Discussiegroep

Onderwerp: Zwarte serie

Totaal berichten: 1
2.055 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Voor wat betreft de "zwarte serie" ("Nederlandsch-Indie contra Japan") is het mij niet duidelijk of het hier nu om 5 banden of om 7 banden gaat. Dit omdat er in deel 1 wel melding wordt gemaakt van het voornemen om 7 banden uit te geven, maar wat ik tot dusver aangeboden heb gezien maar uit 5 banden bestaat! Zijn de laatste banden inderdaad nooit verschenen?
» Dit bericht is geplaatst op 7 oktober 2010 00:43
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Ik heb de delen I tot en met V en heb de delen VI en VII ook niet in de (gebruikte) verkoop gezien als losse delen; wel in de gehele folio van zeven banden. Ze zijn er dus wel. Deel VI is de strijd op Ambon, Timor en Sumatra. Deel VII de strijd op Java.
» Deze reactie is geplaatst op 7 oktober 2010 01:00
Totaal berichten: 12
In mijn boekenkast staan de losse delen I t/m VII.
» Deze reactie is geplaatst op 8 oktober 2010 12:48

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554