Discussiegroep

Onderwerp: contactpunt "Militaire Wielrijders".

Totaal berichten: 12
2.939 keer gelezen
7 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Kan iemand mij vertellen of er nog een contactpunt bestaat voor "De Militaire Wielrijders".
De Stichting "Militaire Wielrijders",blijkt in 1995 te zijn opgeheven.
» Dit bericht is geplaatst op 11 mei 2011 18:10
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ons is in elk geval zo'n contactpunt niet bekend.
» Deze reactie is geplaatst op 12 mei 2011 12:36
Totaal berichten: 15
http://www.arkel-rietveld.com/militaire_wielrijders.htm

De site waar het Infanteriemuseum als Traditiehouder bekend wordt gesteld.
Er was vroeger een contact in Son en Breugel maar dat is niet meer te tracen
» Deze reactie is geplaatst op 22 augustus 2011 17:24
Totaal berichten: 15
http://2miljoen.nl/details-41080959-0000-0000/Stichting_Militaire_Wielrijders

Dit is het adres wat ik bedoelde. Of het iets is weet ik niet maar het is de moeite waard het te proberen.
» Deze reactie is geplaatst op 22 augustus 2011 17:27
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Volgens mij is dat stichting van waaruit Knoops indertijd ook werkte.
» Deze reactie is geplaatst op 22 augustus 2011 17:38
Totaal berichten: 1
geachte heren Groenman, Steenmetz en Goossens,

sinds kort is de Collectie Wielrijders door het Infanteriemuseum op de Harskamp afgestaan om teruggevoerd te worden naar de plek waar deze collectie is ontstaan: de Isabellakazerne te Vught. Daarbij is o.a. ook het archief van de Stichting Militaire Wielrijders aan ons overgedragen. De Stichting Fort Isabellakazerne, waar ik voorzitter van ben, zet zich in om de militaire cultuurhistorie van de kazerne en het voormalig Fort Isabella te koesteren en uit te dragen. Vanaf dit voorjaar zullen wij de Collectie weer voor publiek openstellen op de Isabellakazerne. Het archief van de genoemde Stichting Militaire Wielrijders zullen wij inventariseren en overdragen aan een archiefbewaarplaats. Wij willen expliciet de geschiedenis van het beroemde regiment Wielrijders vastleggen en uitdragen. Daartoe zal ook het herdenkingsmonument voor de gesneuvelde Wielrijders weer in ere hersteld worden. Ik hoop u hiermee enigszins te hebben geïnformeerd.
» Deze reactie is geplaatst op 20 januari 2015 20:00
Totaal berichten: 2.110
Dank voor uw attente bericht heer Kievits. Ik heb u een persoonlijk bericht per e-mail gestuurd.
» Deze reactie is geplaatst op 22 januari 2015 10:42
Totaal berichten: 1
De Stichting Militaire Wielrijders is in 2006 opgeheven, meteen na de laatste grote herdenkingsplechtigheid waarbij de nog levende Militaire Wielrijders aanwezig waren.
Tot en met 2014 is er nog elke eerste woensdag van september een krans gelegd door geschiedenisuitbeelders die op een bepaalde manier met de vml. regimenten betrokken waren. Na de kranslegging werd de rest van de middag een erewacht gevormd bij het monument.
Deze ceremonie is na sluiting van het museumpark Harskamp verplaatst naar de Isabellakazerne Vught.
» Deze reactie is geplaatst op 31 maart 2017 12:55

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554