Discussiegroep

Onderwerp: Informatie omtrent sneuvelen A.A. Luttervelt

Totaal berichten: 4
7.992 keer gelezen
23 reacties
Categorie: Gezocht...
Ik ben op zoek naar nadere informatie omtrent het sneuvelen van soldaat soldaat Adrie Adriaan van Luttervelt, geboren te Rotterdam op 06-06-1919. Volgens het boek `Doodenwacht bij onze gevallenen` zou hij in mei 1940 gesneuveld moeten zijn in Zupthen, datum 12-05-1940,

Het onderdeel zou 2/18 G.B. moeten zijn?

Bij voorbaat dank voor de aanvullende informatie die u misschien kunt geven.
» Dit bericht is geplaatst op 15 mei 2010 10:38
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Normaliter is Hajo Groenman onze man op genealogisch vlak, maar hij geniet tot en met dit weekend nog van een welverdiende vakantie. Vandaar dat ik uw vraag zal beantwoorden.

Arie A. van Luttervelt behoorde tot 3-I-35.RI. Hij behoorde oorspronkelijk tot 2-18.GB, maar dat bataljon was opgeheven (en grotendeels opgegaan in I-35.RI en IV-15.RI). Kennelijk is hij na de opheffing bij I-35.RI terecht gekomen.

35.RI behoorde tot de troepen in de IJssellinie Zuid. Dat was een met maar liefst 15 (extra) zware mitrailleurs, een stuk PAG en twee mortieren versterkt bataljon dat de sector Zutphen verdedigde. De 3e Compagnie verdedigde de brugomgeving zelf, daarbij geassisteerd door politietroepen (brugkazematten) en pioniers (voor vernielingen en versperringen). Van de versterking was op 5 zware mitrailleurs alles bij 3-I-35.RI ingedeeld, en bovendien had men een tweetal zware mitrailleurs en twee 4,7 cm AT kanonnen in de kazematten ter beschikking. Voor Nederlandse begrippen dus een buitengewoon goede bewapening.

De commandopost [CP] was in Hoven ingericht, aan de linkerkant van de IJssel tegenover Zutphen. Er werd de gehele ochtend gevochten langs de Ijssel bij Zutphen, in hoofdzaak met de troepen van de SS Leibstandarte Adolf Hitler (stoottroep van 227.ID) die oversteekpogingen deden. Diverse pogingen werden afgeslagen. Maar na 1400 uur waren inmiddels de Nederlandse kazematten uitgeschakeld, door treffers of munitiegebrek, en slaagde de Duitsers erin ten zuiden van de brug de overzijde te bereiken. Ze omsingelden de CP (gevestigd in de kelder van een huis) en zodoende ontstond een man-tegen-man gevecht met de Nederlanders die van geen overgave wilden weten. De compagniescommandant werd daarbij gewond, één soldaat zwaar gewond (soldaat R.T.F. van den Broek, die aan zijn verwondingen overleed) en vier manschappen sneuvelden direct. Eén van hen was de soldaat-ordonnans Arie van Luttervelt. De andere drie waren de soldaten C.J. Barends, D. van Keulen (soldaat-telefonist) en H. Visser (tamboer / ordonnans). De rest van de CP bezetting gaf zich hierna over. Elders waren nog twee man omgekomen bij de verdediging.

Hoeveel Duitsers bij het gevecht rond de CP sneuvelden is niet bekend. Negen man van SSLAH sneuvelden bij Zutphen en twee man van 227.ID. De aanval op de westelijke verdediging aan de IJssel werd door III./SSLAH [3e bataljon] ondernomen, waarbij met name de 9e en 11e Kp de voorhoede vormden. Het SS verslag meldt over de aanval dat men vooral ook van eigen (tekort liggend) artillerievuur hinder ondervond en daarbij ook twee gewonden kreeg. Tijdens de zuiveringsactie langs de bunkerlinie en het dorp had men 'empfindliche Verluste', maar details worden niet gegeven. Wel dat men 4 officieren en circa 200 manschappen gevangen nam. De 'mooiste' toevoeging in het Duitse verslag is dat men meldde tegen een Hollands Eliteregiment te hebben gevochten. Een verkapt compliment aan de verdedigers, maar een absoluut verzinsel. Het regiment werd gevormd door twee bataljons van de oudste lichtingen. Het 1e bataljon was daarentegen - uniek voor hooggenummerde regimenten - mede door de instroom van 18.GB, door jonge dienstplichtigen gevuld. Wellicht dat de SS mede daardoor dacht met de beste kwaliteit Nederlandse troepen te maken te hebben, daar men wist dat de IJssellinie door de mindere Nederlandse regimenten was bezet. In algemene zin meldt het Duitse verslag wel het aantal slachtoffers, zijnde zes doden (wat er uiteindelijk negen waren) en 15 gewonden.

