Discussiegroep

Onderwerp: Twee broers Andreae ?

Totaal berichten: 433
1.933 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Bewapening en legerzaken
Op 14 mei werden misschien nog, in de achtervolging op het terugtrekkend Nederlands leger, de gemotoriseerde zware batterijen ingezet. Zo wordt in enkele publicaties inzet N van Culemburg (fort Honswijk ?), en het voornemen tot vuren op de forten van Utrecht genoemd.
Rechlin noemt de "Brummer" van Andreae. Mörsers werden in het Duitse leger, om hun zware geluid, wel als "Brummbären" aangeduid. Maar volgens Rudolf Witzel, in zijn boek "Mit Mörsern, Haubitzen und Kanonen" [a.w., p. 163, 164), was Oberstleutnant [Wolf] Andreae sinds 1939 Kdr IV/AR 256.
Een vergissing van Rechlin, of van Witzel ? Of had Wolf Andreae nog een broer als Kdr bij s Art Abt 735 ?
» Dit bericht is geplaatst op 23 juli 2010 09:02
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het Stafwerk Veldleger meldt het volgende: omstreeks 11.00 uur ( 14 mei ) waren de Duitsers te Culemborg aangekomen en omstreeks 13.00 uur werd door Duitse artillerie gevuurd voornamelijk ten noorden van de Lek. Later werd eveneens het Werk aan Het Spoel ( het meest Oostelijke fort in de N.H Waterlinie ) bevuurd ( terwijl te 14.00 aldaar infanterievuur werd ontvangen, zonder dat kon worden nagegaan, waar dit vandaan kwam ).
Fort Honswijk is zeker niet beschoten.
» Deze reactie is geplaatst op 23 juli 2010 10:42
Totaal berichten: 433
Dank Hajo. Dat is ook ongeveer het beeld dat twee bekende publicaties geven. De ene van Rechlin, de Stafofficier Inlichtingen (Ic) van ID 207. De tweede uit het boekje van G. Müller en F.W. Gutmann, "Die Geschichte der 207. und 281. Inf. Div. mit ihren Zwischengliederungen, 1939 - 1945. Met enkele toevoegingen trouwens vrijwel gelijk aan de tekst van Rechlin. De Forten bij Utrecht zijn inderdaad zeker niet bevuurd. De wapenstilstand kwam eerder. Maar zouden nu de Mörsers, of de 15 cM's van IV/AR 256 in actie zijn geweest ? Ik vermoed, toch eerder de 15 cM's dan de Mörsers. Maar werden die dan ook "Brummer" genoemd ?
» Deze reactie is geplaatst op 23 juli 2010 13:14

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554