Discussiegroep

Onderwerp: Informatie gevraagd over Pierre Knops ( 1915 )

Totaal berichten: 1
2.921 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Ik ben op zoek naar informatie betreffende mijn vader tijdens WO2. Hetgeen ik weet is dat hij tijdens de invasie gelegerd was in de omgeving van Zutphen (mobilisatie)Hier heeft hij ook gevechtsacties meegemaakt. Mijn vader heeft hij eigenlijk nooit hierover gesproken net zo min als over de periode dat hij krijgsgevangen is geweest. Ik weet alleen dat hij naar zijn zeggen bij de genie heeft gediend. Bouwen van bruggen was volgens mij zijn taak ondanks het feit dat hij niet kon zwemmen.
Zijn naam is Pierre Knops en woonde in Venlo; geb. dt. 24-03-1915.Misschien kunt u mij op weg helpen om verdere informatie te verzamelen.

Met vriendelijke groet,

Bart Knops
» Dit bericht is geplaatst op 11 maart 2010 23:36
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het zal heel moeilijk worden om persoonlijke informatie over uw vader te krijgen. Appellijsten met de namen van militairen uit de lagere rangen van destijds zijn op bevel van hogerhand vernietigd en daarnaast worden namen van miitairen uit deze categorie in verslagen en/of rapporten maar zelden genoemd. In theorie kunnen er nog dienstmakkers van uw vader in leven zijn, die informatie zouden kunnen geven, maar die kans wordt zolangzamerhand verwaarloosbaar.
Als uw vader inderdaad behoorde tot de Genie, zal hij waarschijnlijk deel hebben uitgemaakt van de 11e compagnie Pioniers ( 11 c.pn ). Dit onderdeel was toegevoegd aan de IJsseltroepen.
Ik neem aan dat zich verslagen van deze eenheid bevinden op het NIMH in Den Haag ( nimh@mindef.nl ).
Daar zoudt u kunnen beginnen met naspeuringen.
Het klopt verder dat er op de 10e mei strijd is geleverd bij en in de omgeving van Zutphen.
Mogelijk is in de verslagen en rapporten van 11 c.pn daarvan iets terug te vinden.
Dat er inderdaad Pioniers aanwezig waren bij Zutphen blijkt duidelijk uit het in mijn bezit zijnde verslag van kapitein Mulder van 3 - I - 35 RI, dat tegenover Zutphen lag. Daarin is sprake van de aanwezigheid van een halve sectie Pioniers. Die moet dan hebben behoord tot de sectie Pioniers die was toegewezen aan I - 35 RI ( het bataljon waarvan 3 - I - 35 RI een onderdeel was )
» Deze reactie is geplaatst op 12 maart 2010 00:14

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554