Discussiegroep

Onderwerp: Jacob Ros,strijd Grebbeberg

Totaal berichten: 1
2.679 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Mijn oom Jacob Ros (overleden 1994)werd in september 1939 gemobiliseerd in Afferden. In zijn brieven geeft hij aan: korporaal Ros, Staf III 24 R.J.,Brigade B, Veldleger (R.J. staat voor Regiment Jagers). Zijn onderdeel wordt ingezet bij of op de Grebbeberg waar hij hevig heeft moeten vechten. Na de terugtocht uit de strijd naar Vreeswijk schrijft hij dat men zegt dat een derde deel van zijn Regiment is gesneuveld.
Mijn vragen zijn:
1. Waarom trok zijn legeronderdeel van de maas naar de Grebbeberg, wanneer kwamen zij daar en waar precies?
2. Wat is de rol van zijn Regiment in de strijd geweest en is het gerucht van het aantal gesneuvelden juist?
Een reactie stel ik zeer op prijs.
» Dit bericht is geplaatst op 30 december 2009 12:04
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik zal u een artikel naar uw prive-adres opsturen ( gescand ) waaruit duidelijk wordt waarom het bataljon van uw oom van de Maas richting Grebbeberg is verplaatst. Het zou te ver voeren dat hier allemaal te gaan verklaren.
Wat betreft uw andere vragen het volgende.
Het is op zichzelf begrijpelijk dat uw oom destijds het idee had dat de verliezen van het regiment hoog waren. Hij zal het nodige hebben meegekregen van de chaos, die gepaard ging met de terugtocht na de inzet van een deel van het regiment bij en op de Grebbeberg.
Maar zo hoog als hij vermoedde zijn ze bij lange na niet geweest.
U krijgt de juiste cijfers binnenkort van mij.
Het 3e bataljon ( dat van uw oom als ik het goed heb begrepen / III - 24 RI ) heeft de verplaatsing wel meegemaakt, maar is bij de Grebbeberg niet ingezet, het lag in de achterhoede en behoorde tot de reserve. Hard gevochten heeft deze eenheid dus niet, al zijn er wel enkele slachtoffers gevallen als gevolg van een artillerietreffer.
De beide andere bataljons van 24 RI ( I - 24 RI en II - 24 RI ) zijn wel in het vuur geweest. Bij hen vielen veel meer slachtoffers, zij het belangrijk minder dan uw oom destijds heeft gedacht.

Ik zal u ook een verslag sturen van de bataljonscommandant van III - 24 RI.
» Deze reactie is geplaatst op 30 december 2009 13:11

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554