Discussiegroep

Onderwerp: Beoogde landingsplaats in Huizen

Totaal berichten: 26
2.110 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Geachte Bezoeker,

Ik heb een vraag maar deze heeft enige inleiding nodig.

De inleiding:
Ik als (nog) inwoner van Huizen die graag over onze hei en bossen wandelt.
Ik kom vaak namelijk op de Naardereng dit was de beoogde landingsplaats van Gruppe Steiner.
Een idiale plek om te landen beschut en met een goede doorstroom naar Amsterdam.
Via de Naardereng goede kans om langs Naarden en op de "oude" rijksweg naar Amsterdam uitkomend.
Weesp( Fort Ossemarkt ) deed reeds geen dienst meer dus idiaal.

Maar , en de vraag is de waterstanden in Naardermeer buiten de vaargeul zijn erg laag(heden tendage stranden er nog steeds jachten)

Hoe kon men weten waar precies te landen dat moet of een visser zijn geweest of iemand ter plaatse (verraad is nooit in het dorp ter sprake geweest onze plaatslijke histricus spreekt er niet over)zijn geweest of is er bekend hoe of wie daar geweest is.

Ik hoor graag.
» Dit bericht is geplaatst op 24 januari 2011 19:26
Totaal berichten: 103
Geachte heer Rebel,

Of er sprake geweest is van verraad kan men zich afvragen. In ons ordentelijke landje waren volop kaarten te koop, naast ansichtkaarten, topografiën, enfin u begrijpt de strekking. Daarnaast kon menig persoon zich vrijelijk door het land begeven, waar met name de Duitsers volop gebruik van gemaakt hebben in de jaren voorafgaande de inval in Nederland. Maar dit terzijde.

Ik ben benieuwd naar uw claim dat het Naardereng de beoogde landingsplaats was van de “Gruppe Steiner”.

Ik ga er overigens van uit dat u het “Sonderunternehmen Stein” bedoelt. Welnu, daarvan zijn ons enkele schrijven bekend geworden die wij aantroffen in het Kriegstagebuch van het 18e Leger (AOK18).

Op 23 januari 1940 rapporteert de “Marineverbindungsoffizier” van Heeresgruppe B, de Korvettenkapitän Dominik in een schrijven genaamd “Unterstützung des Angriffs auf die Festung Holland rund die Befestigungen des Abschlussdammes vom Ijsselmeer aus”.
Dit schrijven begint met de mededeling dat er “zur Zeit” informatie ingewonnen wordt via de (duitse) Marineattachée in Den Haag. Dit heerschap had voldoende gelegenheid de voor de voorbereiding benodigde informatie te verzamelen via de “openbare bronnen”, zoals boven aangegeven.

Daarnaast lezen we in dit schrijven onder punt d) Landung hinter der Grebbe-Linie: “Als Ausgängshafen kommen Nykerk und Harderwijk, als Ausschiffunfshafen Huizen in Frage.” Met een korte omschrijving van de haven en de (on-)diepte van deze.
Meest relevant is echter het volgende: “Falls bei Nacht überraschend eingelaufen werden soll, wäre auch hier Mitnahme von Ruderbooten und Umbooten vor dem Hafen erforderlich. ……… Beim Einlaufen bei Tage evtl. Feuerschutz für die ersten einlaufenden Boote erforderlich.”
Daarnaast de vermelding: “Landung an der freien Küste bis auf Abschlussdamm und Wieringer Polderdeich nicht möglich.” We kunnen ons dus al afvragen of het de bedoeling was te landen op het Naardereng, aangezien er duidelijk gesproken wordt over het binnenlopen van de haven.

Een volgende aanwijzing voor deze twijfel vinden we in een verslag van de Korvettenkapitän Stein, gedateerd 3 februari 1940. In dit verslag geeft hij duidelijk aan uit welke groepen zijn eenheid bestaat (5), de samenstelling van deze groepen, de opmarsroute naar haven van vertrek en in welke haven zij vervolgens troepen aan land dienden te brengen.

Voor Huizen betroffen dit de Gruppe Hans (4) en Gruppe Nanni (5). Gruppe Hans zou vertrekken uit Harderwijk, Gruppe Nanni uit Nykerk. Wederom dus weer een verwijzing naar Huizen, niet naar het Naardereng.

Op 6 februari 1940 volgt een uitgebreide aanvulling op het eerdere verslag. In dit verslag lezen wij onder punt 10.) Huizen. b) Hafenverhältnisse:
“Hafen wird am besten auf südwestlichem Kurs angesteuert. Der Ort ist am Kirchtum mit kurzer Spitze, am Kalköfen und Gasbehältern sowie der Funkstation östlicht davon kenntlich. Zum Hafen führt eine 1500 m lange, 1.75 m tiefe betonnte Baggerrinne. In der Mitte des Hafens ist nur 1.7 m Wassertiefe."
Het verslag wordt bovendien door hem afgesloten met o.a. de opmerking: “Die die Häfen besetzenden Truppen …” hetgeen ons in combinatie met bovenstaande wederom een duidelijke aanwijzing geeft dat men kennelijk troepen gaat afzetten IN de haven van genoemde plaats.

