Discussiegroep

Onderwerp: 5 mei 2010 laatste officiele defilé in Wageningen

(redactie)
Totaal berichten: 2.110
5.144 keer gelezen
16 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Defensie heeft bekend gemaakt dat op 5 mei 2010 het laatste veteranen defilé in Wageningen plaats zal vinden waaraan defensie zelf medewerking zal verlenen. Men wil, naar verluid de wens van wijlen Prins Bernhard respecterend, voortaan op Veteranendag het enige jaarlijkse veteranendefilé organiseren waaraan defensie meewerkt.

Voorstanders zien dit als een goed besluit omdat een veteranendefilé voor alle veteranen dient te zijn en niet alleen op de WO2 veteranen hoort af te stralen. Tegenstanders menen dat het traditionele defilé in Wageningen een meer authentieke plaats, datum en gelegenheid is voor deze jaarlijkse gebeurtenis.

Curieus is dat, aan de vooravond van het dit jaar gehouden Wageningse defilé, het 'Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen' juist de deelname van veteranen van naoorlogse conflicten actief weigerde. Een weigering die eerder aanleiding lijkt te hebben gegeven voor defensie een reeds langer levend voornemen tot afschaffen van het Wageningse defilé nu feitelijk door te zetten, dan dat men uitnodiging bood het Wageningse defilé nu juist een breder karakter te geven. Mede met het oog op de natuurlijke verhuizing van veel WO2 veteranen naar het Grote Leger, een moeilijk uit te leggen besluit.

Het is wellicht aardig om hieronder de visies en meningen van bezoekers te mogen vernemen. Het is tenslotte typisch zo'n onderwerp waarbij je uiteenlopende meningen mag verwachten.
» Dit bericht is geplaatst op 26 september 2009 14:05
Totaal berichten: 1
Natuurlijk is het jammer dat het traditionele defile staat te verdwijnen in Wageningen. Ik ben zelf, als ex-beroepsmilitair en reserve-officier van de KL, van mening dat een breder karakter zoals dat op de Veteranendag wordt nagestreeft meer recht doet aan alle veteranen, dus ook de veteranen uit latere conflicten en vredesmissies.

We gedenken immers ook al jaren op 4 mei alle slachtoffers die zijn gevallen in WOII en daarna. Waarom dan een onderscheid maken daags erna?

Het fijne weet ik er niet van, maar het heeft er alle schijn van dat er nogal wat heilige huisjes zijn in deze kwestie. Defensie maakt nu handig gebruik van de Veteranendag, mede uit kosten overwegingen en praktisch oogpunt dunkt mij. Daar heeft de wens van wijlen prins Bernhard niets mee van doen.
» Deze reactie is geplaatst op 26 september 2009 14:35
Totaal berichten: 103
Als je als 'Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen' actief deelname van na-oorlogse veteranen weigert, maar ondertussen wel verwacht dat nog dienende "Jantjes" die de nodige ellende wereldwijd hebben meegemaakt aan het defilé deelnemen, dan begrijp je er mijns inziens niets van.

Dan bekruipt mij ergens het gevoel dat onze veteranen in spé als publiekstrekker mogen dienen om het privé-feestje van het Comité van publiek te voorzien. Om vervolgens keihard afgewezen te worden als ze eenmaal het groen voor het burger verwisseld hebben.

