Discussiegroep

Onderwerp: Berend Wolter Brouwer

Totaal berichten: 1
2.332 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Ik ben op zoek naar informatie over de diensttijd van mijn vader Berend Wolter (reg nr 20-01-10-055), geboren te Kampen op 20 januari 1920.

Via het Dienstencentrum van Defensie in Kerkrade heb ik kunnen achterhalen dat hij in ingelijfd bij de Koninklijke Landmacht, 20e regiment Infanterie, als gewoon dienstplichige van de lichting 1940 uit de gemeente Kampen onder nr 28. Dit was op 23 oktober 1939. Op 21 maart 1940 heeft hij kennelijk na een opleiding de rang van korporaal.

Aangezien mijn vader niet of nauwelijks wilde spreken over die tijd, heb ik verder geen gegevens. Mijn moeder die in 1959 met hem is getrouwd heeft hem wel eens gehoord dat hij in het westen van Nederland heeft gelegen.

Ik ben benieuwd of er over zijn diensttijd gegevens bekend zijn.

MEt vriendelijke groeten

Willem Jan Brouwer
Apeldoorn
» Dit bericht is geplaatst op 8 november 2009 10:03
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dat uw vader in elk geval tijdens zijn opleidingsperiode in het Westen gelegerd is geweest klopt ongetwijfeld als je in aanmerking neemt dat de Depots na het begin van de mobilisatie naar het Westen zijn verplaatst. Normaliter zou hij in Amersfoort zijn opgekomen.
Verder kan ik hier weinig over zeggen.
Lijsten van militairen uit de lagere rangen ontbreken nu eenmaal in veruit de meeste gevallen.
Het is misschien een goed idee dat u zich opnieuw in verbinding stelt met Kerkrade en vraagt of er ook bekend is waar hij was ingedeeld op de 10e mei 1940. Soms is dat wel degelijk bekend.

De kans is natuurlijk groot dat hij toen ( 10 mei 1940 ) behoorde tot een van de bataljons van 20 RI.
Alleen welk bataljon?
Hierbij een kort overzicht van hun standplaats en inzet tijdens de meidagen. Misschien geeft dat toch nog een aanknopingspunt.
I - 20 RI lag bij Woudenberg en fungeerde daar als verbindingsbataljon tussen het IVe en IIe Legerkorps ( dit bataljon is nog ingezet bij de tegenaanval op de Grebbeberg /dit zou eventueel het bedoelde bataljon geweest kunnen zijn omdat dit het verreweg het zwaarst ( met ook een aantal gesneuvelden ) heeft gehad en uw vader kennelijk niet over zijn oorlogservaringen heeft willen praten / maar dit is natuurlijk maar een vermoeden ).
II - 20 RI behoorde tot de Legerkorpsreserve van het IVe LK en was aanvankelijk gelegerd in de Dumoulinkazerne in Soesterberg.
Tijdens de meidagen is het verplaatst naar de regio Den Haag en daar ingezet. Dit bataljon telde een gesneuvelde.Ook dit bataljon zou in aanmerking kunnen komen.
Ook al omdat het in het Westen is ingezet en de opmerking van uw moeder daarop zou kunnen slaan.
III - 20 RI vormde de bezetting van het vliegveld Soesterberg.
Het is later nog verplaatst naar ( ik meen ) de omgeving van Leersum, maar in elk geval niet meer tot inzet gekomen.
IV - 20 RI voerde bewakingsdiensten uit, b.v bij Wijk bij Duurstede en Bilthoven.
» Deze reactie is geplaatst op 8 november 2009 12:25

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554