Discussiegroep

Onderwerp: Spoorweggeschut (EB 664 en EB 674)

Totaal berichten: 433
2.640 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Overig Mei 1940
In dit forum werd sinds 2004 enkele malen over de batterijen spoorweggeschut gesproken. Vooral over de vraag, of deze al dan niet in mei 1940 op Nederlands grondgebied tot vuren zijn gekomen.

Beoordeling van Allert Goossens en van mij, is nog altijd:

1. Gezien de afstand vanaf de bekende opstelplaatsen voor EB 674 [Elten], resp. EB 664 [Kranenburg], is beschieting van de Grebbeberg door dit geschut niet mogelijk geweest.
2. Vooral ook niet, omdat daar geen lonende doelen (vooral zware fortificaties) waren.

Over de aard en samenstelling van dit geschut circuleerden tot nu toe alleen vage berichten.

Zo goed als zeker is nu, dat EB 664 en EB 674 bestonden uit elk 2 stukken 24 cm SK L/40, niet SK L/35. Deze stukken waren zeer waarschijnlijk afkomstig van kruisers van de Wittelsbach-klasse. Die waren inderdaad bewapend met elk 4 st 24 cm SK L/40. De 6 stukken SK L/35 benut voor Eisenbahnbatterien, kwamen van twee pantserschepen, de Odin en de Aegir. Bron kanongegevens: Ian V Hogg, a.w. Bron scheepsgegevens: John Campbell "Naval Weapons of World War Two", Erich Gröner "German Warships 1815-1945". Zie ook Wikipedia, links: http://www.one35th.com/model/k5/k5_24cmke.htm http://en.wikipedia.org/wiki/24_cm_Theodor_Bruno_Kanone_%28E%29 http://en.wikipedia.org/wiki/24_cm_Theodor_Kanone_%28E%29

(Dank Eelco, voor de tips)

Interessant is, dat beide batterijen, elk van 2 stukken, nog ingezet zijn aan de Franse Kanaalkust. Zie http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=70&t=129444&start=0

Ze worden daar op een originele Duitse Gliederung duidelijk aangegeven als type 24 cm "Theodor". D.w.z. als 24 cm SK L/40, met een dracht van 26.750 m.

Het laatste betekent, dat voor dit geschut, bij Elten of Kleef opgesteld, de Grebbeberg nog altijd ruim buiten bereik lag.
Het is niet waarschijnlijk, dat dit geschut verder opstoomde.

Niet helemaal uitgesloten is, dat dit geschut wel op Nederlands grondgebied heeft gevuurd, ondanks het ontbreken van de meest voor de hand liggende doelen (zware fortificaties). Volgens Duitse bronnen werd dit geschut ook ingezet voor:

1. Psychologisch effect
2. Beschieten van grote troepenconcentraties, b.v. gereedstellingen
» Dit bericht is geplaatst op 27 juni 2010 17:02
Totaal berichten: 433
Herstel. Als ik alle verzamelde gegevens nog eens naast elkaar leg, moet ik mijn conclusie toch herzien.

EB 664 had in mei 1940 waarschijnlijk nog de oorspronkelijke twee stukken Th Br K (E)(24 cm SK L/35). Van de in totaal 6 volgens Hogg beschikbare.
EB 674 en waarschijnlijk al twee stukken Th K (E) (24 cm SK L/40). Van de totaal 3 volgens Hogg beschikbare.
In mei 1940 werd blijkbaar van elk van beide 24 cm kanontypen één stuk in reserve gehouden.

In mijn blog zal e.e.a. nog worden toegelicht.
» Deze reactie is geplaatst op 29 juni 2010 08:15

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554