Discussiegroep

Onderwerp: Considerans niet bekend bij posthuum verleende onderscheidingen

Totaal berichten: 170
2.593 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Slachtoffers en erevelden
Geachte webredactie,

Gaarne had ik geweten waarom de considerans niet bekend is bij de posthuum verleende onderscheidingen van Majoor Jacometti en dpl.korporaal Antony Janssen.

Van Jacometti is toch bekend wat men hem is gebeurd. Althans volgens het verhaal van van Nierstrasz in de Militaire Spectator van 1940.


Johan Henri Azon Jacometti
– res.majoor infanterie K.N.I.L. – Graf 4.1. – Bronzen Leeuw

•Onderscheiding toegekend volgens Koninklijk Besluit 09-05-1946 Nr. 6 wegens:
Considerans niet bekend.


Anthony Janssen
– dienstplichtig korporaal Staf I-8RI – Graf 2.52 – Bronzen Kruis

•Onderscheiding toegekend volgens Koninklijk Besluit 22-04-1948 Nr. 77 wegens:
Considerans niet bekend.


Vr.gr. Jack Huntjens.
» Dit bericht is geplaatst op 4 juni 2010 02:09
(redactie)
Totaal berichten: 849
De betreffende informatie is vooralsnog niet bij ons bekend. Zoals vele andere zaken staat dit op onze 'todo'-lijst. Desgewenst kan deze informatie vermoedelijk wel worden opgevraagd bij het NIMH in Den Haag.
» Deze reactie is geplaatst op 4 juni 2010 21:52
Totaal berichten: 170
Beste Rutger,

Als ik het goed begrijp, vragen jullie als Stichting de desbetreffende informatie op bij het NIMH?

Vr.gr. Jack Huntjens.
» Deze reactie is geplaatst op 4 juni 2010 22:34
(redactie)
Totaal berichten: 849
De opmerking m.b.t. het NIMH was in algemene zin bedoeld. Eenieder met een vraag m.b.t. onze krijgshistorie kan hiervoor terecht bij het NIMH.
» Deze reactie is geplaatst op 5 juni 2010 09:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Die considerans is niet bij het NIMH voorhanden. Die bewaren ze ook niet. Dat is of het Nationaal Archief of het archief van het kapittel.

Ik ben regelmatig gestuit op ontbrekende consideransen. Als je de Defensie mannen (afdeling militaire onderscheidingen onderscheidingen@mindef.nl) aanschrijft krijg je zelden antwoord. Je kunt ze (sectie Onderscheidingen) bellen op 070-3397025, heb je meer kans.
» Deze reactie is geplaatst op 6 juni 2010 13:29

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554