Discussiegroep

Onderwerp: Houders van het Oorlogskruis

Totaal berichten: 12
2.453 keer gelezen
11 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Goedenavond,

Kan iemand mij vertellen of er een boek bestaat,met daarin de namen van Militairen die in mei 1940 het oorlogskruis verleend zijn. Met daarbij de beschrijving waarom en wanneer.

Reacties zijn van harte welkom op:
jdewilde@planet.nl.
» Dit bericht is geplaatst op 7 mei 2011 20:42
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het zou me zeer verbazen indien er een boek bestond met al die namen. Zaken als het Oorlogsherinneringskruis en het Mobilisatie-oorlogskruis zijn aan talloze Nederlandse militairen uitgereikt, het kon zelfs aangevraagd worden. Het was, zoals het woord al zegt, een soort herinnering en zeker geen dapperheidsonderscheiding. Bij dat laatste is natuurlijk wel na te gaan wie er allemaal zo'n onderscheiding gekregen of misschien beter verdiend hebben. In die gevallen is vanzelfsprekend ook opgetekend wat de motivatie is geweest.
Ook het z.g Oorlogskruis met de gesp was geen dapperheidsonderscheiding, maar alleen een bewijs dat men werkelijk met de vijand in contact was geweest. Dat laatste gold namelijk bij lange na niet voor alle Nederlandse militairen in mei 1940.
» Deze reactie is geplaatst op 7 mei 2011 21:44
Totaal berichten: 11
Het OHK, Oorlogsherinneringskruis en het MOK, Mobilisatie Oorlogskruis waren onderscheidingen die verkregen/aangevraagd konden worden. Deze werden derhalve niet van overheidswege automatisch toegekend. Het OHK wordt niet meer gegeven, het MOK kan nog verkregen worden. Er is geen boek of openbare lijst met mensen die deze onderscheiding hebben ontvangen. Op ww2awards.com hebben we tot nu toe 166 OHK ontvangers en 36 MOk ontvangers weten vast te leggen, maar de werkelijke aantallen zijn vele malen hoger.

Ze zijn beiden namens de Minister van Defensie uiteindelijk toegekend, dus zou er ergens een register van moeten zijn bijgehouden. De OHK werd veelal met nummer (op het certificaat) en eventueel met gespen toegekend, wat inhoud dat hier een beoordeling aan vooraf is gegaan. Deze moet ergens zijn vastgelegd. Ik ga er vanuit dat ergens bij defensie een register zou moeten zijn.
» Deze reactie is geplaatst op 12 mei 2011 16:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Er is zeker een register van, waar ook BRIOP (centrale registratie) uit put voor haar administratie. Er is alleen geen gepubliceerd werk van bekend en waarom zou je ook. Het OHK (met gespen) en MOK waren de voorlopers van de huidige campagne medailles. Bij goed gedrag en een minimale participatietijd kon het worden verleend. In tegenstelling tot de huidige campagnemedaille werden ze alleen niet automatisch verleend. Ze moesten worden aangevraagd en ... jawel ... zelf worden betaald. Ik schat dat er wel enige tienduizenden zijn vergeven, met de diverse gespen.

Overigens blijft het hardnekkige misverstand bestaan dat met name het OHK een DAPPERHEIDSonderscheiding was. Het was echter slechts een herinneringsteken, hoewel wel aan (ruimgestelde) minimale criteria moest worden voldaan.
» Deze reactie is geplaatst op 12 mei 2011 17:09
Totaal berichten: 12
Slechte zaak dat de nabestaanden het OHK zelf moesten betalen.
Maar,waar vindt of kan ik zo'n lijst opvragen ?

Een andere vraag; bestaat er een boek met daarin foto's van Nederlandse Militairen,die gesneuveld zijn in mei 1940 ?
» Deze reactie is geplaatst op 12 mei 2011 18:57
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wat uw laatste vraag betreft: zo'n boek ( waarin toch rond 2300 foto's zouden moeten staan ) bestaat er volgens mijn weten niet.
Er zijn wel boeken waarin b.v alle gesneuvelden uit een bepaalde regio zijn geportretteerd. Zo b.v "Storm uit het Noorden" ( schrijver C.B Cornelissen ) met daarin alle Twentse gesneuvelden.
» Deze reactie is geplaatst op 12 mei 2011 19:32
Totaal berichten: 12
Dank voor Uw antwoord.
Kunt U mij nog meer titels noemen of weet U nog meer boeken,waarin alle gesneuvelden van een bepaalde regio zijn geportretteerd.
» Deze reactie is geplaatst op 12 mei 2011 19:38
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ja, met name het boek van Knoops over de Militaire Wielrijders ( maar dat
wist u al, geloof ik ).
Ik zal binnenkort eens wat verder kijken.
Er zijn tientallen boeken met afbeeldingen van enkele gesneuvelden, maar
andere boeken met echt lange fotolijsten schieten me op dit moment niet te
binnen.
Wel b.v een boek als dat van Cees Cramer over het 10e Regiment Infanterie.
Daarin staan b.v foto's van alle militairen van dat regiment die omkwamen
bij het z,.g incident bij Leersum op de 14e mei.
» Deze reactie is geplaatst op 12 mei 2011 20:02
Totaal berichten: 12
Boek "Militaire Wielrijders",heb ik inmiddels in mijn bezit. Alleen staan daar geen foto's in,wel beschrijven waar en hoe de Militair gesneuveld is.
» Deze reactie is geplaatst op 12 mei 2011 20:50
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
U hebt helemaal gelijk.
Had het inmiddels ook al ontdekt.
» Deze reactie is geplaatst op 12 mei 2011 21:17
Totaal berichten: 3
Deze week heb ik postuum het mobilisatie-oorlogskruis ontvangen van wijlen mijn vader (1972). Hij had het ooit zelf aangevraagd en gekregen in 1952. Dat was voordat ik werd geboren. Nooit heb ik het geweten.
Vorig jaar ben ik begonnen met het aanvragen van een duplikaat. Bij het ministerie van Defensie, afdeling Decoraties. Dit kun je allemaal via internet aanvragen.
Mijn vader zat in dienst in 1936 en zijn mobilisatie was van 29-080-1939 tot 10-6-1940. Hierbij zat ook zijn tijd in Luckenwalde in.
Ik ben zeer blij en het is een mooie herinnering
Misschien voor andere mensen een aanleiding om het ook aan te vragen.
» Deze reactie is geplaatst op 5 maart 2021 13:48
Totaal berichten: 143
Niet zozeer regionaal, maar toch veel foto's van gesneuvelde Nederlandse militairen staan in "Nach Holland" van Gerard Groeneveld
» Deze reactie is geplaatst op 12 maart 2021 14:59

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554