Discussiegroep

Onderwerp: Opperwachtmeester-Administrateur Roos

Totaal berichten: 170
2.614 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Bewapening en legerzaken
Gaarne had ik meer geweten inzake opperwachtmeester-Administrateur Roos.
Bij welke eenheid was hij ingedeeld? Wat houden de werkzaamheden in van een Opperwachtmeester-Administrateur?
Administrateur duidt dit op een bureau-functie.
» Dit bericht is geplaatst op 6 mei 2010 22:21
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
De SMA was organiek in iedere compagnie aanwezig en was hoofd van de administratieve groep binnen de staf. Hij gaf leiding aan de intendanten, zoals foerier, kleermaker, administrateurs, etc. Dat was meestal een groep van circa 7-10 man. Soms werd deze functie ook door een sergeant of sergeant der 1e klas verricht.
» Deze reactie is geplaatst op 6 mei 2010 22:26
Totaal berichten: 1
Beste heer Goossens,

Als ik het goed lees dan had opperwachtmeester-administrateur Roos een puur administratieve functie en gaf hij leiding aan een groep personen.
Van die oogpunten uit bezien, vind ik heel vreemd dat een leidinggevend figuur op 13 mei 1940 tijdens het oorlogsgeweld op zoek gaat naar het 1e Eskadron 4 Regiment Huzaren om die te gaan voorzien van rookartikelen. Rookartikelen ???? Zeker omdat zonder rookartikelen de vijand niet kan worden verjaagd.
Hij heeft hiervoor zelfs een mars van een dik uur van Leersum naar Rhenen voor over.

P.S. Een mooi verhaal (ongedateerd)geschreven vanachter het bureau om hiaten en lacunes in verslagen/rapporten te corrigeren. Belangrijk gegeven is dat De Fourier van Bemmel het verhaal medeondertekent.
AVONDETEN VOOR NEGEN MAN

Vr.gr. Jack Huntjens.
» Deze reactie is geplaatst op 7 mei 2010 15:59
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Wellicht dat u ook andersom kunt redeneren. Alle bevelhebbers met een gevechtsfunctie waren druk met hun pelotons en groepen en juist de non-combattante functies waren daarom bij uitstek geschikt om een dergelijke missie uit te voeren. Daarbij, in oorlogstijd is praktisch iedereen (m.u.v. bijv - in het toenmalige NL leger - de artsen, predikant en aalmoezenier) a priori militair, combattant of non-combattant.

Rookartikelen waren wellicht uitstekende middelen om het moreel van de mannen hoog te houden c.q. te verhogen. Een buitengewoon belangrijk aspect van oorlogsvoering te velde. U kunt daar natuurlijk buitengemeen cynisch over doen, maar dat is onterecht. Dát zijn namelijk pas eigenschappen van achter een bureau analyses maken ...
» Deze reactie is geplaatst op 7 mei 2010 16:07

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554