Discussiegroep

Onderwerp: Soldaat Spolmink

Totaal berichten: 16
3.181 keer gelezen
7 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Slachtoffers en erevelden
In het rapport "begravingen 16 mei 1940 tm 31 juli 1940,staat een
opmerkelijk bericht. Op vrijdag 14 juni vindt de vader van soldaat
Spolmink [ 11 RI ]zijn gesneuvelde zoon terug in een overwoekerde
kuil bij de Stoomhamer.
Een zeer tragische gebeurtenis natuurlijk waarover verder geen
details worden vermeld. Kennelijk is de vader vanit zijn woonplaats
Losser overgekomen om zijn vermiste zoon te zoeken. Het was dus
waarschijnlijk ook zo dat er in de relatief korte tijd na de strijd,
burgers onbeperkt toegang hadden tot het voormalig slagveld.
Is dit niet wat vreemd ? Er werd nog onderzoek verricht en er
werden op diverse plaatsen nog veldgraven ontdekt en geopend
om de gesneuvelden her te begraven.

T.Stouthart
» Dit bericht is geplaatst op 10 juni 2010 22:21
(redactie)
Totaal berichten: 849
Na maanden van voorbereiding werd de Rhenense burgerbevolking op 10 mei 1940 met schepen geëvacueerd richting Goeree-Overflakkee (Z). Door de Duitse luchtlandingen in het westen van ons land werden de schepen ter hoogte van Schoonhoven tegengehouden en werden de geëvacueerden noodgedwongen ondergebracht bij burgers in en om Bergambacht. Een situatie die niet lang kon blijven bestaan. Het gemeentebestuur van Rhenen was achtergebleven in Rhenen en op het hoogtepunt van de strijd (13 mei) naar het westen uitgeweken. De dag na de capitulatie (15 mei) was deze echter alweer terug in Rhenen en trof daar alle benodigde voorbereidingen voor de terugkeer van de eigen bewoners. Met 325 onbewoonbare woningen en nog eens 600 (zwaar) beschadigde woningen een flinke opgaaf. De bevolking van Achterberg kon op 22 mei 1940 terugkeren, op 23 mei de bewoners van Rhenen. Velen waren echter al eerder op eigen gelegenheid (lees: kosten) naar Rhenen teruggekeerd.

Dat eerder terugkeren was vanzelfsprekend niet zonder gevaar. In het gebied waren nog volop munitie en landmijnen aanwezig. Van een paar werklieden van de tram of spoormaatschappij is bekend dat zij bij de spoorwegovergang ter hoogte van Kp25 (Achterberg) door een landmijn zijn gedood. Al met al was iedereen voor eind mei 1940 weer terug in Rhenen en omgeving.

Van afsluiting van het stellinggebied (t.b.v. onderzoek) is naar mijn weet geen sprake geweest, althans niet na 18 mei 1940. In de dagen ervoor is het gehele terrein afgezocht naar doden en gewonden. Er zijn meerdere verhalen bekend van ouders die nog ten tijden van het begraven van de Nederlandse gesneuvelde militairen op de Grebbeberg zijn geweest. Voor sommigen geldt dus dat zij bijna een maand eerder op de Greb kwamen zoeken dan de vader van Spolmink. Eind mei 1940 heeft het Nederlandse Rode Kruis een schrijven doen uitgaan naar nabestaanden van geïdentificeerde gesneuvelde Nederlandse militairen waarin het bericht van het overlijden. Vermoedelijk is vader Spolmink bij het uitblijven van een dergelijk bericht en/of levensteken van zijn zoon zelf gaan zoeken in het terrein. Dat hij hierbij concrete aanwijzingen moet hebben gehad (verkregen van militairen die tijdens de oorlogsdagen op de Grebbeberg aanwezig waren) lijkt mij zeer waarschijnlijk.
» Deze reactie is geplaatst op 11 juni 2010 19:08
Totaal berichten: 16
De inwoners van Bergambacht, Ammerstol en Berkenwoude hebben onlangs
een boekje van de gemeente gehad waarin getuigenissen en verhalen
zijn opgenomen van evacuees uit de Grebbestreek.
Het boekje heet " Zet de deuren open ", mocht iemand dit willen
hebben dan moet men kontakt opnemen met de gemeente Bergambacht.
Ik ben overigens er overigens niet zeker van of dit boekje nog
te verkrijgen is maar ik heb er een in mijn bezit.

Het lijkt er inderdaad op dat vader Spolmink concrete aanwijzingen
heeft gehad bij de zoektocht naar zijn zoon omdat het anders
in mijn ogen " onmogelijk is " om zijn zoon te vinden...
Overigens zal ik wel mijn waardering uitspreken voor deze zoektocht.
Waarschijnlijk een diep ongeruste en wanhopige man die zekerheid
wilde hebben over het lot van zijn zoon.

T.Stouthart
» Deze reactie is geplaatst op 11 juni 2010 22:35
Totaal berichten: 1
Ben op zoek naar gegevens/dood van soldaat W.J. Tummers uit Helden-panningen die door vader Spolmink ontdekt is tijdens zijn zoektocht naar zijn zoon.De lichamen lagen beiden in een kuil nabij timmer fabriek De Stoomhamer.Wie kan mij meer vertellen?
Gegevens: W.J. Tummers. geboren op 21-11-1911 Euskirchen(Dld).Namens heemkunde vereniging Helden is ondergetekende naar rapporten/foto's e.d.op zoek die een licht werpen op de gebeurtenissen in mei 1940.
» Deze reactie is geplaatst op 17 juli 2013 20:43
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wat betreft Tummers hebben wij 2 lezingen, te weten:

Tummers

Wilhelm Johannes
Euskirchen (D)/wpl.Sittard (L)
21-11-11
Grebbeberg/Stoomhamer, omgeving-
13-05-40
Militair Ereveld Grebbeberg
Rij 02 - Graf 65
1 S.-1-I-26 R.I.
Dpl.Sld.

