Discussiegroep

Onderwerp: villa Wilhelmina

Totaal berichten: 2
2.358 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
De meeste soldaten van 8e comp mortieren van 8 zijn gesneuveld bij Villa Wilhelmina, alleen Peper werd gevonden in een kelder en kapitein van Dijk is later overleden. Wie weet waaron soldaat A.J. van Ree ergens anders gesneuveld is.
» Dit bericht is geplaatst op 11 augustus 2010 22:24
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Van Ree is na de slag teruggevonden in een greppel op ongeveer 30 meter afstand van de Noordelijke ingang van het Dierenpark. Kennelijk zijn niet alle mortieristen van 8 RI ( behorend tot de 2 secties van de 8e compagnie mortieren die lagen in het vak van I - 8 RI achter de stoplijn meteen noord van de verkeersweg ) teruggetrokken in de richting van de Grebbeweg en ( uiteindelijk ) Villa Wilhelmina. Dit wordt ook bevestigd door luitenant Vrijs, de commandant van de sectie van de 8e compagnie mortieren, die in het vak van II - 8 RI lag bij de spoorovergang aan de Achterbergse Straatweg. Hij vertelt dat enkele mortieristen uit het vak van I - 8 RI zich daar rond 12.00 op de 13e mei hebben gemeld. Het ligt enigszins voor de hand ( al valt het niet met 100% zekerheid aan te tonen ) dat deze vluchtelingen behoorden tot de sectie die het meest noordelijk/het verst van de Grebbeweg stond opgesteld. Die ( vlucht/terugtocht ) weg voerde ongetwijfeld min of meer langs de Noordelijke ingang van de Dierenpark. Het lijkt me niet te gewaagd te veronderstellen dat Van Ree bij een poging om ook de stellingen van de mortiersectie bij de spoorovergang te bereiken in de buurt van die Noorderuitgang gesneuveld is.

Onze gegevens over Van Ree vertellen overigens dat hij behoorde tot de 4e sectie van de 8e compagnie mortieren. Dit moet een vergissing zijn, want er waren slechts 3 secties.
» Deze reactie is geplaatst op 12 augustus 2010 11:00

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554