Zoals u ziet geeft deze informatie toch enigszins overtuigend aan dat de landing IN de haven van Huizen zou plaats moeten vinden, en niet elders. Ingezet werd ervaren marine-personeel om de hiervoor benodigde schepen (die men in de havens van vertrek zou buitmaken) te bemannen.

Met betrekking tot het verraad dient vermeld te worden dat er in bovengenoemde stukken, of in andere stukken van 18AOK, door mij geen verwijzingen naar “informanten” zijn gevonden. Ook het aantrekken van “ter plaatse bekende” Duitse personen werd niet genoemd. Uitsluiten doe ik het echter, op grond van het weinige materiaal dat van “Sonderunternehmen Stein” bekend is, niet.

Met vriendelijke groet,
» Deze reactie is geplaatst op 24 januari 2011 21:30
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Voordat we nu alweer van verraad gaan spreken (waar komt die drang tot dergelijke etiketten toch steeds vandaan bij sommige lieden?), zou ik graag weten waar u uw bron vandaan heeft die meldt dat de Duitsers via de Naardereng zouden willen gaan.

Zoals Hugo al uiteengezet heeft, lijkt uw suggestie ten dele op een actie van een marinecommando van de Duitsers. Het betreft het Sonderkommando Stein van Korvetten-Kapitän Walter Stein, dat in feite onder het bevel van de 1e Kavallerie Division viel, maar waarvan de groepen Hans en Hanni bij 10.AK zouden worden gedetacheerd om 'der Angriff des X.AK gegen die Grebbe-Linie durch ein Sonderunternehmen über die Zuider-Zee zu unterstützen.' Deze beide groepen waren elk circa 15 man sterk, beide geleid door een Leutnant zur See. De (gemotoriseerde) groepen Hans (Harderwijk - Huizen) en Hanni (Nijkerk - Huizen) hadden slechts tot taak vanuit hun uitvalshavens naar Huizen te gaan om zodoende achter de Grebbelinie te geraken. Voor hen waren twee groepen met elk tien lichte boten beschikbaar die maximaal in totaal 400 man met lichte wapens konden vervoeren. Die manschappen zouden bestaan uit reguliere infanterie, in geval van de operatie onder X.AK, van 227.ID.

De enige opzet was om de noordelijke Grebbelinie op deze wijze eenvoudig te kunnen omvatten. Niet om Amsterdam of de vesting Amsterdam op die wijze te verrassen. De andere groepen van het Kommando Stein, die met 1.KD optrokken, hadden wel taken in het noordwesten van het land, maar dat had niets met de omgeving Huizen te maken.

Dat men vanuit Huizen geen enkele maritieme ambitie landinwaarts had, geeft het dossier van Kommando Stein ook indirect aan als het Huizen bespreekt: 'Kleiner Hafenort mit etwa 1000 Einwohners, ohne Verbinding mit dem Binnenwasserstrassennetz.' Kortom, men ging er vanuit geen waterwegen westwaarts aan te treffen.
» Deze reactie is geplaatst op 25 januari 2011 00:54
Totaal berichten: 26
Geachte hr Goossens en Hugo,
Als eerste bedank ik u voor u antwoorden helpt veel om dingen in het juiste licht te zetten maar ik heb nog een aantal kanttekeningen , zie onder.

De kalkovens bestaan tot op de huidige dag evenals de pier en de havenuitgang deze zijn heden ten dage als orgineel te beschouwen.
Ter rechterzijde als u de haven in vaart komend Nijkerk ,Almere ligt de Naardeng de "marsroute" naar Weesp c.q Amsterdam.
Deze marsroute was toen en nu redelijk beschermd door bos en glooiingen.
Als men tot achter de oude waterlinie had willen komen.

Nu mij vraag over het verraad ,pikant detail is dat grensend aan de Naardereng , het duikadres van Mussert was(het is opgeknapt en staat er prachtig bij)deze gastheer was een zeer fanatieke NSB er en op de hoogte van plaatselijke omstandigheden.

Ik persoonlijk ben tot op de dag van vandaag verrast door te horen dat Mussert bij ons (huizen ) ondergedoken heeft gezeten (voorkennis ???).
Hij mussert is er verder nooit meer geweest (en dat geeft te denken ).
» Deze reactie is geplaatst op 25 januari 2011 16:53

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554