Discussiegroep

Onderwerp: Website migreert zondag 11 oktober 2009

(redactie)
Totaal berichten: 2.110
2.669 keer gelezen
9 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Het is zo ver!

Ruim een jaar later dan we hadden gepland, maar zoals gebruikelijk bij grote operaties, moest de strategie al snel worden aangepast. Technische tegenslagen en lastig te realiseren ambities. En het wensenlijstje was zo lang ...

Afgelopen twee jaar is (voor de bezoeker onzichtbaar) door de webredactie - in bijzonder onze digi-master Rutger Bol - keihard gewerkt aan de nieuwe grebbeberg.nl website.

Al de websites van de Stichting Kennispunt Mei 1940 zijn eerder al naar een betere provider overgegaan. Maar de beheeromgeving van alle websites is ook sterk verbeterd. Voor grebbeberg.nl, met zo veel aangeboden informatie, was de migratie naar een nieuwe beheeromgeving en de uitbreiding van het aanbod een berenklus. Een klus waaraan we ons net niet vertild hebben ...

De klus is nu voor 90% geklaard. De laatste 10% zal de komende maanden geschieden. Daarom kunnen enkele verslagen en rapporten nog (tijdelijk) gemist worden, maar alles wat op de huidige website staat, staat straks uiteindelijk ook op de nieuwe ... en meer!

Een aantal nieuwe zaken zijn geintroduceerd:

- de Grebbe video / DVD staat integraal op de website.
- een boekbesprekingssectie is toegevoegd, waar voortaan Meidagen gerelateerde publicaties en boeken worden besproken en gewaardeerd.
- zowel de Grebbeberg sectie als de Betuweliniesectie zijn uitgebreid met een beknopte bespreking van de gebeurtenissen, zodat direct een overzicht van de gebeurtenissen wordt gepresenteerd.
- een actuele nieuwspagina en een redactieblog (zoals al op Zuidfront en War over Holland in gebruik) is toegevoegd en een pagina met duidelijke verwijzing naar aanpassingen en uitbreidingen van de content.
- op het virtuele ereveld - dat binnen afzienbare tijd ook op Zuidfront zal verschijnen - is de mogelijkheid nu ingebouwd per gesneuvelde een persoonlijke context te tonen, waarin eventueel bekende (relevante) persoonlijke informatie en bekende foto's van de gesneuvelde. Dit is inhoudelijk nog volop in opbouw.
- er is een alfabetisch overzicht gemaakt van verslagen op naam. Men kan dus vlug op naam zoeken naar verslagen buiten de zoekfunctie om.
- de menu's en de sitemap zijn eenvoudiger geworden en de layout is hetzelfde als War Over Holland en Zuidfront.
- de immense verzameling afbeeldingen, kaarten en foto's wordt momenteel nog herschikt en in een effectiever format gegoten.

Als over enige tijd de migratie van grebbeberg.nl helemaal is afgerond, zal de algemene informatie over de Meidagen, de genealogische sectie, algemene legerinformatie, de bewapeningsectie en de discussiegroep naar de nieuwe centrale website worden verplaatst. Die nieuwe website kennen velen onder u al onder http://www.kennispunt-mei1940.nl. Zodoende worden de themawebsites werkelijk thema georiƫnteerd en de centrale website de drager van alle algemene zaken.

In het voorjaar van 2010 volgt dan de lancering van http://www.maaslinie-mei1940.nl, de nieuwste themawebsite van onze groeiende familie. Vergelijkbaar qua opzet met http://www.zuidfront-holland1940.nl en met als thema de strijd in het Nederlandse deel van de Maasomgeving in mei 1940, dus inclusief de strijd in Zuid-Limburg. De voorbereidingen daarvoor lopen al een jaar. Hugo van Dijk zal die site in hoofdzaak gaan bestieren, ondersteund door de webredactie.

De franchise website http://www.dordtopenstad.nl blijft voorlopig zoals deze thans is. De Stichting Kennispunt Mei 1940 heeft slechts haar format aan die website beschikbaar gesteld, maar de content is van (wijlen) Jan van der Vorm. We beraden ons nog of en hoe wij Dordt Open Stad t.z.t. in de nieuwe format willen meenemen.

Mochten bezoekers op zondag 11 oktober enige onregelmatigheden ervaren in de bereikbaarheid van de URL http://www.grebbeberg.nl, dan begrijpt u vast dat we dan midden in het omzettingsproces bezig zijn. Hopelijk op zondag nader nieuws omtrent ervaren succes!
» Dit bericht is geplaatst op 10 oktober 2009 20:55
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Enfin, we schrijven 1600 uur en zijn vanaf nu live!

