Discussiegroep

Onderwerp: Zoektocht naar G.T.Rensen.

Totaal berichten: 3
2.783 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Slachtoffers en erevelden
Hallo.
Ook mijn moeder, T.M. Rensen zou toch nog heel graag willen weten wat er met haar broer G.T.Rensen is gebeurd.
Is er wel genoeg onderzoek gedaan naar Gerard Rensen?
Omdat Gerard Rensen een duidelijk kenmerk had?
En omdat hij altijd zijn plaatje om zijn nek had.
Dat plaatje ging nooit af al was hij met verlof.
En verder hebben ze nooit meer iets van Gerard Rensen gehoord.
Mijn moeder wordt binnekort 93 jaar.
En dan nog leven in het ongewisse van haar broer.
Dat valt niet mee.
Groetjes Annie Meuleman dochter van T.M. Rensen.
» Dit bericht is geplaatst op 30 mei 2010 15:14
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Bij het terugtrekken van het Hoornwerk in de late morgen van de 12e mei 1940 door de sectie van vaandrig De Ridder is er - zo deelt in elk geval het Stafwerk mee - een Nederlandse militair verdronken in de Grift. Volgens sommigen zou dit Rensen zijn geweest. Een bewijs hiervoor is echter nooit geleverd.
Andere aanwijzingen hebben wij helaas niet.
» Deze reactie is geplaatst op 6 juni 2010 19:33
Totaal berichten: 1
Hallo Meneer H.Groenman.
Meneer Groenman, Wordt een verdronken mens gevonden?
Zo,ja wat moet er dan met het lichaam van Gerard Rensen zijn gebeurd?
Omdat Gerard Rensen zijn eeuwige naamplaatje nooooooit al was Gerard Rensen thuis met verlof, nooooooooit zijn naamplaatje afdeed want Gerard Rensen zij altijd tegen mijn Moeder?
Als er iets met mij GEBEURD KOMEN JULLIE ER NOOOOOOOOIT ACHTER.
En omdat Gerard Rensen een heel duidelijk Kenmerk had.
Groetjes Mevr. Meuleman Dochter van Theodora Rensen.
» Deze reactie is geplaatst op 7 juni 2010 19:26
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Beste mevrouw Meuleman

Ik heb alleen maar de enige mogelijke aanwijzing gegeven die er in dit geval ooit naar voren is gebracht. Als er op het forum een dergelijke vraag wordt gesteld lijkt het me logisch dat ik daar even melding van maak. Uit mijn stukje blijkt nergens dat ik vind dat het ook zo gebeurd moet zijn. Er staat ook duidelijk in dat er geen enkel bewijs voor is.
» Deze reactie is geplaatst op 7 juni 2010 21:39
Totaal berichten: 1
Goedemorgen Meneer Groenman.
Is Gerard Rensen door Militaire administratie vermist bevonden.
Dat willen wij heel graag weten.
Groeten Mevr.Meuleman.
» Deze reactie is geplaatst op 8 juni 2010 08:44
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik denk dat u onze mogelijkheden wat overschat.
Wij hebben die informatie eenvoudigweg niet.
Ik zou u dan toch willen verwijzen naar naar officiele instanties als de OGS, Defensie en het Rode Kruis.
» Deze reactie is geplaatst op 8 juni 2010 10:01

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554