Discussiegroep

Onderwerp: Klaas Gort

Totaal berichten: 2
2.488 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gezocht...
Deze oom van mijn vrouw is voor zover wij weten als "Heckensch├╝tze" door S.S.'ers vermoord. Wie zou hier iets meer duidelijkheid over kunnen verschaffen?
» Dit bericht is geplaatst op 27 oktober 2009 20:26
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Welke oom verwijst u naar? Waar viel hij als slachtoffer? Wanneer?
» Deze reactie is geplaatst op 27 oktober 2009 20:30
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Hij is ( zeer waarschijnlijk ) met een aantal anderen door de Duitsers op 13 mei doodgeschoten bij Villa Wilhelmina aan de Grebbeweg.
» Deze reactie is geplaatst op 27 oktober 2009 22:17
(redactie)
Totaal berichten: 225
Klaas Gort maakte deel uit van de groep die bij Huize Wilhelmina is gevonden. Over de gebeurtenissen rondom Huize Wilhelmina en de militairen die daar zijn omgekomen is op het forum al het een en ander gezegd, o.a.: http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=forum_discussiegroep&item=14930&group=1&view=3 http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=forum_discussiegroep&item=7766&group=1&view=3

Aangezien het bronnenmateriaal geen uitsluitsel kan geven over de precieze gebeurtenissen rondom Huize Wilhelmina moeten we ons beperken tot bespiegelingen.

Het volgende kunnen we met enige mate van zekerheid aangeven:

Hoogstwaarschijnlijk zijn de mannen gesneuveld in de ochtend of middag van 13 mei 1940. Cor van Zant zou de enige overlevende zijn van de groep en naar verluid heeft hij gezegd dat de Nederlandse militairen zijn ge├źxecuteerd.

Er is enig fotomateriaal bekend van de gesneuvelden en daarop is te zien dat ze geen uitrusting of wapens meer hadden. Het was min of meer standaard protocol van de SS-ers om krijgsgevangenen van helm, alle uitrusting en veldjas te ontdoen zodat de krijgsgevangen goed zichtbaar zouden zijn in hun wit onderhemd.

De militairen zijn op of rond 16 mei 1940 begraven op het ereveld op de Grebbeberg. Toen de bewoners terugkwamen op 22 mei 1940 bleek het huis vrijwel onbeschadigd, er waren geen beschadigingen van artillerietreffers of kogelgaten. In het huis zijn geen bloedsporen gevonden behalve op een sofa in de achterkamer.

Kortom, de positie van de lichamen; het ontbreken van uitrusting, bewapening en in sommige gevallen zelfs de veldjas alsmede het ontbreken van kogelgaten in en om de slachtoffers doet allereerst vermoeden dat hier inderdaad sprake kan zijn geweest van een executie door de Duitse aanvallers, echter enige zekerheid kan hierover nog niet bestaan.
» Deze reactie is geplaatst op 27 oktober 2009 22:22
Totaal berichten: 2
Wij zijn zeer content met deze informatie. U zult begrijpen dat alle mogelijke informatie zeer welkom is. Het enige wat ons bekend is, is dat zijn vader destijds vanuit Pesse op de fiets naar de Grebbeberg is geweest op zoek naar zijn zoon. Of dit was omdat hij op de hoogte was van het sneuvelen van zijn zoon of om een andere reden weten wij niet. Men zei later wel eens dat hij met zwarte haren vertrok en wit terug thuis is gekomen.
» Deze reactie is geplaatst op 28 oktober 2009 19:21

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554