.783 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Op 19 juli j.l. overleed in de VS Tony van Renterghem, in 1919 te Amsterdam geboren. Aan een brief van zijn echtgenote is o.a. het volgende ontleend:

Sommige mensen staan zonder er veel voor te doen ineens in de spotlights van de geschiedenis. Maar bij verzetsstrijder, schrijver en fotograaf Tony van Renterghem is dat niet het geval. Van Renterghem was tijdens de Duitse aanval kornet bij het Regiment Huzaren Motorrijders. Hij voerde zijn peloton aan in gevechten met de Duitse parachutisten bij Den Haag (zie hiervoor o.a. De Slag om de Residentie, 8e dr.pag 163-165).

Bij het NIOD ligt een dagboek van Tony van Renterghem dat is gemaakt in 1994. Hij vertelt hoe hij als militair in de avond van de 9de mei 1940 gekleed ging slapen en de volgende dag slaags raakte met Duitse parachutisten. Direct na de capitulatie werd bijna al het materieel - motorfietsen en auto's - met benzine overgoten en op het Malieveld in Den Haag in brand gestoken, opdat het niet in handen van de Duitsers zouden vallen.

Na de capitulatie ging Van Renterghem in het verzet. Hij gebruikte daarbij verschillende schuilnamen. In de beeldbank van het Nationaal Archief en dat van het NIOD zien we hem met een stengun in een trapgat staan. Op een andere foto zien we hem overleggen met de Stormgroep Amsterdam-Zuid, waar hij deel van uit maakte. De leden ervan zitten gebogen over een landkaart waarop een revolver ligt. Naast van Renterghem zit Leo Horn, die later bekend zou worden als een karakteristieke voetbalscheidsrechter.

Na de oorlog stortte Tony van Renterghem zich in Hollywood op de filmbusiness. Hij adviseerde de beroemde regisseur George Stevens bij het maken van diens film over Anne Frank; Hij kende de steegjes en straten in Amsterdam goed en wist hoe het er in die onheilspellende dagen aan toe was gegaan. Hij hielp Simon Wiesenthal met het onderzoek naar dr. Josef Mengele. Met de schrijfster Susanne Severeid, met wie hij een zoon had (Pablo), woonde hij tussen 1990 en 2000 in Zandvoort en daarna weer in de Verenigde Staten. Zelf heeft Van Renterghem ook een groot aantal boeken op zijn naam staan. In 2010 zullen de memoires van hem worden uitgegeven bij Uitgeverij Conserve en in Nederland zodoende beschikbaar komen.

Tony van Renterghem overleed in zijn slaap, thuis in Sequim in de VS, met zijn vrouw Susanne aan zijn zijde.
» Dit bericht is geplaatst op 1 augustus 2009 10:45
Totaal berichten: 34
Ik heb nooit van de man gehoord, maar het is me een genoegen kennis te nemen van zijn lotgevallen. Wat wist iemand die op de avond van de negende mei 1940 gekleed ging slapen? Waren er meer mensen met een voorgevoel op die avond?
» Deze reactie is geplaatst op 16 augustus 2009 23:22
Totaal berichten: 1
Geachte heer Kleinrensink,

Actviteiten van 1RHM in de meidagen van 1940, met daarbij verslagen van o.a T. van Renterghem, zijn te lezen op www.mei1940.nl.

MvG,
F. Oorschot.
» Deze reactie is geplaatst op 17 augustus 2009 22:24
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Een voorgevoel was niet zoveel sprake van. Algemeen bekend was in de buitengewesten dat men in de hoogste graad van paraatheid zou worden gebracht in de zeer vroege ochtend van 10 mei. In Den Haag zoemde dat ook rond, hoewel de exponenten van volmaakte ongeschiktheid (voor het vak) bij de Commandant Vesting Holland reeds vóór de inval toesloegen door binnen Vesting Holland de mensen liever nog wat nachtrust te wensen. Zo kon het gebeuren dat men in bruggenhoofd Willemsdorp nog tot in de kleine uurtjes een feestje mocht vieren en er net inlag toen de Duitse vliegtuigen boven hun hoofd een weksignaal gaven op 10 mei. Nee, voorgevoel ontstond uit de berichten die men kreeg over de graad van strijdvaardigheid die men moest gaan aannemen of de alarmerende berichten die tot de gelederen doordrongen.
» Deze reactie is geplaatst op 17 augustus 2009 22:56
Totaal berichten: 38
Allert,

Kennelijk waren anderen beter ingelicht of trokken hun conclusies waar anderen dat niet deden. Misschien zijn er meer geweest maar deze is opgetekend.

