Discussiegroep

Onderwerp: Ben Bosdijk

Totaal berichten: 2
3.120 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht...
In welk regiment infanterie van 1939-40 bij Prattenburg kan ik mijn
schoonvader Ben Bosdijk, later voetbaltrainer bij DSS in Haarlem,
terugvinden. + 26.11.1987 te Haarlem.

Zijn maatje Ad Herben, Haarlem overleefde met hem De Duivelslinie.
Op dit moment kan ik ook deze meneer niet op internet terugvinden.
Het oorlogsverslag, welke pas na de dood van mijn schoonmoeder in
2006
opdook, heeft ons allen diep geraakt en is nu in handen van onze
geachte Luitenant-kolonel b.d. E.H. Brongers.
Hier staan de laatste worden van het verslag:
Hoe 't ook zij en door welke oorzaken dan ook de snelle capitulatie
van ons leger een feit werd, de Hollandse soldaat treft in het
algemeen geen blaam. Hij heeft waar nodig zijn plicht gedaan en de
offers door hem gebracht, zullen, en daar be ik van overtuigd, in de
toekomst niet tevergeefs blijken te zijn. -o-o-o-o
» Dit bericht is geplaatst op 12 juni 2010 10:49
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In de avond en de nacht van 13 op 14 mei zijn er militairen van
meerdere regimenten in de omgeving van Prattenburg geweest, maar als
het de mobilisatie en de meidagen in hun totaliteit betreft gaat het
ongetwijfeld om 10 RI. De regimentscommandopost van 10 RI lag vrij dicht bij Prattenburg. Bij Prattenburg lag weliswaar ook een deel van
4 RA, maar dat was een regiment van de artillerie.
» Deze reactie is geplaatst op 12 juni 2010 10:53
Totaal berichten: 25
Geachte mevrouw Bosdijk.

Gezien de locatie Prattenburg is de conclusie die de heer Groenman
trekt de juiste.

Om het regiment te achterhalen waar uw schoonvader was ingedeeld, kan
u contact op nemen met het IVENT en zijn â?ostaat van dienstâ?
opvragen. Met deze gegevens is het regiment van uw schoonvader dan
vastgesteld. http://www.defensie.nl/cdc/ivent/defensiearchief/persoonsarchief/

Mijn vader Anton Wijfjes ook uit Haarlem, was ingedeeld bij 10 RI.
Ook ik heb enig speurwerk verricht na zijn oorlogsperiode.
www.antonwijfjes-grebbelinie.nl .

Mvg. Bert Wijfjes.
» Deze reactie is geplaatst op 12 juni 2010 10:54
Totaal berichten: 2
Geachte heer Bert Wijfjes.

Toevallig had ik de homepage van u vader Anton gisteren nacht gelezen.
Voor u familie moet het fijn zijn de vele vragen met die ik nu zit afgerond te hebben.

Helaas willen de mannen van de familie Bosdijk niet meewerken aan het onderzoek. Daarom is zijn oorlogsverslag ook bij mij gelandt en ook de photos van zijn kameraden.
Ieder jaar ging hij met zijn vrouw op de 4de mei de gevallenen herdenken.
Helaas mochten zijn kinderen niet meedoen aan zijn verdriet.

In het oorlogsverslag van de grebbeberg staat het volgende:
Het is evenwel ondoenlijk, gezien de mij toegemeten tijd, U dit precies weer te geven, terwijl om dezelfde reden mijn ooggetuigeverslag over de opening van de vijandelijkheden, de daaropvolgende verwarring en de slecht geregelde evacuatie van de 20000 inwoners van het plaatsje waarin wij kwartier hadden, er bij zullen moeten inschieten.

Morgen gaat die brief met het'Verzoek gegevensverstrekking uit persoonsdossier' na het ministerie van Defensie in Kerkrade de deur uit.
Mfg
Ellen Bosdijk
» Deze reactie is geplaatst op 12 juni 2010 20:45

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554