Discussiegroep

Onderwerp: Gerardus van Gisteren

Totaal berichten: 3
3.373 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Graag zou ik als dochter van de hr Gerardus van Gisteren geboren te Nijmegen eventueel informatie willen vinden. Mijn vader heeft op de Grebbeberg gevochten, of hij is als hospik ingezet.Staat van dienst sinds 01-01-1936 is: 2e compagnie geneeskundige troepen, op 01-01-1938 overgeplaatst bij het bataljon geneeskundige troepen, terug en overgeplaatst bij het 19e regiment infanterie.Op 10juni 1940 is hij met groot verlof gegaan op 01-06-1952 ontslagen wegens dienstbeeindiging tot zover de reg: van Com:Dienstecentra.Mijn vader heeft zoals zovele niet over de oorlog willen praten, en het is voor ons altijd giswerk geweest wat daar is gebeurd. Mijn moeder heeft ons verteld dat zij in Nijmegen iedere week aan de Waal heeft gewacht wanneer hij terug zou komen.Wanneer is onbekend. Volgens het verhaal is hij meer dood dan levend teruggekomen. Te vies om aan te pakken onder de luizen en graatmager.Hij leed ook aan longtuberculose. Zij heeft hem met bouilonn en bischuit langzaam weer op de been gekregen.

Als kind kan ik mij herinneren dat als er een programma op TV kwam over de oorlog hij de kaken op elkaar klemde en zelfs heb ik gezien dat de tranen hem over de wangen rolde bij deze beelden, ik zal ze nooit vergeten en nu ik zelf ouder wordt kan ik zeggen dat er tijden zijn dat ik er dag en nacht mee in de weer ben.Dus als iemand voor mij deze sluier op kan lichten heel graag. Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet.
» Dit bericht is geplaatst op 17 maart 2011 16:01
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Zeker is dat uw vader's naam niet voorkomt in ons Archief. Niet zo vreemd ook, omdar
A) appellijsten met de namen van de militairen uit de lagere rangen rond het tijdstip van de capitulatie op bevel van hogerhand voor het overgrote deel zijn vernietigd ( dit houdt dus in datje niet lijsten kunt raadplegen om namen terug te vinden ) en
B) juist de militairen uit die lagere rangen maar zelden in verslagen en/of rapporten worden genoemd.
Het heeft in uw geval ook geen zin om te verwijzen naar IVENT voor de Militaire Staat van Dienst, want dat heeft u klaarblijkelijk al gedaan.
Het mooiste zou zijn wanneer zich een dienstkameraad van destijds zou melden, maar de kans daarop is intussen natuurlijk zo goed als verwaarloosbaar.