Het zal mij niets verbazen dat dat door wijlen Prins Bernhard al lang en breed onderkend was en hij middels zijn laatste wens besloot een aantal ego's duidelijk te maken waar het in feite om gaat.
» Deze reactie is geplaatst op 26 september 2009 21:17
Totaal berichten: 143
Veteranen zijn mensen die deelgenomen hebben aan een militair conflict. Of dat nou WO1, 2, Korea of wat voor conflict dan ook is. Ik kan mij niet voorstellen dat WO2 veteranen heel andere mensen zijn en daarom anders behandeld moeten worden dan veteranen die in Korea gezeten hebben. Natuurlijk is het zo dat er wel verenigingen zijn voor verschillende strijdtonelen, maar een officieel defile, daar moet elke veteraan aan mee kunnen doen.
Waarom niet?
» Deze reactie is geplaatst op 27 september 2009 06:29
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Eric, voor de goede orde is het wellicht wel goed op te merken dat onze strijders in WO2, Nederlands-Indië, Libanon en Srebrenica in hoofdzaak dienstplichtigen waren. Die in Korea [NDVN], Cambodja, Irak en Afghanistan waren louter vrijwilligers of beroepsmilitairen. Dat maakt voor de veteranenstatus op zich niets uit, maar is toch wel een nuanceverschil.
» Deze reactie is geplaatst op 27 september 2009 16:25
Totaal berichten: 16
Als we dan toch gaan nuanceren, kunnen we misschien ook fijntjes even aanhalen dat er verschil is tussen dienstplichtigen die aangewezen waren en die vrijwillig gingen. Oh ja, ook nog even nuance aanbrengen tussen zij die vochten en zij die ondersteuning leverden. Of misschien kunnen we ook nog even kijken naar de conflicten en kunnen we vaststellen dar er enkelen zijn die eigenlijk niet echt meetellen. (Sommige veteranen praten toch soms al denigrerend over sommige, in hun ogen, mindere conflicten. Dat zijn dan natuurlijk wel anderen dan waar zij zelf aan deelgenomen hebben.)
Lijkt mij, zo maar, een heilloze weg. Niks nuanceren. Je bent veteraan of je bent het niet.
» Deze reactie is geplaatst op 27 september 2009 21:35
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
De nuance tussen dienstplichtigen en vrijwilligers heeft in de geschiedenis nogal wat onderscheid gemaakt. Zo wilden we bijvoorbeeld aan Korea slechts meedoen met vrijwilligers. Bovendien, en daarom vind ik de nuance op zijn plaats, is het zo dat al eens gebleken is dat de bevolking meer meeleefde met dienstplichtig uitgezonden legers dan met legers met vrijwilligers. Want - zo redeneert men nogal eens kort door de bocht - een vrijwilliger koos er tenslotte zelf voor. Nog een belangrijke nuance (t.a.v. de moraal onder de mensen) is het feit dat WO2 als een volledig legitieme strijd door onze militairen werd gezien, en alle oorlogen nadien niet op dezelfde eensgezindheid mogen rekenen. WO2 was immers de enige strijd waarin we ons verdedigden tegen een aanvaller op eigen grondgebied. De oorlogen nadien 'zochten we zelf op'.
» Deze reactie is geplaatst op 28 september 2009 00:01
Totaal berichten: 26
Ik ondergetekende ben naar het laatste grote defile geweest in Wageningen toen Prins Bernhard nog leefde.
De sfeer enz in de stad die is zo uniek het haagse vind ik daar in tegen afbreuk doen aan dat waar her defile voor staat.

De controverse oude en nieuwe veteranen lig ik eigenlijk niet zo wakker van.Gehoord hebbende de oud burgemeester mr Pechtold vrees ik dat deze regering speciek Defensie wederom aan woordbreuk doet.

