Discussiegroep

Onderwerp: Boekbespreking: May 1940 - the battle for the Netherlands

(redactie)
Totaal berichten: 2.110
2.952 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Recent is het roemruchte 'Mei 1940 - de strijd op Nederlands grondgebied' in een enigszins aangepaste versie als 'May 1940 - the Battle for the Netherlands' bij Brill international publishers (Leiden) verschenen. Het wordt voor EUR 90,00 via de Britse markt verspreid. Brill stelde ons op ons verzoek kosteloos een recensie exemplaar beschikbaar.

Voor onze eigen markt leek het indertijd niet noodzakelijk om de tweede editie van het Nederlandstalige boek [2005] geheel te recenseren. Dat is slechts voor enkele hoofdstukken aan de orde geweest en bovendien beperkt gebleven tot dit forum. Ook Eppo Brongers liet toen zijn lichtje schijnen over de herziene uitgave van de roemruchte eerste editie uit 1990.

Voor de buitenlandse markt vind ik een uitgebreide analyse en recensie van het Engelstalige boek wel noodzakelijk, althans gewenst. Het buitenland is tamelijk onwetend als het aankomt op onze Meidagen geschiedenis. In feite is ieder product welhaast een verrijking van de Engelstalige boekenkast als het aankomt op mei 1940, want in buitenlandse werken wordt de meioorlog standaard uiterst summier - en met insluiting van talloze grove fouten - beschreven.

De legitieme vraag kán gesteld worden of het buitenland geinteresseerd is in de details die sommige krijgshistorici in het besproken boek storen. Inderdaad zal het menigeen in het Engelssprekende deel van de wereld weinig kunnen schelen of de 1e Compagnie van I./FJR.1 nu wel of niet landde bij Dordrecht. Toch is ondergetekende - en ons als Stichting Kennispunt - gebleken dat er menig buitenlander ook in de details is geinteresseerd. Voor sommige puur vanwege triviale zaken als authenciteit van 'war-games', voor andere omdat ze wezenlijk in de details zijn geinteresseerd. Vandaar dat er voor wordt gekozen de Engelstalige versie van het boek van Kamphuis en Amersfoort cum suis uitgebreid te beschouwen op onze site http://www.waroverholland.nl

Een introductie van de bespreking is reeds te lezen op http://www.waroverholland.nl/index.php?page=may-1940---the-battle-for-the-netherlands---book-evaluation . Later volgen in appendices de besprekingen per hoofdstuk. Uiteraard in het Engels.
» Dit bericht is geplaatst op 17 juni 2010 18:13
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Het eerste hoofdstuk [10: Geen brug te ver] is geheel besproken. Schrikbarend hoe slecht de kwaliteit van dit hoofdstuk ook in de Engelse versie van 'Mei 1940 - de strijd op Nederlands grondgebied' is gebleven. Er zijn eigenlijk maar twee herstelde fouten geteld, overigens beide vanuit de informatie die op Zuidfront door ons wordt aangeboden. Voor geinteresseerden is (uiteraard in het Engels) de evaluatie op de onderstaande URL na te lezen:
http://www.waroverholland.nl/index.php?page=chapter-10---not-a-bridge-too-far
» Deze reactie is geplaatst op 20 juni 2010 02:27
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Inmiddels zijn er vijf van de zes opmerkelijke hoofdstukken van het boek uitgebreid besproken. Het betreft de hoofdstukken 6 [Residentie], 7 [Noord-Brabant/Zeeland], 8 [Veldleger], 10 [Zuidfront] en 11 [Proef op de som].

Duidelijk is dat de Engelse editie, hoewel hier en daar aangepast, nog steeds geen schim is van het gepretendeerde 'standaardwerk', laat staan van de op de kaft van het boek gepretendeerde vrucht van de 'latest scholarly research'.

Ik vind het onvoorstelbaar dat dit werk een boekwerk aan onjuistheden, onzuiverheden en uiterst tendentieuze analyses door auteurs en redacteuren oplevert in haar derde versie. Het mag dan op hoofdlijnen een aardig overzicht bieden, de hoeveelheid feitelijke onjuistheden en onzuiverheden is stuitend. Er is geen sprake van dat dit boek afrekent met mythes en de titel 'standaardwerk' verdient.

Dat veel van de details buitenlandse lezers zullen ontgaan en voor de hoofdlijnen van de gebeurtenissen de facto niet veel uitmaken, zij gezegd. Toch ervaren wij, alleen al uit de feedback van onze site War Over Holland, dat ook menig buitenlander de details van de strijd in Nederland graag juist voorgeschoteld krijgt. Dat we daarmee in werkelijkheid wellicht slechts een promillage van lezers bedienen lijkt evident.

Desondanks vind ik het persoonlijk onbestaanbaar - en van grootse arrogantie getuigen - dat de auteurs en redacteuren van 'Mei 1940 - strijd op Nederlands grondgebied' zich van deskundige kritieken niets maar dan ook niets lijken te hebben aangetrokken sinds 1990. Het toont eens te meer aan dat de klachten die onder meer Willem Jagtenberg neerlegde over zijn behandeling door de heren Kamphuis en Amersfoort geen uitzondering waren, maar een teneur.
» Deze reactie is geplaatst op 5 juli 2010 15:21
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
De kritiek op hoofdstuk 8 - the Field Army defeated - beslaat 19 A4 pagina's! Het is ongelofelijk, en dat durft men een standaardwerk te noemen dat gebaseerd is op de laatste stand van onderzoeken.
http://www.waroverholland.nl/index.php?page=chapter-8---the-field-army-defeated
» Deze reactie is geplaatst op 8 juli 2010 04:32
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
De boekbespreking is afgerond. In het inleidende besprekingshoofdstuk is onderaan een eindoordeel gegeven.
http://www.waroverholland.nl/index.php?page=may-1940---the-battle-for-the-netherlands---book-evaluation

Nu is het tijd voor de zomervakantie. Een maandje even 'low profile' wat ondergetekende betreft.
» Deze reactie is geplaatst op 9 juli 2010 02:27

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554