Discussiegroep

Onderwerp: Jens van der Vorm overleden

(redactie)
Totaal berichten: 2.109
2.864 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Overig Mei 1940
Jens van der Vorm - de Rijke is afgelopen zaterdag 9 oktober 2010 aan de gevolgen van darmkanker overleden. Hij was slechts 53 jaar.

Het was ons en wellicht in Dordrecht en omstreken wonende bezoekers van onze site al bekend dat Jens ernstig ziek was. Niet zo lang geleden kregen we het schokkende nieuws dat Jens niet meer te genezen was. Ik moet u zeggen dat het op mij zelf een verpletterende indruk maakte toen ik dat vernam. Jens was me in veel opzichten dierbaar, ook wegens de speciale band die we middels (wijlen) zijn vader Jan van der Vorm hadden.

Jan van der Vorm, Jens' vader die in 1999 overleed, was de man achter Dordt Open Stad, de oorspronkelijke krijgshistorie rond zijn geliefde Dordrecht. Na het overlijden van Jan van der Vorm nam zijn zoon Jens de toorts over en sprak met ons (toen nog Stichting de Greb) af om een franchise van onze site over de Greb te maken over Dordrecht. Dat werd Dordt Open Stad. Daarnaast kreeg ik persoonlijk de archieven van zijn vader, waarin ten aanzien van Dordrecht een schat aan informatie omtrent de oorlogsdagen in mei 1940. Daarvan wordt ruimschoots gebruik gemaakt bij de samenstelling van onze site over het Zuidfront. Jens verzocht mij indertijd zijn vader's werk eer aan te doen en dat voelde en voelt nog steeds als een eer om te kĂșnnen doen. Omdat Jan van der Vorm zoveel recherche werk had gedaan naar de meidagen en daarbij enorm veel informatie had verzameld. Informatie waar menigeen geen idee bij heeft hoe veel energie dat kostte en van welke waarde dat is.

Na het overlijden van zijn vader heeft Jens de rol op zich genomen om de geschiedenis van Dordrecht veel prominenter over het voetlicht te brengen in zijn 'hometown' Dordrecht. Daarbij gesteund door zijn echtgenoot, Martijn. Samen waren zij initiatiefnemers van het re-enactmentfenomeen Dordt Open Stad dat drie edities kende, maar helaas wegens Jens zijn ziekte dit jubileumjaar niet door kon gaan. Anderen zullen die enorm grote organisatorische uitdaging moeten overnemen.

Jens was tevens zeer actief als voorvechter van de veteranenbelangen. Nog in 2009 forceerde hij met enkele andere veteranen dat de vertegenwoordiging Libanon veteranen - waartoe Jens zelf in de rang van sergeant ook behoorde - in Wageningen alsnog mocht aansluiten bij de ereparade, zij het als informeel sluitstuk. Ook was hij betrokken bij Keep Them Rolling, met zijn eigen UNIFIL voertuigen.

Uiteraard was Jens tevens bekend als politicus (Statenlid voor LPF in de periode 2003-2007), als lijststrekker voor de LPF voor de Europese Verkiezingen in 2004 en als secretaris van die partij. Recent was Jens gekozen in de Dordtse gemeenteraad. Een rol die hij slechts zeer korte tijd kon vervullen, vanwege het onheil dat hem overkwam.

Jens laat een dochter en een zoon na, alsmede een intens verdrietige maar moedige echtgenoot. Wij denken als Stichting met veel respect en waardering aan hem terug. Nederland heeft wederom een markant mens verloren op veel te jonge leeftijd. Wij wensen ook vanaf deze plaats zijn nabestaanden en zijn meest dierbaren ontzettend veel sterkte en kracht toe ...

"Groetjens, Jens!"
» Dit bericht is geplaatst op 12 oktober 2010 00:15
Totaal berichten: 14
Velen hartverwarmende reacties hebben wij ontvangen vanuit medewerkers en bezoekers van deze site.

Namens de nabestaanden wil ik u danken voor alle condoleances. Het is overweldigend te zien hoeveel mensen Jens geraakt heeft in zijn (te) korte leven.
» Deze reactie is geplaatst op 12 oktober 2010 21:11

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554