Discussiegroep

Onderwerp: Nieuwe mogelijkheden homepage

(redactie)
Totaal berichten: 2.110
1.851 keer gelezen
Categorie: Overig Mei 1940
Het is wellicht veel bezoekers al opgevallen, maar mogelijk toch zinvol te wijzen op de nieuwe rubrieken die de homepage biedt aan de bezoeker.

Onder de homepage vindt u tegenwoordig naast de vertrouwde rubriek 'Recente Aanvullingen' [die nieuwe geschreven content bevat] de rubrieken 'Nieuw beeldmateriaal'[nieuwe afbeeldingen], 'Actualiteiten' en 'Weblog redactie'.

De rubriek 'Actualiteiten' wordt gebruikt om zaken die in het nieuws zijn en die een raakvlak met onze activiteiten c.q. interesses hebben weer te geven en zo de bezoeker daarop te attenderen.

De rubriek 'Weblog redactie' biedt informatie omtrent zaken die vooral de website(s) en activiteiten van de Stichting Kennispunt Mei 1940 en Stichting de Greb betreffen.

In de beide laatste rubrieken worden de bijdragen in chronologische volgorde weergegeven, zodat u snel ziet wanneer een mutatie heeft plaatsgevonden.

Een en ander betekent dat we niet telkens weer gebruik moeten maken van het forum om zaken aan te kondigen. We hopen dat het een betere service aan de bezoeker biedt.
» Dit bericht is geplaatst op 26 december 2009 12:54

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554