Discussiegroep

Onderwerp: 3-III-2RW

Totaal berichten: 3
2.639 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Wie heeft er nadere informatie over deze 3e compagnie van het 3e Bataljon van het 2e Regiment Wielrijders ? Met name omtrent bewegingen en activiteiten van deze compagnie op het Eiland van Dordrecht in de meidagen. Ik heb al het e.e.a. kunnen herleiden en heb bij het NIMH ook het gevechtsverslag van de compagniescommandant, de ritmeester Stas gevonden. Maar het totale plaatje (vergeleken met dat van andere compagniƫn van III.2RW is toch nog redelijk diffuus). Mijn oom Dirk Leeuw maakte in de meidagen van 1940 deel uit van 3-III-2RW, maar zoals we dat wel meer zien werd er na de oorlog richting kinderen e.d. niet over gesproken. Vandaar dat ik probeer de gang van zaken te reconstrueren na het vertrek uit Goirle op 10 mei. De ritmeester Stas werd krijgsgevangen gemaakt. Maar wat is er gebeurd met zijn compagnie? Geheel of gedeeltelijk ook krijgsgevangen gemaakt? (en wat betekende dat dan?) Volgens de staat van dienst van Dirk Leeuw is hij in juni 1940 met groot verlof gegaan.
» Dit bericht is geplaatst op 28 oktober 2009 14:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik zal begin volgende week eens kijken of ik er wat van kan maken.
Op zichzelf staande verslagen missen inderdaad vaak de nodige context.
Zeker is trouwens dat de in dit geval gemaakte krijgsgevangenen niet naar Duitsland zijn afgevoerd. In de practijk betekende het consignering in een bepaald gebied (soms het gebied waar men op de 10e mei had gestaan, wat in dit geval naar ik aanneem niet zal zijn gebeurd / soms ook in de sector waar men krijgsgevangen was gemaakt ) met een vrij grote bewegingsvrijheid.Na het verlenen van Groot Verlof mocht men vervolgens naar huis. Wanneer men tenminste kon aantonen in eigen onderhoud te kunnen voorzien.
» Deze reactie is geplaatst op 28 oktober 2009 15:54

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554