Discussiegroep

Onderwerp: Soldaat Brummelhuis middels DNA match geïdentificeerd

(redactie)
Totaal berichten: 2.107
2.378 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Slachtoffers en erevelden
Vandaag is het nieuws bekend gemaakt dat de nog altijd van 16.MC (sinds 13 mei 1940) vermiste soldaat Wilhelmus Franciscus Brummelhuis http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=brummelhuis-w-f m.b.v. een nieuwe DNA methode is geïdentificeerd. Brummelhuis blijkt al te zijn begraven in 1940, maar was nooit geïdentificeerd.

Nadere gegevens zijn nog niet bekend gemaakt. Opvallend nieuws omdat eerdere pogingen hem middels DNA te identificeren mislukt waren. Welke nieuwe methode of DNA (match) bron is gebruikt is ons nog niet bekend.

Nieuwe ontwikkelingen in deze zaak zullen we alhier kenbaar maken.

Deze match brengt het aantal formeel ongeïdentificeerde vermisten van de Slag om de Grebbeberg aan Nederlandse kant terug tot vier man. Het enige graf van een onbekende soldaat - waarin Brummelhuis dus bleek te liggen - zal verdwijnen en dus een benoemd graf worden. Aanstaande vrijdag wordt Brummelhuis met militaire eer herbegraven. Militairen van 42 Tankbataljon Regiment Huzaren van Oranje zullen de ceremonie uitvoeren. De begrafenis is voor nabestaanden en genodigden.

De vraag die natuurlijk nadrukkelijk open blijft is waarom Brummelhuis pas 71 jaar na dato werd geïdentificeerd. Nog tamelijk recent werd op inspanningen van onze Stichting voor identificatie van de 'onbekende soldaat' door OGS geantwoord dat betrokkene 'beslist Brummelhuis niet was'. Hoe 'beslist' dat dus was, blijkt heden wel. Bekend is dat de inspanningen van nabestaanden van andere vermisten OGS en anderen het vuur aan de schenen heeft gelegd. Hoewel onze Stichting eerder wel eens aan heeft gegeven de methoden van deze nabestaanden om tot resultaat te komen af te keuren, is er een mogelijkheid dat hun handelingen (mede) aanleiding waren voor OGS alsnog een ultieme inspanning te leveren om de onbekende soldaat te identificeren. Kennelijk met succes, wat uiteraard deugd doet aan ons, maar vermoedelijk wrang is voor de nabestaanden van de vier nog vermiste militairen (Van Hal, vd Wal, Rensen en De Man).
» Dit bericht is geplaatst op 5 april 2011 10:49
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Inmiddels is nader nieuws bekend.

Neef Victor Brummelhuis heeft in 2008 DNA afgestaan voor onderzoek. Dat leverde geen match op met de resten onder de steen voor de 'Onbekende soldaat'. Die uitslag was voor OGS ook aanleiding onze Stichting te verwittigen dat het 'beslist' Brummelhuis niet was.

Een nieuw onderzoek recent heeft echter verbreding gevonden. Zoals ook onze Stichting al meermaals heeft aangegeven, liggen veel lichamen niet (recht) onder de grafsteen. OGS heeft op basis van datzelfde uitgangspunt weefsel genomen uit stoffelijke resten naast het feitelijke graf van de onbekende soldaat. Dat heeft recent wel tot een 99,9% match geleid met de neef van W.F. Brummelhuis.

Dat de meeste lichamen niet recht onder de grafstenen liggen is uit de aard der zaak der begravingen al logisch. Bovendien zijn er na de eerste begravingen nog enige stoffelijke resten in de grafrijen verplaatst. Dat alles gaf eerder al stof tot nadenken in relatie tot de vier overige vermisten. De kans dat zij alsnog in de rijen begravenen liggen, maar nooit in de oorlog zelf werden geïdentificeerd en zodoende ook nooit 'gevonden' zullen worden, is aannemelijk. Het is één van de opties die antwoord geven op de ligplaats van de resterende vermisten.
» Deze reactie is geplaatst op 5 april 2011 12:56
Totaal berichten: 7
Zo zien we dan toch ook weer de andere kant van de moderator. Goed.

We moeten de fam.Brummelhuis de gedenksteen gunnen. Wij kennen de waarde ervan.

Ook (1995) het opschrift van de headstone Jack KIPLING werd na 80 jaar gewijzigd van "K n o w n unto G O D " in zijn eigen naam JACK.
Het geeft andermaal aan welk belang een
grafsteen heeft. Van belang voor ALLE gesneuvelden die tesamen zijn begraven na tesamen gestreden te hebben voor het Vaderland..
Hoop dat je nu ook de door jouzelf geinitieerde discussie over het sjoemelen met de IM-graven voortzet.
Want de laatste soldaat is nog niet begraven.
» Deze reactie is geplaatst op 6 april 2011 00:25
Totaal berichten: 170
Beste Allert / leden van de Stichting Grebbeberg,

In je reactie stel je het volgende:

"Dat de meeste lichamen niet recht onder de grafstenen liggen is uit de aard der zaak der begravingen al logisch. Bovendien zijn er na de eerste begravingen nog enige stoffelijke resten in de grafrijen verplaatst. Dat alles gaf eerder al stof tot nadenken in relatie tot de vier overige vermisten. De kans dat zij alsnog in de rijen begravenen liggen, maar nooit in de oorlog zelf werden geïdentificeerd en zodoende ook nooit 'gevonden' zullen worden, is aannemelijk. Het is één van de opties die antwoord geven op de ligplaats van de resterende vermisten."