7 mei 1940, Tonny van Renterghem, C.-2-2-1RHM,

Alhoewel het nog vrede was, had de overste jhr. Teding van Berkhout ons enige dagen tevoren bijeen geroepen. Hij vertrouwde de toestand niet. Er waren geheime inlichtingen en rapporten over een komende invasie en parachutistenlandingen in de omgeving van Wassenaar. Andere Nederlandse commandanten hadden weinig aandacht besteed aan deze geruchten aangezien dit zo ongeveer de 12e soortgelijke waarschuwing in een half jaar was. Die dag drong Teding van Berkhout er echter op aan het gehele regiment volledig van scherpe munitie en handgranaten te voorzien en beval ons allen die avond volledig gekleed bed te gaan.

Huzaar J. van der Zon, 3-2-1RHM, in een botenhuis aan de Princehaven te Wassenaar:

10 mei 1940 begon ‘s morgens omstreeks half vier met wat toenemend tumult. Ik weet nog goed, hoewel het toch al meer dan 55 jaar geleden is, dat m’n slapie Cor Thijssen uit Schiedam, wat een heel opgewekte jongen was, ‘s morgens tegen me zei, "wat maken ze toch een rotherrie, ik lig nog zo lekker". We hoorden in de verte, vliegtuigen en schoten, wat een luchtgevecht bleek te zijn tussen een Fokker G 1 en een Duitse Stuka. Binnen een minuut zat ik in de kleren. We hadden die nacht goed geslapen. De vorige dag waren we met onze motoren langs de grote weg geweest en toen we ‘s avonds laat weer terug kwamen trakteerde Ritmeester Eland ons op 20 cm grote krentenbollen met chocolademelk. Er werd toen nog helemaal geen alarm geslagen. Nu we buiten kwamen keken we naar een luchtgevecht boven Den Haag, we zaten midden in de oorlog.
De Pelotonscommandant, Opperwachtmeester Gernaart, riep: "jullie staan de verkeerde kant op te kijken, draai je maar om, dan zie je wat er aan de hand is". En toen we de andere kant opkeken, zagen wij de parachutisten uit een Junker 52 springen. Uiteraard ontstond er onder de superieuren verbazing dat er nog maar steeds geen alarm was doorgekomen. Het gevolg hiervan was dat we met opperwachtmeester Gernaart met onze motoren langs de linkerweghelft onder dekking van bebouwing en begroeiing op zoek gingen naar parachutisten. Dit hadden we toch niet zomaar verwacht.
Toch had onze overste van ons wapen van het eerste Regiment, luitenant-kolonel Jhr. Mr. Teding van Berkhout, ons zo’n veertien dagen van tevoren al gewaarschuwd, "ik zal geen namen noemen, maar de buren komen en daar gaan we ons de komende weken op instellen."

MvG,
F.Oorschot
» Deze reactie is geplaatst op 18 augustus 2009 10:26
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Frans, je hebt volkomen gelijk dat je me enigszins corrigeert. Het waren vooral de officieren die op de hoogte waren van de toegenomen spanning. En ook niet op alle locaties. Rond de vliegvelden wisten de vliepark commandanten van het paraatheidsbevel voor de bases, rond Den Haag wisten veel hoofdofficieren van de spanningen langs de grens. In depots en kantonnementen was meestal echter niets bekend. Het was dus aan de officieren of zij hun kader en manschappen van paraatheid verwittigden of niet. Op meerdere plekken werd daarvoor gekozen, op anderen niet.

Er blijft dan nadrukkelijk de kans open dat een niet-geinformeerde individuele soldaat ergens uit voorgevoel zijn kleren aanhield natuurlijk.
» Deze reactie is geplaatst op 18 augustus 2009 14:32

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554