Discussiegroep

Onderwerp: Digitale Erevelden

(redactie)
Totaal berichten: 2.110
2.338 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
We mogen er wellicht op wijzen dat de laatste tijd door Stichting Kennispunt hard gewerkt is aan de digitale erevelden Grebbeberg, Betuwestelling en Zuidfront. Daarbij wordt analoog aan het al langer bestaande virtuele ereveld op deze website, dat ziet op de gesneuvelden tijdens de Slag om de Grebbeberg, een tweetal nieuwe erevelden ontwikkeld voor de gevechten in de Betuwelinie en de slag om het Zuidfront. De laatste zal tevens worden uitgebreid met een digitaal ereveld voor de Duitse en Geallieerde gevallenen op dat front. Voor de erevelden Grebbeberg / Betuwestelling vindt u de toegang hierboven in het hoofdmenu. Voor wat betreft het nieuwe Zuidfront Ereveld te vinden op http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=nederlandse-gesneuvelden

Op zuidfront is e.e.a. nog in opbouw en staat ongeveer eenderde deel nu live. Uiteindelijk gaat het om circa 900 slachtoffers die digitaal zullen worden uitgelicht.
» Dit bericht is geplaatst op 9 maart 2010 17:39
Totaal berichten: 34
Weinig gewend als ik ben op het internet verraste me de term 'digitaal ereveld'. In de boekenwereld waarin ik meer bekend ben, kwam ik een vergelijkbare aanduiding nooit tegen. Over een papieren ereveld las ik nooit. Kan de redactie enig inzicht geven over de herkomst van de term 'digitaal ereveld'. Overigens met alle waardering voor de hier gepubliceerde lijsten van gesneuvelden.
» Deze reactie is geplaatst op 9 maart 2010 23:15
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Daar ziet de redactie geen aanleiding toe. Het lijkt ons volmaakt helder wat bedoeld wordt.
» Deze reactie is geplaatst op 10 maart 2010 00:20
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Ook het digitale Duitse ereveld op Zuidfront is nu voor de helft gereed. Zie http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=duitse-gesneuvelden

Voorbereidingen zijn in volle gang ook voor de Grebbeberg en Betuwe een Duitse ereveld op te zetten. Dat zal echter nog enige tijd vergen.

Positief is voorts dat al van verschillende kanten foto's worden aangeleverd van gesneuvelden. Die plaatsen wij graag bij de persoonlijke pagina's van alle slachtoffers. Verzoek is wel of deze foto's - als het even kan - in minstens 300 dpi, maar liefst 600 dpi kunnen worden aangeleverd. Dat kan naar de bekende adressen info@grebbeberg.nl of info@kennispuntmei1940.nl
» Deze reactie is geplaatst op 22 maart 2010 17:51
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Het Duitse oorlogsveld is qua persoonlijke pagina's gereed. Alle met naam bekende Duitse gesneuvelden [236 man] die aan het Zuidfront vielen zijn inmiddels verwerkt. De diverse vertalingen en de graffoto's volgen nog, waarbij het doel is e.e.a. deze zomer af te ronden.

Het ereveld voor de Geallieerde slachtoffers wordt vanaf heden opgepakt.
» Deze reactie is geplaatst op 3 april 2010 17:41

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554