Kritieken op de werking en overige zaken zijn van harte welkom. Het helpt de webredactie immers als bezoekers ons attenderen op zaken die hen opvallen.
» Deze reactie is geplaatst op 11 oktober 2009 16:04
Totaal berichten: 23
Zelden hebben zovelen zoveel te danken aan zo weinigen.....
Gefeliciteerd met deze ongekende mega-klus, onbaatzuchtig en onbetaald ten dienste van deze geschiedschrijving.

Geschiedschrijving toont veelal een beter beeld van de tijd waarin ze geschiedt dan de tijd die ze beschrijft.

Het aanwenden van internet, is een sprong voorwaarts naar hedendaagse vastlegging, hoor en wederhoor van dit deel van onze historie.

Ademloos lees ik op http://www.zuidfront-holland1940.nl het epos van de meidagen in het Dordrecht van mijn vader, grootouders en nu van mijn man en kinderen.

Uit de overdaad aan details komt nu een beter herkenbaar beeld, dat ruim zeventig jaar lang welliswaar door velen werd beschreven, maar slechts door weinigen zo openhartig werd onderzocht.

De waarheid achteraf beschrijven is een voorrecht dat niet zou bestaan zonder de inspanningen binnen de beperkingen van hen die dat voorrecht niet hadden.

Dank in naam van velen en ga vooral door!
Kijk ook eens op www.dordtopenstadnu.nl bij de weblinks naar de uitbeelding van de meidagen-stadsgeschiedenis, die zonder internet en Kennispunt mei 1940 niet zou zijn ontstaan.
» Deze reactie is geplaatst op 11 oktober 2009 16:49
Totaal berichten: 17
Gefeliciteerd, het resultaat mag er weer wezen. Wat een goed leesbare site.
Ga vooral door op de wijze om mei 1940 helder in beeld te brengen. Ik kijk
bijna elke dag op deze site.
Nogmaals gefeliciteerd en bedankt!!!!!!!
Albert van Schaik.
» Deze reactie is geplaatst op 13 oktober 2009 13:54
Totaal berichten: 3
Gefeliciteerd! Ziet er 'gelikt' uit.
» Deze reactie is geplaatst op 14 oktober 2009 11:14
Totaal berichten: 14
Gefeliciteerd met jullie nieuwe en nog mooiere website. Ik blijf hier regelmatig terug komen !!
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2009 14:03
Totaal berichten: 20
Gefeliciteerd met de nieuwe website. Het kenniscentrum deelt zijn kennis nu nog beter, bravo! Veel waardering voor de vele uren van belangeloos werk die de Stichting steekt in het onderzoek en het ook op deze manier delen van hun bevindingen. Een waardevolle bijdrage aan de geschiedschrijving van deze periode.

De website is goed leesbaar en de navigatie is m.i. nu duidelijker. Hierdoor 'verdwaald' de bezoeker niet of minder snel.

Klein feedbackpuntje voor de webredactie: bij gebruik van Firefox 'loopt' de tekst rechts van het scherm.
» Deze reactie is geplaatst op 17 oktober 2009 11:29
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Dank voor deze tip, Maarten. We zullen dit direct gaan controleren. Heb je dergelijke uitlopende tekst ook op WOH en ZFH ervaren?
» Deze reactie is geplaatst op 17 oktober 2009 14:51
Totaal berichten: 134
De site ziet er weer prima uit! Maar, op oudere versies van explorer gaat het mis met het menu aan de linkerkant. Die zie je eerst, en de hele lengte van het menu is in het hoofdscherm wit. Pas aan de onderkant van het menu wordt het hoofdscherm gevuld.
» Deze reactie is geplaatst op 19 oktober 2009 09:48
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Bij Firefox hebben we geen problemen gesignaleerd. Het zal vermoedelijk aan je eigen beeldinstellingen hebben gelegen, Maarten. Check dat even.

Oudere versies van Explorer moet men niet meer gebruiken. Zeer sterk af te raden in verband met vele veiligheidslekken. Met Explorer 7 en 8 moet het goed werken. Het gros van de mensen die IE gebruikt, zal die ook voorhanden hebben. Anders is IE 8 gratis te downloaden op het net.
» Deze reactie is geplaatst op 20 oktober 2009 01:55

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554