De verdediging bij Zutphen was overigens een compliment waard. Hoewel de Duitse operatie tegen het midden en noorden van de IJssellinie door de spits (SSLAH) uiterst zwak werd geleid en daardoor de aanval over de IJssel - volgens Duits schema - veel te laat werd ingezet, lukte het hen pas rond 1400 uur de oversteek te maken. Ook toen hield de NL verdediging niet op te vechten, maar streed men nog twee uur door op diverse locaties. Een weerbarstigheid die lang niet overal werd gezien, maar opvallend genoeg langs de IJssel en Maaslinies - de linies die het slechtst waren ondersteund en vrijwel geheel door hoge regimenten waren bezet - op veel locaties werd waargenomen. Des te treuriger dat de gevechten in de Maas- en IJssellinie zo weinig aandacht kregen in de geschiedenisboeken.

Ik hoop u met bovenstaand verslag een beetje extra informatie te hebben verschaft.
» Deze reactie is geplaatst op 15 mei 2010 14:52
Totaal berichten: 4
Beste heer Goossens,

Hartelijk dank voor de gedetailleerde aanvullende informatie! Ik ben hier zeer mee geholpen.
» Deze reactie is geplaatst op 15 mei 2010 14:58
Totaal berichten: 6
Vermeldingswaardig is ook het 2-16GB, dat met ongeveer 60 man deel nam aan de strijd bij Zutphen. O.a. de tot de verbeelding sprekende soldaat Koenen (pag.63 Grebbelinie 1940) maakte deel uit van de groep waar ook mijn vader toe behoorde. Het aantal Duitse slachtoffers bij Zutphen ligt tussen de 800/950 man. De meeste doden vielen door de kazematten, maar toen deze allemaal buiten gevecht waren gesteld, werd de groep van kap. Hubrechtse in de uiterwaarden ingezet.
Daar hebben deze mannen tot de laatste patroon gevochten, tegen een overmacht van duizenden. De Nederlandse soldaten hadden ieder 60 patronen. Met minimale dekking lagen ongeveer 18 man in de uiterwaarden.
» Deze reactie is geplaatst op 6 april 2011 02:18
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
In reactie op de laatste poster, kan ik tamelijk ontnuchterend mededelen dat zelfs een tiende deel van de door R. van Gessel gemelde slachtoffers bij Zutphen niet aan de orde was.

Het totaal van welgeteld 13 Duitse doden viel er bij Zutphen (beide zijden rivier), waarvan 11 van de Waffen SS (daarvan twee wegens verwonding elders). Aan Nederlandse kant vielen 19 doden; 11 daarvan van 2-16.GB.

