Discussiegroep

Onderwerp: Informatie Gezocht

Totaal berichten: 1
2.913 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Hallo,

Ik ben opzoek naar informatie over het 119e regiment dat op de Grebbeberg heeft gezeten gedurende de inval.
Met name zoek in informatie over de Geneeskundige troepen.
Heeft iemand iets?

Alvast Bedankt.
» Dit bericht is geplaatst op 18 mei 2010 22:32
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
U zult bedoelen 19 RI en niet 119 RI.
19 RI ( hoofdzakelijk afkomstig uit Drente en Overijssel ) was een van de 2 regimenten die direct waren betrokken bij de verdediging van de Grebbeberg en het gebied meteen ten noorden ervan.
II - 19 RI diende als divisiereserve ( IVe divisie ) en was op de 10e mei gelegerd in Rhenen. Het kwam met name op de 12e en 13e mei tot inzet. III - 19 RI stond opgesteld meteen ten noorden van de Grebbeberg en I - 19 RI nog weer wat noordelijker.Van beide laatste bataljons raakte III - 19 RI eigenlijk pas op de 13e mei echt bij de strijd betrokken en speelde I - 19 RI slechts een bescheiden bijrol en dan eveneens op de 13e mei.
19 RI telde uiteindelijk 31 gesneuvelden.
Ik ben verder graag bereid eventuele detailvragen te beantwoorden.

Een goed overzicht van de wederwaardigheden van de Geneeskundige Troepen in verband met 19 RI is heel moeilijk te geven. De Geneeskundige Troepen vormden in dit verband namelijk geen aparte onderdelen waarvan verslagen of rapporten bestaan. Dienstplichtige artsen ,ziekenverzorgers en ziekendragers hadden wel een centrale opleiding genoten, maar waren daarna ingedeeld bij de diverse onderdelen van de verschillende dienstvakken. Natuurlijk is er in bepaalde verslagen wel sprake van de inzet van genoemde militairen en is er ook hier en daar wel een verklaring te vinden van b.v een individuele arts of hospik, maar een goed samenvattend verslag ontbreekt dus.
» Deze reactie is geplaatst op 20 mei 2010 14:43

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554