Discussiegroep

Onderwerp: appellijst voorposten 21 RI

Totaal berichten: 1
3.376 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Mijn opa Jan mol staat op de appellijst van het 21e regemint infanterie.
Niemand van onze familie weet of hij echt gevochten heeft ,en hij leeft zelf niet meer.

Als je op de appellijst staat, kan je er dan vanuit gaan dat hij meegevochten heeft of was het alleen dat je paraat staat.

Wie kan mij dat uitleggen of waar ik meer informatie kan krijgen.

Alvast bedankt.

Irma Klaassen
» Dit bericht is geplaatst op 23 september 2009 21:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Als uw opa behoorde tot de voorposten van 21 RI maakte hij deel uit OF van 1 - III - 21 RI ( 1e compagnie, 3e bataljon van 21 RI ) OF van een sectie zwre mitrailleurs van MC ( mitrailleurcompagnie ) - III - 21 RI. Deze onderdelen vormden namelijk de voorposten van 21 RI. Voorposten werden over het algemeen geplaatst in die frontsectoren waar geen inundatie kon worden gesteld.
Uw opa lag dus aan het front ( helemaal vooraan, in de 1e lijn ) in de directe omgeving van Woudenberg ( meer precies: tussen de Roffelaarskade en de Voskuilerdijk ).

De Duitsers zijn in deze sector niet of nauwelijks actief geweest. Er is op 12 mei een klein afdeling van de voorposten verrast en gevangengenomen door een Duitse patrouille tijdens het afbranden van bospercelen bij Voskuilen om een beter schootsveld te krijgen. Tijdens een drinkpauze hadden ze hun geweren tegen de muur van een boerderijtje gezet, zodat de Duitsers vrij spel hadden. Daarna is er geen contact meer met de Duitsers geweest. De militairen, die de voorposten bemanden hebben op 13 mei de terugtocht van het regiment ( 21 RI ) gedekt en zijn vervolgens per auto om 4.00 uur in de morgen van de 14e mei aangekomen in Utrecht. Op dezelfde dag capituleerde Nederland. Ook tijdens die terugtocht is er geen contact met de Duitsers geweest.

De kans dat uw opa daadwerkelijk heeft gevochten is dus zeer klein.
In theorie kan hij betrokken zijn geweest bij het bovenvermelde incident op de 12e mei. Hij zou dan in krijgsgevangenschap ( in totaal ging het om 13 man ) naar Duitsland zijn afgevoerd om een maand later weer naar Nederland terug te keren. Ik neem aan dat dit in uw familie dan toch wel bekend zou zijn geweest.
» Deze reactie is geplaatst op 24 september 2009 11:28

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554