De Nederlanders hadden net als de Duitsers een patroonrantsoen van 120 patronen en een voldoende voorraad voor aanvulling.
» Deze reactie is geplaatst op 6 april 2011 10:23
Totaal berichten: 6
Geachte heer Goossens, elders op deze site (d Koelewijn) heb ik een reactie gepost met mijn bronnen.Overigens dien ik op te merken dat ikzelf nooit veel waarde gehecht heb aan dit getal. Kolonel J.Dwars en Majoor Tromp echter wel, in hun verslagen van res. 1946 en 1950.
Met vriendelijke groet, R van Gessel
» Deze reactie is geplaatst op 6 april 2011 13:22
Totaal berichten: 1
Hallo,
Ik ben op zoek naar meer informatie over mijn opa Hendrik van Tongeren (3.6.1912). Uit een brief die hij naar mijn oma verstuurde op 10 mei '40 (hij zat toen nabij Zutphen), staat 11. E.P., 2de sectie gebied T.B.O., Veldpost 11. In een kaartje uit april '40 staat I-35 R.I. Zou u me kunnen helpen?
Bij voorbaat dank!
» Deze reactie is geplaatst op 9 juni 2011 22:30
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Persoonlijke informatie over uw grootvader hebben we niet, maar ik denk wel dat ik zijn onderdeel nader kan duiden. Bij I - 35 RI, dat grofweg tegenover Zutphen lag, was ingedeeld een sectie van 11 CPn ( de 11e compagnie Pioniers ) voor de mijnenvelden.Dat zal de bedoelde (2e ) sectie zijn geweest, 11 EP is me namelijk helemaal onbekend.
Een verslag van dit onderdeel( waarin uw grootvader eventueel genoemd zou kunnen zijn, al is die kans maar heel klein ) heb ik helaas niet bij de hand, dat zal berusten bij het NIMH in Den Haag. Ik heb echter wel andere mogelijkheden om na te gaan of er over dit onderdeel iets specifieks te melden valt. Ik zal er binnenkort naar kijken.
» Deze reactie is geplaatst op 10 juni 2011 00:49
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In de bronnen die ik op dit moment ter beschikking heb ( het Stafwerk IJssellinie en een compagniesverslag van 3 - I - 35 RI, betrokken bij de strijd bij Zutphen ) komt de bedoelde sectie van 11 CPn maar zeer spaarzaam ter sprake.
Zo heeft een halve sectie Pn gezorgd voor een extra uitgang in de kelder van een huis in De Hoven waar de commandopost van 3 - I - 35 RI was gevestigd. Door deze nieuwe deur is een aantal militairen er later, toen het huis in lichtelaaie stond, in geslaagd weg te komen.
Daarnaast is de sectie later op de 10e en op de 11e nog in stelling geweest in de omgeving van Vorden, maar ook daarover wordt maar mondjesmaat bericht. Misschien loont het de moeite het NIMH in Den Haag ( nimh@mindef.nl ) in te schakelen, in hun verzameling bevindt zich in elk geval een verslag van de 11e Compagnie Pioniers onder catalogusnummer 496010. Hoe uitvoerig dat verslag is weet ik niet.
Overigens is de kans dat u persoonlijke informatie vindt over uw grootvader maar uiterst klein. Ten eerste worden er in verslagen en rapporten maar zelden namen genoemd van militairen uit de lagere rangen en bovendien zijn vrijwel alle appellijsten uit de meidagen op bevel van hogerhand vernietigd.Het is dus niet of nauwelijks mogelijk even een lijst na te lopen op een naam. Eigenlijk moet je hopen op een dienstkameraad van destijds, maar die zijn na ruim 70 jaar niet meer zo talrijk en ook nog eens moeilijk te traceren. Daarvoor zou je op zijn minst de mogelijkheden moeten hebben van programma's als b.v Spoorloos.
» Deze reactie is geplaatst op 10 juni 2011 15:54
Totaal berichten: 2
Beste Webredactie,

Op zoek naar informatie over mijn oudoom Cornelis Jacobus Barends vond ik dit bericht.
Hij was even als A. van Luttervelt afkomstig uit Rotterdam en exact 3 maanden jonger, namelijk geboren op 06 sept 1919.
Kan ik ervan uitgaan dat hij ook bij het 2-18 GB als dienstplichtige opgekomen is ?
En waar staat 2-18 GB overigens precies voor ?

Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

M.vr.gr.
Willem
» Deze reactie is geplaatst op 17 mei 2013 00:05
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
2- 18 GB staat voor 2e compagnie van het 18e Grens-bataljon.
Hij is niet opgekomen bij 2 - 18 GB, maar gewoon bij het 18e regiment infanterie, kort gezegd 18 RI
Later ( na zijn opleiding ) is hij dan terecht gekomen bij ( het van 18 RI afgeleide ) 2 - 18 GB.
» Deze reactie is geplaatst op 17 mei 2013 10:21
Totaal berichten: 2.109
Grensbataljons werden gevormd uit het 2e (II-18.RI, is in dit geval de juiste notering) parate bataljon van de stamregimenten.

Deze grensbataljons konden worden gevormd door de langduriger dienende (11 maanden in plaats van 5,5) lichtingen, die vanaf 1939 ontstonden. Oorspronkelijk werden alleen de 1e bataljons der regimenten paraat (met nieuwe lichtingen), maar vanaf 1939 ook de 2e bataljons. Die werden vervolgens dus als grensbataljons ingezet.