Als ik uw verhaal zo lees lijkt het inderdaad waarschijnlijk dat hij als hospik dienst heeft gedaan bij enig onderdeel van 19 RI 19 RI en dan lijkt me de kans het grootst dat dat is geweest bij het 2e bataljon, dat het meest intensief bij de strijd betrokken is geweest. Dat zou dan goed aansluiten bij het feit dat uw vader zwijgzaam is geweest over zijn ervaringen van toen, al is dat niet willen of kunnen praten een tamelijk veel voorkomend verschijnsel bij de oud-strijders van mei 1940.
Ik neem verder ook aan dat uw vader als krijgsgevangene naar Duitsland is afgevoerd. Daarop zou namelijk het feit dat hij onder de luizen zat en graatmager was kunnen wijzen en eveneens het feit dat hij kennelijk pas na weken in zijn woonplaats is teruggekeerd. Ook dat maakt de kans wat groter dat hij dienst deed bij het 2e bataljon en niet bij een van de andere twee bataljons van 19 RI, die een stukje noordelijker van de Grebbeberg gelegerd waren en toch wat minder direct met de Duitsers in contact zijn geweest. Bij die onderdelen zijn waarschijnlijk minder krijgsgevangenen gemaakt.
Het enige wat ik u concreet kan aanraden is opnieuw contact te zoeken met IVENT ( Kerkrade ) en te vragen of ze het onderdeel in mei 1940 mogelijk wat nader nader kunnen preciseren dan alleen maar 19 RI. Wij hebben de ervaring dat ze daar die extra gegevens soms wel degelijk hebben, zij het lang niet altijd. Mocht dat gunstig uitpakken, dan hebben wij kennis genoeg van de diverse onderdelen om toch een soort reconstructie te komen ( waarbij ik doel op gebeurtenissen, niet op de daarmee gepaard gaande gevoelens van allerlei aard / daarvan hebben wij hoogstens een vage voorstelling ).
Mocht u trouwens via b.v familie nog iets kunnen achterhalen, dan kan ook dat helpen bij het bepalen van het juiste onderdeel. Heel mooi zou b,.v zijn de naam van officier of de plaats van inkwartiering tijdens de mobilisatie. Maar er is meer denkbaar.
» Deze reactie is geplaatst op 17 maart 2011 16:33
Totaal berichten: 3
Geachte hr Groenman
Graag zou ik nog even wat toe willen voegen. Van het off: uitreksel van de registratie gegevens van de hr G.van.Gisteren. Inderdaad heb op 23 aug 2004 een verzoek ingedient bij het Commando Diensten Centra.Het overzicht totaal is als volgt. Geboren 15 juli 1910 te Nijmegen
Registratienummer 10.07.15.011
Staat van dienst
Bij de Konnklijke landmacht bij de tweede compagnie Hospitaalsoldaten in persoon ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1930
uit de gemeente Nijmegenonder nummer 524 miv 04jun 30
Over in onderhoud bij de staf 1e regiment Hospitaalsoldaten korporaal miv 1 okt 30
Over in onderhoud bij het 2e Bataljon van het 22e regiment infanterie miv 01okt30
Groot verlof miv 03mei31
Terug miv 13aug34
Groot verlof miv 26aug34
Behoort tot de 2e Compagnie Geneeskundige troepen miv 01jan36
overgeplaatst bij het Bataljon Geneeskundige troepen miv 01jun38
Terug en geplaatst bij het Regiment Infanterie miv 29aug39
Groot verlof miv 10jun40
Ontslagen wegens dienstbeeinbdiging miv 01jul52
Tot zover de registratie
met vriendelijke groet mevr T.van.Gisteren
» Deze reactie is geplaatst op 20 maart 2011 21:30
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In uw eerste bericht schreef u: Staat van dienst
sinds 01-01-1936 is: "2e compagnie geneeskundige troepen, op 01-01-1938
overgeplaatst bij het bataljon geneeskundige troepen, terug en
overgeplaatst bij het 19e regiment infanterie".
Nu staat er: " Terug en geplaatst bij het regiment infanterie miv 29 augustus 1939."

Weet u zeker dat u niet wat vergeten bent bij het overnemen van de Staat van Dienst, namelijk het toevoegen van " 19e "?

Nu zou het net zo goed kunnen gaan om het boven genoemde 22e regiment infanterie en zou je een heel ander verhaal krijgen.
Het 22e regiment infanterie opereerde globaal gesteld bij Renswoude.
Dus op behoorlijke afstand van de Grebbeberg.
» Deze reactie is geplaatst op 20 maart 2011 22:26
Totaal berichten: 3
Geachte heer Groenman, U hebt helemaal gelijk. Het is inderdaad
Terug en geplaatst bij het 19e Regiment Infanterie miv 29aug39.
Met vriendelijke groet .
» Deze reactie is geplaatst op 21 maart 2011 10:13
Totaal berichten: 1
Beste Thea,

Ik ben Hospik geweest in 1988 mogelijk gelden toen dezelfde regels over dossiers als in de tijd van u vader.
Ik weet niet waar gegevens van geneeskundige troepen worden opgeslagen, maar in mijn tijd 1988 werd verteld dat gegevens van hospikken apart opgeslagen worden.
Mijn advies is om contact op te nemen met 400 geneeskundig bataljon in Ermelo, daar wordt ook het vaandel bewaard, misschien kunnen zij u verder helpen.
Eripiendo Victoriae Prosum
» Deze reactie is geplaatst op 1 november 2017 21:20

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554