Discussiegroep

Onderwerp: Lokatie/gevechtshandelingen I - V Auto Bataljon

Totaal berichten: 62
2.124 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Overig Mei 1940
Beste medewerkers,
Uit een nalatenschap van een NBS'er trof ik ook diverse mei 1940 documenten aan, waaronder een pas van het autoregiment, en een groot verlof. Ik kan alleen niks vinden over de handelingen van Dhr. Budde in de 1ste compagnie van het Vijfde autobataljon, of uberhaupt iets over dit bataljon, behalve dat deze gelegerd te Zeist was. Ook zit er een foto van een veldgraf bij van de Grebbeberg, mogelijk heeft dit connectie met elkaar.

Kan iemand me meer vertellen over dezse eenheid?

Bvd,
MVG Edgar
» Dit bericht is geplaatst op 7 februari 2010 16:28
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ir. Budde was als 1e luitenant Motordienst Technisch Opzichter bij de 1e compagnie van V - Autobataljon.

Dit Autobat. maakte deel uit ( samen met VI Autobat. ) van het z.g Autoregiment, dat onder commando stond van de commandant Veldleger te Zeist.
De 1e ( en 2e ) compagnie van een Autobataljon waren in principe bestemd voor het vervoer van goederen en personen.
Ik kan u op dit moment verder slechts vertellen dat alleen de 1e compagnie van V - Autobat. op 13 mei nog in Zeist aanwezig was, de andere 3 waren elders gedetacheerd of ingezet.
De 1e compagnie is op die 13e mei verplaatst, eerst naar de Haarlemmermeer en vervolgens naar Ter Haar en Aarlanderveen.

Verslagen en rapporten van V - Autobat. bevinden zich bij het NIMH in Den Haag, catalogusnummers 495003 - 495007.
Zeer waarschijnlijk is hier ook een verslag of rapport van de 1e compagnie (commandant kapitein Motordienst Gluijsteen ) bij.
Daarin zijn dan de lotgevallen van deze compagnie te vinden.
U kunt informeren bij het NIMH ( nimh@mindef.nl )

Of er een connectie is met de Grebbeberg ( onderdeel van uw vraag ) weet ik niet.
Wel dat 5 Autobat. geen gesneuvelden te betreuren had.

II - Autobat. telde wel enige op de Grebbeberg omgekomen militairen.
» Deze reactie is geplaatst op 7 februari 2010 21:30

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554