Het doel van grensbataljons was dat zij aan onze grenzen en achter de rivierenlinies (IJssel, Rijn-Waal sector, Maas) een voldoende scherm zouden bieden, dat onze overige eenheden veilig konden mobiliseren. Deze behoefte was in 1935 ontstaan, vanuit een vraagstuk hoe voorbereid ons land was op een strategische overval. Dat is een overval die zonder (voor)concentratie van troepen 'opeens' tot stand komt. In 1935 was dat nog een zaak, in 1939 niet meer. Toen was immers al duidelijk dat een overval kon plaatsvinden en ons leger daarop ingesteld.

Curieus voor historici is de vraag waarom de legerleiding veel grensbataljons uit de jongste militairen liet bestaan nadat in september 1939 de volledige mobilisatie was afgerond. In de aard van de functie van grensbataljons lag de levensgrote kans verscholen dat men spoedig zou worden uitgeschakeld of overlopen. Waarom besloot onze legerleiding niet om, toen de algehele mobilisatie allang van kracht was, de jonge militairen terug te halen naar de hoofdverdediging en de minder waardevolle oudere reservisten juist die opofferingstaken (met denke daarbij vooral aan snelle gevangenneming) te laten dragen? Het blijft voor mij een enigma.
» Deze reactie is geplaatst op 17 mei 2013 11:11
Totaal berichten: 1
Ik ben op zoek naar gegevens van mijn opa. Mijn opa is genaamd Joop Bergsma, geboren op 28 december 1915 te Den Helder.
Hij sprak over de Ijssellinie. Volgens mij hoorde hij bij 35.RI groep Ijssel Zuid.
Hij was van beroep metselaar en heeft in Oenen ingekwartierd gelegen.
Hij sprak over een kerk alwaar hij vanaf de straatkant appels "stal" van de bomen, welke in de tuin stond.
» Deze reactie is geplaatst op 17 mei 2013 17:04
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik denk dat het Oene moet zijn in plaats van Oenen.
In Oene ( bij Epe ) was de commandopost gevestigd van 2 - II - 43 RI en het ging om Groep IJssel- NOORD.
Over uw Opa hebben wij geen persoonlijke gegevens, over het onderdeel desgewenst wel.

U had misschien beter een nieuw item kunnen openen, zo sneeuwt het onder in een ander item en is het moeilijk terug te vinden.
» Deze reactie is geplaatst op 17 mei 2013 17:38
Totaal berichten: 2
Bedankt voor de uitleg over het II-18.GB

M.vr.gr.
Willem
» Deze reactie is geplaatst op 27 mei 2013 22:21
Totaal berichten: 3
Mijn naam is Hans de Groot,mijn vader,Evert de Groot was motorordonans
bij Het 18 RI GrensBatallion onderdeel van PAG(Pantser afweer geschut)ijssellinie
en is tijdens het opblazen van de brug over de ijssel aan een kant doof geworden ook hij hoorde bij de Commandopost,in die kelder,in de hoven(ik ben er na de oorlog nog met hem geweest)
Hij diende onder Kapitein Mulder en Luitenant de Hartog.mijn vader was dienst maat van de overledenen aldaar.
Ik heb nog veel foto's uit die tijd van hem.
» Deze reactie is geplaatst op 25 augustus 2014 21:00
Totaal berichten: 1
ik heb een ijseren plaatje gevonden waar op staat.
keuken wagen
5-I-35 R.I