Dat defensie zou willen bezuiningen zie JSF, inzet in Afganistan is begrijperlijk maar doe het dan ergens anders op.
» Deze reactie is geplaatst op 28 september 2009 11:35
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Zoals over vrijwel alles, draait dit kabinet mogelijk ook als het de steun van Defensie betreft aan het Wageningse defile. Staatssecretatis Jack de Vries heeft aangegeven eventueel op zijn eerdere besluit terug te komen na het defilié van 2010. Het verzet van veteranen, comité's en VVD/PVV was voor hem aanleiding aan te geven zijn besluit eventueel te heroverwegen. In dit geval dus mogelijk goed nieuws uit Den Haag.
» Deze reactie is geplaatst op 23 oktober 2009 17:17
Totaal berichten: 1
Waar ik al een paar jaar bang voor was is gebeurd, er sterven steeds meer mensen die de tweede wereld oorlog hebben mee gemaakt als veteraan of als toeschouwer. Ik ben nog maar zeventien maar mijn passie en kennis van en voor de tweedewereld oorlog is zeer groot. Daarom was ik ook geschokt te horen dat de tweedekamer stopt met het steunen van het Defilé in Wageningen! Ik bedoel stop een met zoveel uitgaven te doen aan nutteloze dingen. En ga voor de helden die ons bevreid hebben die hun inzet hebben getoond en waar we trots op mogen zijn. Toeschouwers en veteranen ik zal jullie nooit vergeten! En ik hoop samen met mij nog veel meer mensen die aan jullie blijven denken
» Deze reactie is geplaatst op 5 mei 2010 13:06
Wanneer heb ik dit eerder gehoord? juist;

5 jaar geleden toen Prins Berhard stierf, en het verteranen defile in Den Haag werd ingesteld. ( Den Haag is 10x zo duur als Wageningen: maar dit terzijde!)
Dit zonder Wageningen en de veteranen iets te vragen .
Lekker "top Down" Daarna is "bottum up" door de Wageningse politiek (ik zelf als VVD raadslid en oud-commando) en door veteranen en oud-militiaren er van allles gedan om Wageningen te behouden.
Defensie is 2 jaar officiel weg geweest trouwens . Wageningen organisseerde het succesvol met eigen middelen.
Defensie kwam weer terug. Maar niet ruimhartig. Niemand van het het koninklijk huis mocht aanwezig zijn : zo kinderachtig!!
Nu gaan ze dus weer: gegroet dus maar weer !! veteranen en anderen blijven echter welkom in Wageningen . 5 mei, in Wageningen is gewoon geen 5 mei, zonder defile lang leve Wageningen en de veteranen!
» Deze reactie is geplaatst op 6 mei 2010 11:25
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
De hele discussie omtrent Wageningen past uitstekend bij een volk dat wars is van tradities, zolang het geen zuipfestijnen zijn. Het drankgelag dat Carnaval is geworden - in oorsprong natuurlijk het gristelijke suikerfeest - staat niet ter discussie. Andere evenementen die verworden zijn tot massale feestpartijen, zoals de 3 oktoberviering in Leiden, zullen ook niet worden afgeschaft. Maar serieuze tradities met een ernstige achtergrond, worden in Nederland eenvoudig ter discussie gesteld.

Ik erger me dood aan de progressieven die ook al in herdenking van 4 en 5 mei allerlei veelomvattende veranderingen willen aanbrengen. Men wil het kapen voor hedendaagse politieke agenda's, of het nog verder losmaken van de oorsprong (4 mei). Eerder al was er de spanning - de onwerkelijke discussie - dat Indië veteranen van 1946-1949 niet actief mogen worden herdacht of niet op lokale momumenten voor komen. Te erg voor woorden.

Ik kan me nog ergens voorstellen dat het Wageningen defilé aan cachet verloren heeft. Het was immers toch vooral ook de band van ZKH Prins Bernhard met 'zijn' veteranen. Hoe men in dit land ook meent ZKH postuum aan alle kanten aan de schandpaal te moeten nagelen - hoe goedkoop - de band tussen hem en de veteranen was uniek. Na zijn overlijden en het onvermijdelijke overlijden van de WO2 veteranen, is natuurlijk van het Wageningse defilé ook een stuk betekenis weggenomen. En laten we wel wezen, het is van andere orde als ZKH Prins Willem-Alexander een defilé afneemt dan als zijn grootvader dit deed. Het is echter naar mijn idee zo dat het defilé in Den Haag glansloos en traditieloos is. Het is een verbleekt defilé, op een datum die historisch weinig betekenisvol is en tegen een achtergrond van een Hofstad die met de zaak geen rechtstreekse verbinding heeft.

