Discussiegroep

Onderwerp: Dpl. sld A Huntjens

Totaal berichten: 1
2.724 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Wij willen indien mogelijk meer te weten komen over de dpl. soldaat Aloise Huntjens ( Staf - II 8 RI ), die op 16 mei werd gevonden nadat hij op 13 mei was gesneuveld. Hij is begraven op het Militair Ereveld Grebbeberg.
» Dit bericht is geplaatst op 10 oktober 2010 11:22
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Hierbij onze gegevens wat betreft soldaat Huntjens:

"Huntjens

Aloise Gerard
St.Martens-Voeren/wpl.Noorbeek (L)
15-11-19
Grebbeberg/roggeveld,NW-hoek bij Heimersteinselaan
12-05-40
Militair Ereveld Grebbeberg
Rij 02 - Graf 62
St.-II-8 R.I.
Dpl.Sld.

R.K.

I082

GG
Lotno.: Noorbeek 3. Stam: 1 RW.
Gesneuveld bij de tegenstoot van Majoor Jacometti.
Werd hier op 16 mei gevonden.

Bronnen: Rapport van begravingen van Sgt.Sellies
(Bijlage 20), De strijd op Nederlands grondgebied
tijdens WO II, Hoofddeel III/ Deel 3: De operatieen
van het veldleger en het oostfront van de Vesting
Holland Mei 1940, pag.365 en nalatenschap van de
Kpl.M.Poortman van 1-II-19 R.I. Komt voor in
Gedenkboek 'de Militaire Wielrijders' van L.J.P.
Knoops

begr. 16-5-1940 Militair Ereveld Grebbeberg".

De datum van sneuvelen ( 13 mei ) die u opgaf klopt niet. De genoemde tegenstoot onder majoor jacometti vond op de 12 mei in de namiddag plaats.
Over deze mislukte tegenstoot kunt u het nodige vinden op de website.
Begint u b.v met het intoetsen van de naam Jacometti op de zoekfunctie.
Huntjens was ( zie boven ) afkomstig van het 1e Regiment Wielrijders, maar was in de meidagen als ordonnans gedetacheerd bij Staf II - 8 RI.
Hij kreeg in 1948 posthuum het oorlogsherinneringskruis met de gesp voor bijzondere krijgsverrichtingen " Nederland mei 1940 " verleend.

---------
» Deze reactie is geplaatst op 10 oktober 2010 11:35
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Nader onderzoek leert dat er nog een 2e versie bestaat ten aanzien van het sneuvelen van soldaat Huntjes.
Wij hadden enkele jaren geleden een vraaggesprek met de tot de Staf van II - 8 RI behorende sergeant Ben Brus.
Deze vertelde daarbij het volgende:
http://www.grebbeberg.nl/bibliotheek/data/rapport.php?rap_id=4510
Het bedoelde stukje is ongeveer halverwege te vinden.

Voor deze lezing pleit in elk geval dat Brus Huntjens persoonlijk gekend zal hebben. Waarschijnlijk pas kort, maar toch.
Er bestaat onzerzijds wel twijfel aan de in het verslag genoemde datum van 11 mei, 12 mei lijkt veruit de beste optie.
» Deze reactie is geplaatst op 11 oktober 2010 14:37

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554