R.K.

I261

GG
Lotno.: Sittard 91. Stam: 2 RI.
Heeft waarschijnlijk deelgenomen aan de tegenaanval
van 1-11 GB en is daarbij omgekomen. Werd door de
vader van Spolmink op 14 juni samen met zijn zoon
gevonden in een overwoekerde stelling in de bosrand
oost van de Stoomhamer

begr. 14-6-1940 Militair Ereveld Grebbeberg.
N.B.:
Volgens CRB is onderdeel 1-I-26 RI;
Komt niet voor bij Weber want niet bij Bureau
Gravendienst van Dep.v.Oorlog (referentie van de
lijst in het boek);
Volgens BRIOP van 11 GB over naar I-26 RI op 290839.
Conclusie: het is niet onwaarschijnlijk dat de
mutatie wel is gesteld maar niet uitgevoerd. I-26 RI
komt nl. niet op de Grebbeberg. Het gros ging naar
de Linge. Onderdeel vooralsnog handhaven gezien CRB
aantekening en Grebbeberg.
gesn. 13-5-1940 Grebbeberg bij de Stoomhamer
begr. 14-6-1940 Militair Ereveld Grebbeberg.
NB. Waarschijnlijk is hij de gewonde waar Spolmink
bij achterbleef. Gebaseerd op verhaal vader
Spolmink, grafligging en data.
Komt voor in Jaarverslag 1944 van de Staatsmijnen in
Limburg (Sm. Maurits; 1e ambachtsman)

-----------------------------------------------------------------------------.

Wilhelm Johannes Tummers
Foto van het graf - klik voor een vergroting
Dienstplichtig Soldaat
MC-I-24.RI.
Wilhelm Johannes
Voornaam:
Tummers
Achternaam:
21 november 1911
Geboortedatum:
Euskirchen
Geboorteplaats:
Duitsland
Geboorteland:
13 mei 1940
Overlijdensdatum:
-
Locatie sneuvelen:
Militair Ereveld Grebbeberg
Begraafplaats:
2
Rij:
65
Grafnummer:
1ste Sectie
Ingedeeld bij:
Rooms-Katholiek
Religie:


Bekijk de militaire rapporten van dit legeronderdeel

Notities

* Uit het rapport Sellies/Verhoeven (bevat o.m. gegevens omtrent sneuvelen en vindplaats)
Op 14 juni 1940 gevonden in een overwoekerde kuil in het bos gelegen oost van de timmerfabriek De Stoomhamer.
* Het is onduidelijk tot welke eenheid betrokkene behoorde. Formeel toegeschreven aan 1-I-26.RI, maar dat opereerde niet in de sector. 26.RI en 24.RI wisselden enige tientallen manschappen uit in de laatste fase van de mobilisatie. Betrokkene wordt door het Bureau Oorlgsbegravingen aan MC-I-24.RI toegewezen. Hij werd samen met een andere man van 11.RI, de soldaat Spölmink, gevonden in een kuil ten oosten van het complex van de Stoomhamer. Opmerkelijk genoeg op 14 juni 1940 ontdekt door de vader van Spölmink, die zijn vermiste zoon zocht.
* Vermoedelijk zijn beide militairen omgekomen door of tijdens de Duitse doorbraak door de stoplijn in de nacht van 12 op 13 mei.


---------
» Deze reactie is geplaatst op 17 juli 2013 20:51
Totaal berichten: 2.109
1-I-26.RI lag op 10 mei 40 in het Maas-Waalkanaal vak vlakbij 1-11.GB. De Duitsers pleegden een inbraak in de defensie aan het kanaal ter hoogte van Hatert. Dat spleet de defensie in tweeën. Het ligt meer dan voor de hand dat enige manschappen van I-26.RI bij 11.GB terecht kwamen en met hen terugtrokken. Dat deze man dus gewoon inderdaad met 1-11.GB onder de kapitein Boers bij het station Rhenen en de Stoomhamer terecht is gekomen in de late middag van 13 mei 1940.
» Deze reactie is geplaatst op 18 juli 2013 00:22
(redactie)
Totaal berichten: 849
Kleine aanvulling: er werden kort voor de oorlog manschappen uitgewisseld tussen 11 G.B., 26 R.I. en 24 R.I. Zie o.a. 6 mei 1940 in het dagboek van Van Heyst (2-I-24 R.I.):
http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=dagboek-2e-compagnie-ie-bataljon-24e-regiment-infanterie
» Deze reactie is geplaatst op 19 juli 2013 22:58
Totaal berichten: 2.109
Hier lopen dus echt twee sporen door elkaar, zodat we zonder detailinformatie over Tummers, niet wijzer gaan worden. Beide opties kunnen kloppen.

Er is overigens wel één kanttekening. Ik meen dat veel van de overplaatsingen te maken hadden met de lengte van verlofreizen. Menigeen wilde dichter bij de woonplaats dienen. Dan konden korte verloven ook worden genoten bij de familie, terwijl dat bij verre plaatsing vaak niet het geval was, door de lange reistijden. Voor Tummers ging dat dus niet op. Zoals veel 26.RI mannen was hij een Limburger.
» Deze reactie is geplaatst op 20 juli 2013 12:10

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554