Discussiegroep

Onderwerp: Boekbespreking 'de Wonsstelling'

(redactie)
Totaal berichten: 2.110
2.399 keer gelezen
Categorie: Overig Mei 1940
Recent is door de oud-adjudant Jacob Topper een bijzonder boeiend werk verschenen over de strijd in de Wonsstelling (stelling aan de kop van de Afsluitdijk). Het boek is door mij gelezen en ik heb gemeend een tamelijk uitgebreide recensie te moeten schrijven en op de website toegevoegd onder de sectie boekbesprekingen: http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=de-wonsstelling

Kort en goed gezegd: het boek is een uitstekend product dat voor geinteresseerden in Mei 1940 een aanrader is.
» Dit bericht is geplaatst op 8 mei 2010 12:19

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554