Discussiegroep

Onderwerp: Foto Gesneuvelde Hollandse Soldaat

Totaal berichten: 170
2.575 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Slachtoffers en erevelden
Geachte Webredactie,

In de categorie Grebbeberg / Foto's / Stellingen is een foto terug te vinden van een gesneuvelde Hollandse Soldaat.

Een tweetal vragen:

1) Op deze foto staat een nummer vermeldt, namelijk het nummer 20. Maakt deze foto deel uit van een serie foto's? Zou het misschien een foto zijn uit een serie van gesneuvelde soldaten of anderzijds van stellingen?

2) Tevens meen ik in de gesneuvelde op de foto dienstplichtig korporaal 1-I-24 RI - Jacobus Adrianus Vermeer te herkennen. Het is misschien een gedurfde stelling om dit te zeggen bij zoveel gesneuvelde soldaten. Zou hij het kunnen zijn?

P.S.:
Inzake J.A. Vermeer meldt rapport Sellies / Verhoeven: Lag tot 18 april 1941 als onbekend soldaat begraven

Vr.gr. Jack Huntjens.
» Dit bericht is geplaatst op 4 juni 2010 01:23
(redactie)
Totaal berichten: 225
Of het hier Vermeer betreft zou ik echt in de verste verte niet durven te stellen. Voor mij is de man vooralsnog onherkenbaar. Ik wil me ook verre houden van dergelijke speculaties omdat het een overledene betreft en de nabestaanden daaraan gevoelens kunnen ontlenen die door de poster wellicht niet zo bedoeld zijn.

Ik verzoek om bij dergelijke stellingen toch echt met een goede en zeer plausibele onderbouwing te komen met name met het bovenstaande indachtig.

Het fotomateriaal in ons archief is afkomstig uit de meest uiteenlopende bronnen. Het mag duidelijk zijn dat het om een fractie van het bestaande materiaal gaat omdat in de archieven maar ook bij particulieren een enorme bron aan fotomateriaal aanwezig is die juist onderzoeken naar identiteit bijvoorbeeld in hoge mate zouden kunnen helpen.

Wat het nummer op de foto is kan ik niet zeggen. Wellicht gaat het om een serie. Er zijn bij nabestellingen bijvoorbeeld soms serienummers aangehouden of in een bepaald album. Wetenschap daaromtrent bij deze foto ontbreekt.
» Deze reactie is geplaatst op 4 juni 2010 12:42
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wat Vermeer betreft, informeer eens bij Jaap Kip, schrijver van een boek over I - 24 RI.
Vermeer was zijn oom van moeders kant.
Ik heb zijn mailadres intussen aan je opgestuurd.
» Deze reactie is geplaatst op 4 juni 2010 13:23
(redactie)
Totaal berichten: 849
De foto maakt inderdaad deel uit van een serie mei 1940-gerelateerde foto's zoals die na 1940 (of mogelijk zelfs na 1945) is uitgegeven. Een aantal opnamen zou gemaakt zijn op de Grebbeberg. Ik zeg zou, want voor zover ik mij kan herinneren zat er ook een 'Grebbeberg'-foto bij met daarop een Franse of Belgische legerhelm... In ieder geval geen specifieke serie met foto's van gesneuvelden o.i.d.

Dat de gesneuvelde militair op de foto de korporaal Vermeer zou zijn betwijfel ik. Aan het uniform is ook geen aanwijzing te vinden dat het hier uberhaubt om een korporaal zou gaan. Daarbij is het zeer waarschijnlijk dat Vermeer nog tijdens de oorlogsdagen (13 of 14 mei) in een veldgraf is begraven. Ik ben dus benieuwd naar evt. argumenten (die in je stelling helaas ontbreken).
» Deze reactie is geplaatst op 4 juni 2010 22:16
Totaal berichten: 170
Geachte webredactie,

De stelling is dat het korporaal Vermeer zou zijn, is misschien te vlug gemaakt.
Ik ging uit van het profiel en de markante kuif van Korporaal Vermeer, welke is te zien op de foto op het Ereveld.
Misschien is de wens de vader van de gedachte.
Ik deel de mening van dhr.Bruinsma dat ik een en ander plausibel had moeten onderbouwen. Hetgeen ik echter niet heb gedaan.

Vr.gr. Jack Huntjens.
» Deze reactie is geplaatst op 4 juni 2010 22:30

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554