Discussiegroep

Onderwerp: Foute (politie)officieren

Totaal berichten: 7
3.686 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Geacht forum,
In het boek "Handhaven onder de nieuwe orde"(de politieke geschiedenis van de Rotterdamse politie door Frank van Riet), ben ik de naam van W. van Groningen, geboren 30 maart 1908 te Hilversum, tegengekomen. Volgens naam en ranglijst 1940 was hij res. 1e luitenant der artillerie. In genoemd boek heeft van Groningen als officier gevochten in de Grebbelinie. Volgens van Riet heeft de noodlottige afloop van de oorlog hem doen besluiten lid van de NSB te worden. Voor de oorlog was hij reeds inspecteur bij de r'damse politie. Deze taak heeft hij na de capitulatie voortgezet en is hoofd geworden van de Inlichtingendienst van genoemd korps. Vervolgens heeft hij na drie maanden zich aangemeld bij Vrijwillegers Legioen Nederland.
Hier heeft hij als obersturmfuhrer bij de artillerie gediend. Na de bevrijding is hij berecht. Is er omtrent zijn rol in mei 1940 iets bekend?

Vervolgens is er het boek van Sytze van der Zee: Vogelvrij. Daarin wordt genoemd : Johannes Meijer geboren 26 januari 1897 te Assen. Volgens de naam en ranglijst reserve 1e luitenant der Jagers. Hij zou in mei 1940 voor de strijd op Ypenburg zijn voorgedragen voor de Militaire Willemsorde. Wegens gedrag in de oorlog is hem dat niet toegekend. Tijdens de oorlog was hij aangesloten bij de Nederlandsche SS en vanaf medio 1941 commissaris van politie te Apeldoorn. Meijer heeft daar een zeer kwalijke rol gespeeld en voerde een waar schrikbewind; dusdanig dat na de bevrijding zijn doodstraf werd geƫist. Hij werd echter tot 20 jaar veroordeeld. Men hield rekening met zijn heldhaftige rol in 1940. Deze rol kan ik echter niet vinden in de daartoe bekende boeken. Mogelijk (dit kan ik niet koppelen aan de ranglijst) was Meijer in 1940 bataljonscommandant van 2-II-Grenadiers en derhalve reserve kapitein (zie Groene Serie Vesting Holland/ Luchtlandingen). Met welke actie zou hij de MWO hebben verdiend?
» Dit bericht is geplaatst op 27 mei 2010 23:56
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Reserve elt. W van Groningen was als adjudant werkzaam bij de Staf van II - 4 RA. Dit onderdeel was in de meidagen opgesteld tussen Veenendaal en Woudenberg en verleende vuursteun aan de voorliggende regimenten 22 RI, 15 RI en 21 RI. Ik ben Van Groningen in de verslagen van dit onderdeel eenmaal tegengekomen. Volgens zijn commandant res.kapitein Van Rij werkte hij uitstekend. Daarbij moet ik zeggen dat kapitein Van Rij sommige officieren ook als onvoldoende beoordeelde, zijn oordeel over Van Groningen is dus ongetwijfeld inderdaad als zeer positief te waarderen.

Voor zover ik kan nagaan was res.kap. J Meyer compagniescomnandant van 2 - II - Regiment Grenadiers. Deze eenheid is ingezet bij Ockenburg. Het is mij op dit moment ( nog? ) niet duidelijk waarmee Meyer zijn onderscheiding verdiend zou kunnen hebben.
» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2010 00:52
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Van 2 - II - reg.Grenadiers blijkt bij nader onderzoek wel degelijk een sectie ( de 4e ) te hebben deelgenomen aan de herovering van het Vliegveld Ypenburg. Dit onder de persoonlijke leiding van de compagiescommandant, lees res.kapitein Meijer.
Meijer meldt zelf in zijn verslag dat de 4e sectie van zijn compagnie optrad als spits bij de aanval op Ypenburg en dat de commandant ( d.w.z hijzelf ) persoonlijk de spitspatrouille aanvoerde, die omstreeks 10.00 uur langs de Rijksweg Rijswijk - Delft oprukte.
Bij zijn 2e poging bereikte hij ( nu gesteund door een van andere 3 secties van zijn compagnie, die aanvankelijk was achtergelaten in Loosduinen ) rond 14.15 het vliegveld. Bij deze herovering van het Vliegveld waren overigens ook andere onderdelen betrokken. Zowel Grenadiers als Depottroepen. Als Meijer inderdaad voorgedragen zou zijn voor een MWO, dan zal dat te maken hebben gehad met de hierboven beschreven gebeurtenissen.

Van 2 - II - reg.Gr. hebben dus 2 secties een aandeel gehad in de herovering van Ypenburg. Daarbij was de 4e sectie onder commando van Meijer zelf dus het eerst aanwezig.
De andere 2 zijn betrokken geweest bij de gebeurtenissen rond Ockenburg en hebben o.a het landgoed Ockenburg op de Duitsers kunnen heroveren ( in de vroege morgen van de 12e mei / er moet wel aan worden toegevoegd dat daar slechts een enkele Duitser werd aangetroffen, de rest was toen al vertrokken ).
» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2010 08:17
Totaal berichten: 19
@Peter Kippers.

Peter, voor meer info kan je het CABR dossier opvragen bij het Nationaal archief. Ook de dossiers Politie zuiveringen zijn interessant.
Zelf ben ik enkele jaren bezig geweest om aandacht te krijgen voor de zaak van Harry Evers (politie en SD agent), die tot voor kort ten onrechte als verdienstelijk verzetsman bekend stond.
Sytze van der Zee heeft de zaak verder uitgezocht en er een hoofdstuk aan geweid in Vogelvrij. Die CABR dossiers zijn echt een goede bron.
» Deze reactie is geplaatst op 16 juni 2010 01:23
Totaal berichten: 8
Peter,

Wellicht ten overvloede t.a.v. van Groningen:


van Groningen, Willem
Geboren: 30.03.1908 in Hilversum
Overleden: 08.11.1982 in Amsterdam
Frw.Leg.Nederland: 01.1942
Artillerie, Vorgeschobener Beobachter,2.SS-Inf.Brig.: 01.1943
SS-Art.AuE.Rgt.: 01.1944
» Deze reactie is geplaatst op 18 juni 2010 21:12

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554