Is het dan niet beschamend en pijnlijk voor de families van de nog vier vermisten dat de Oorlogsgravenstichting niet tot het uiterste is gegaan ? Ik heb danig het gevoel dat de fouten inzake identificatie en teraardebestelling die 71 jaar geleden zijn gemaakt niet aan de openbaarheid mogen komen. Waarom niet? Het twijfelachtige / dualistische handelen van de Oorlogsgravenstichting(2008 en 2011) inzake het graf van de onbekende soldaat in relatie tot soldaat Brummelhuis zal alleen maar nog tot meer onzekerheid en discussie leiden.
Wil de Oorlogsgravenstiching middels het identificeren van de laatste onbekende soldaat het hoofdstuk Grebbebergkerkhof voor eens en altijd sluiten ?
Hopende op plaatsing van dit bericht verblijf ik vriendelijk groetend.
» Deze reactie is geplaatst op 6 april 2011 00:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Dag Jack,

Eén ding vast rechtzetten: Stichtingen 'de Greb' en 'Kennispunt Mei 1940' betreft het hier ;)

Ik kan niet in de keuken van OGS kijken. Ik geloof er niets van dat OGS onwelwillend is. Men is echter niet erg open over de inspanningen, wat overigens uit privacy overwegingen in Nederland (jegens overledenen en nabestaanden) begrijpelijk is. Ook mijn beeld bij OGS is dat er wel eens een bepaalde ambtelijke inslag prevaleert boven pragmatisme. Het gegeven dat er nu kennelijk 'schuin' bemonsterd is op de begravenen moet geen Eureka zijn geweest. In correspondentie met OGS hebben wij dit lang geleden al als logische weg genoemd en vast niet als enige (betrokken) partij.

De kwestie van de vier werkelijk vermisten vind ik een andere zaak dan een onbekende soldaat. Bij het laatste geval is er nog een lichaam, in het eerste geval is er niets. Hoewel ik er zelf niet in geloof, kunnen de vier vermisten natuurlijk tussen de rijen begravenen zijn gelegd en door wat voor fout of slordigheid dan ook administratief vermist zijn geraakt. Eén aanleiding daar nog geloof aan te hechten zijn de drie IM stenen.

Ik heb echter meer het idee dat de mannen van de sluiswacht of bedolven zijn geraakt en zodoende niet teruggevonden of om een of andere reden in een veldgraf zijn gelegd tijdens de slag zelf. Op zich zou ik er best voorstander van zijn om in plaats van naar kazematresten, naar lichaamsresten te zoeken op plaatsen waar we hun veldgraf of vindplaats zouden kunnen vermoeden. Of dat een taak van OGS is, zo'n inspanning te plegen, vind ik moeilijker te beoordelen. Dat is vooral een morele of emotionele overweging. Die lijken me vooral persoonlijk getint en niet maatgevend.

Overwegingen van OGS ken ik niet, zeker niet als het aankomt op 'het boek willen sluiten'. Ik geloof zeker dat er inspanningen worden gepleegd. Naar mijn eigen mening niet maximaal, maar dan raak ik weer aan wat ik hiervoor heb gezegd. Voor het overige was het wel bekend dat ik die mening had. Ik ben alleen niet geporteerd van de agressieve benadering om tot nadere aanwijzingen rond de gang van zaken of de voortgang te komen. En daarin zijn wij als Stichtingen gelijk gezind. We geloven in een minnelijke weg middels oirbare stappen en handelingen. Daarom is het ook zo jammer dat de heer Hoefnagel hierboven weer over 'de andere kant' spreekt. Een stukje reflectie van handelen van hemzelf en zijn gelijkgestemden zou hem beter staan dan altijd maar van zich af te wijzen. Onze Stichtingen spannen zich sinds hun bestaan voor deze materie in. Wij kiezen echter nadrukkelijk onze eigen wegen en methoden.
» Deze reactie is geplaatst op 6 april 2011 01:09
Totaal berichten: 170
Beste Allert,

Ik kan me vereenzelvigen in je antwoord.
Hierin geef je al genoeg kanttekeningen aan inzake het handelen van het OGS in het verleden. Allert zien of hebben jullie (als Stichting de Greb en Kennispunt mei 1940) nog mogelijkheden om de OGS tot andere inzichten te bewegen inzake de 4 vermisten ?
» Deze reactie is geplaatst op 6 april 2011 11:43
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Jack, ik kan daarop slechts antwoorden 'wellicht'. Onze invloed is echter relatief. Formeel gezien zijn we geen belanghebbende.

Wij zoeken met enige regelmaat de dialoog of een lobby. Het is echter helder dat wij steunwaardige initiatieven van derden in veel gevallen zullen steunen. Voornaam blijft voor ons dat er op constructieve wijze naar oplossingen wordt gezocht. In heilige oorlogen of aanverwant fanatisme zien wij geen heil.
» Deze reactie is geplaatst op 6 april 2011 12:21

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554