Het is daarom bijzonder te bereuren dat men Wageningen niet tot enige veteranendag en veteranendefilé heeft behouden. De historische band met datum en plaats was dan veel groter geweest. Maargoed, ambtenaren en politici beslissen over dit soort zaken. Het volk heeft maar te volgen. En Defensie roert zich niet. Helaas wordt met die traditie niet gebroken, dat Defensie zich nauwelijks bekommert om haar oud leden met verdiensten ...
» Deze reactie is geplaatst op 6 mei 2010 11:45
Totaal berichten: 1
We moeten is ophouden met deze discussie en gewoon alle veteranen op 5mei eren met een defile. tuurlijk wat de veteranen uit de tweede wereld oorlog hebben gedaan is absoluut onbetaalbaar, hun hebben er voor gezorgd dat we nu in vrede kunnen leven, maar het verwende nederlandse volk vergeet vaak dat de jongens die van na 1945 op verschillende missies zijn uitgezonden wel de vrede voortzetten.
» Deze reactie is geplaatst op 6 mei 2010 16:42
Totaal berichten: 1
ik heb geen zin meer om voor een stel mensen die geen binding hebben met het militaire gebeuren of anderzijds mee te doen in den haag,hier staan alleen maar lui die zichzelf belangrijk vonden,uitzondering daargelaten,kunnen nog veel leren van het buitelands gebeuren,daar worden de mensen nog gerespecteerd.
» Deze reactie is geplaatst op 7 mei 2010 17:24
Totaal berichten: 26
Ik ben er gelukkig bij geweest, deze laastste keer.
Dankbaar dat ik voor het laaste deze/ onze veteranen heb gezien.
Het zijn er inderdaad bijzonder weing (bij mij voorlaaste bezoek leefde
Bernard nog)
In dankbaarheid wat deze veteranen voor ons gedaan hebben.
De inspanning van Defensie bleef bij een Chinook en een Sikorsky helicopter en wat oud materieel dus het woord van Defensie in deze is met een korreltje zout te nemen .
(Plaatselijk hebben wij de Beachhead optocht deze leek verdacht veel op Wageningen met inspanning van Artellerie museum)
Dus ...

Ik denk ook niet dat ik wat in het Haagse wat te zoeken heb, dus daar zal ik niet komen.
» Deze reactie is geplaatst op 9 mei 2010 17:14
Totaal berichten: 1
Ik ben er geweest en heb zo onzettend genoten, toen ik 1 van de veteranen sprak zei hij ook het geweldig te vinden, zoveel belangstelling en juichende en klappende mensen. Hij had er eigenlijk geen woorden voor.
De dag van zijn leven, ik hoop, dat er nog velen zullen volgen, want de veteranen o.a. van WOII hebben dit zo verdiend. Gewoon doorgaan tot er geen een meer over is of in staat om te komen.
» Deze reactie is geplaatst op 9 mei 2010 23:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Defensie heeft in het publieke domein aangegeven in elk geval tot en met 2013 het defilé van Wageningen te blijven steunen. Een uitstekend bericht, hoewel het me ernstig blijft verbazen dat een organisatie als defensie de onzekerheid over zo'n erezaak - die de kern van haar bedrijf raakt - toch zo consequent blijft uitdragen. Ik acht het een kwestie, die in landen met een werkelijke eretraditie jegens haar veteranen en gevallenen ondenkbaar is; in Nederland zal het dus wel een regelmatig terugkerende discussie blijven.

In elk geval is er de komende drie jaar weer op defensie te rekenen in Wageningen, wat deugd doet.

Wellicht dat bij dit onderwerp een link naar dit boek niet mag ontbreken: http://uitgeverijprometheus.nl/index.php?option=com_pac&view=boek_detail&isbn=9789035134409
» Deze reactie is geplaatst op 17 februari 2011 16:05

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554