misschien moet er nog wat voor.. komt dit bekend voor.
» Deze reactie is geplaatst op 24 juli 2015 21:48
Totaal berichten: 1
Graag zouden we in contact willen treden met Hans de Groot, die verhaal vertelt over zijn vader Evert.
Mocht hij nog over foto's beschikken over Zutphen 1940, dan zouden wij deze heel graag willen plaatsen op onze site.
Zie: Zutphen 40-45.
» Deze reactie is geplaatst op 22 december 2016 15:36
Totaal berichten: 1
Min vader p.w. Peelen heeft in mei 1940 bij de brug in Zutphen gezeten. Na krijgsgevange te zijn genomen is hij naar. Stettin gebracht. Nu Pools gebied. Meer gegevens heb ik niet. Is er ergens na te gaan Wat hij precies heeft gedaan een reactie Zie ik gaarne tegemoet. Peter peelen
» Deze reactie is geplaatst op 16 januari 2019 20:59
Totaal berichten: 182
Indien u uw vaders geboortedatum per mail kunt en wilt geven dan bestaat er een mogelijkheid dat ik wat meer kan vinden in mijn databestand. Ik heb namelijk verschillende personen met de naam Peelen in mijn bestand zitten. Daarom moet ik meer gegevens hebben.
» Deze reactie is geplaatst op 19 januari 2019 15:33
Totaal berichten: 1
Ik ben op zoek naar info overkijk grootvader Adolph Winter (3-I-35R.I) betrokken bij de verdedigingvanuit de kazematten bij de IJsselbrug ter hoogte van De Hoven
» Deze reactie is geplaatst op 11 mei 2019 20:43
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Over uw grootvader persoonlijk hebben geen informatie en die zal ook moeilijk te krijgen zijn. Over zijn onderdeel desgewenst wel. Als dat voor u ook de moeite waard is zal ik er naar kijken.
» Deze reactie is geplaatst op 15 mei 2019 13:40
Totaal berichten: 1
Mijn opa vertelde mij ooit dat hij op de Grebbeberg had gevochten, maar hij liet daar verder nooit meer iets over los. Ik kan het hem ook niet meer vragen omdat hij is overleden. Heeft u misschien informatie over hem of weet u waar ik daar mee over kan vinden? Zijn naam was Anne de Boer, en hij woonde in Assen. Ik weet niet bij welke eenheid hij was ingedeeld.
» Deze reactie is geplaatst op 15 januari 2021 12:33
Totaal berichten: 3
De geboortedatum van mijn vader Evert(Everardus Johannes de Groot)
Is 30 aug 1919.Amsterdam Hij was dus Motorordonaus bij de PAG.
Motorhuzaren van het oorspronkelijke 18 RI Infanterie en hij heeft ook nog in De Commandopost kelder gezeten onder de kruidenierswinkel van van de Laar in De Hoven bij het grensbattlion IJssellini
En heeft voor het uitbreken van de Oorlog ook nog ingekwartierd gezeten in Vorden en Warnsveld .(jachthuis)
Ik heb al zijn papieren nog en 2 persoonsplaatjes nog en de startsleutel van zijn BMW met zijspan waar hij nog met Luitenant Hartog rondreed en Kapitein Muldertussen de stellingen.etc
Toen ze zich in De Hoven moesten overgeven kon mijn vader met een aantal soldaten mee op zijn motor naar het achterland wegvluchten.
Uiteindelijk wilde hij met motor en al over een spoorbaan steken maar toen sloeg zijn motor af en moest hem achterlaten.
En hij heeft zijn motor jack uitgedaan(het was heel warm)en verder met de andere kameraden door de weilanden gelopen en over de Berkel? Of dierenskanaalGeroeid met een gekregen boot van een boer.
Weer verder konden ze 2 auto's gebruiken van boeren om nu verder weg tekomen richting Amersfoort(dacht ik)Waar een of 2 kamaraden later uit stapte en de rest ging verder richting Amsterdam.
Zij hebben nog een aanrijding gehad bij Diemen waar een Maarse en kroon bus hun op de verkeerde weghelft tegemoetkoming.
Een joodse kameraad die achter(of voor in de auto zat(naast mij vader)
Tegen het voorruit aanklapten en een zwaar bebloede getrokken neus over hield daaraan.
Mijn vader is langs een ziekenhuis gereden en hem daar afgeleverd.
(Mijn vader was automonteur en had dus zijn auto en Motor rijbewijs en had in Amersfoort of Apeldoorn zijn opleiding voor motor met zijspan gevolgd(heb ik nog een mooie foto van)
Mijn vader had dus trouwens zijn motorjack uitgedaan vanwege de grote warmte en daar zat ook zijn persoonsplaatje in.
De staatsbestel heeft hij wel meteen uit de motor gehaald zodat de Duitsers zijn motor niet konden gebruiken.
Doordat mijn vader in Amsterdam een tijdje moest onderduiken bij een vriend is dus achter de Hoven zijn motorjack gevonden door het Rode Kruis en dacht dat mijn vader gesneuveld was of vermist.
Het Rode kruis is nog bij de ouders van mijn vader(mijn Opa en Oma) aan de deur geweest,in De Boterdiepstraat in Amsterdam, met deze mededeling!Mijn Opa en Oma schrokken daar dus heel erg van uiteraard
Kortom,ik vind het vreemd dat ik tot nu toe niets kees over mijn vader bij naam.
Misschien kunnen jullie nog iets onderzoeken.
Misschien als ik een paar foto'mail waar je hem ziet op zijn Motor,tevens bewapend in het leer.
» Deze reactie is geplaatst op 4 maart 2023 19:02

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554