Discussiegroep

Onderwerp: Lezing in Museum het Kleine Veenloo

(redactie)
Totaal berichten: 2.294
2.017 keer gelezen
Categorie: Overig Mei 1940
Lezing in Museum
Het Kleine Veenloo, 22 oktober.


VEENENDAAL – In Museum Het Kleine Veenloo aan de Markt 10 te Veenendaal wordt op donderdag 22 oktober vanaf 20.00 uur (welkom vanaf 19.30 uur) een lezing gegeven door Paul De Ley uit Amsterdam. Hij geeft dan uitleg over zijn vader Martinus De Ley, zoon van een Belg die na de val van Antwerpen naar Nederland vluchtte.
Martinus bleef in Nederland en nam begin jaren dertig zelfs de Nederlandse nationaliteit aan waardoor hij dienstplichtig werd. In 1930 was hij gemobiliseerd bij het 10e Regiment Infanterie in de Grebbestelling. Hij kwam terecht in het fort aan de Buursteeg en diende er onder meer met sergeant Henri van Hoof die bekend zou worden van zijn boek Z66. In mei 1940 maakte hij de verwikkelingen in Veenendaal mee.
Zoon Paul De Ley uit Amsterdam schreef vorig jaar onder de titel ‘Holland-België’ een boek over het avontuurlijke leven van zijn vader. Veenendaal komt daar ook in voor. Zijn lezing wordt een tweegespek tussen zijn zuster en hem. Het boek is op deze avond in het museum te koop. De lezing is vrij toegankelijk.
Het is voor het eerst sinds lange tijd dat er in het museum weer een lezing plaatsvindt. Het bestuur wil hiermee doorgaan. Binnenkort zijn er daarom meerdere bijeenkomsten te verwachten. Overigens vindt deze lezing plaats in het kader van de expositie over de mobilisatie die nog tot en met zaterdag 24 oktober in het museum te zien is. Voor meer informatie kan men bellen naar het museum: telefoon 0318-550010.
» Dit bericht is geplaatst op 6 oktober 2009 10:08

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554