Discussiegroep

Onderwerp: Herdenkingspraktijk Militair Ereveld Grebbeberg

Totaal berichten: 3
2.336 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Er is in literatuur van alles geschreven over de herdenkingspolitiek maar veel minder over de herdenkingspraktijk op de Grebbeberg.
Herdenkingspraktijk; dat wil zeggen: het herdenken zelf. Hoe is de herdenking vormgegeven, wie wordt er hoe, waarom en door wie herdacht?

Er is in verschillende bronnen (boeken/documentaires) tot in detail geschreven over de eerste herdenkingen op de Grebbeberg.
Tot mijn verbazing blijkt het lastig om informatie te vinden over de herdenkingspraktijk in de periode van pakweg 1950-2000. Is die herdenkingspraktijk nog hetzelfde, zijn er veranderingen? Wat is daarvan de achtergrond. En klopt mijn beeld dat er informatie ontbreekt (of moeilijk vindbaar is) op dit gebied?

Ik ben op zoek naar informatie over de herdenkingspraktijk op de Grebbeberg - na de oorlog! Heeft u hier ervaring mee, kennis of informatie over dan hou ik me van harte aanbevolen.

MvG M. van Dam
» Dit bericht is geplaatst op 14 mei 2011 13:09
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Het is natuurlijk ook maar waar je een boek over wilt schrijven. Een boek over sec de 'herdenkingspraktijk' op de Grebbeberg lijkt me niet al te gretig aftrek te vinden. Herdenken is immers vooral ook een morele zaak, niet perse een feitelijke.

Er moet sowieso onderscheid worden gemaakt tussen de Nationale Dodenherdenking en thematische dodenherdenking. De protocollen voor de Nationale Herdenking - en wie en wat er dan wordt herdacht - lijken me bekend. Dat wijkt niet af voor de Grebbeberg, hoewel natuurlijk altijd lokale thematiek wordt belicht in toespraken.

De thematische herdenkingen vinden vaak op andere momenten plaats. Zo wordt iedere 2e Pinksterdag door de Vereniging 8.RI (het regiment dat de Grebbeberg zelf verdedigde in mei 40) een herdenkingsplechtigheid gehouden, waarbij de traditie wordt hooggehouden van een stille mars vanaf Hotel de Grebbeberg (ongeveer 400 m de berg af richting Rhenen) naar het ereveld, een vlaggenparade door de traditiedragers van 8.RI en een dodenappèl wordt gehouden waarbij alle slachtoffers van 8.RI (en gelieerde regimenten) worden opgelezen. Ook andere eenheden hebben wel op de Grebbeberg herdenkingen gehouden, zoals 10.RI waarvan de meeste slachtoffers ook op het ereveld liggen.

De thematische herdenkingen naderen hun einde, omdat de generatie die werkelijk veteraan was van de strijd is overleden of zodanig immobiel is dat men de plechtigheid niet meer kan bijwonen. Bovendien is de Vereniging 8.RI mede daardoor bijzonder klein geworden.

Op deze website vindt u onder http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=militair_ereveld_grebbeberg enige foto impressies van herdenkingen tijdens de 8.RI plechtigheden.
» Deze reactie is geplaatst op 14 mei 2011 13:32
Totaal berichten: 3
Bedankt voor uw uitgebreide reactie. Met name uw aanscherping in het onderscheid tussen de Nationale herdenking en de thematische herdenkingen is iets waar ik niet eerder bij stil heb gestaan, maar zeker belangrijk is.

U geeft aan dat de thematische herdenkingen hun einde naderen. Is er misschien al een idee hoe er in de toekomst voor gezorgd wordt dat 8.RI herinnert blijft? Is hierin bijvoorbeeld een rol weggelegd voor de nabestaanden?

Ik heb begrepen dat het aantal nabestaanden dat aanwezig is bij de Nationale Dodenherdenking op de Grebbeberg de afgelopen paar jaar toeneemt. Is daarvoor een verklaring en geldt dat ook de aanwezigheid van nabestaanden bij de thematische herdenkingen?

MvG M. van Dam
» Deze reactie is geplaatst op 14 mei 2011 17:35
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
De kans lijkt ons niet erg groot dat de vereniging 8.RI zal blijven voortbestaan, maar dat zal afhankelijk zijn van de vereniging zelf uiteraard. Het was een vereniging van de veteranen zelf, niet zo zeer van nabestaanden. Maar het kan ter overweging aan hen worden voorgelegd natuurlijk.

De toegenomen aandacht voor Dodenherdenking is mij niet zo opgevallen, maar zou er best kunnen zijn. Ik denk dat we sowieso meer bezig zijn met sentimenten en daarin wat van de overzijde van de grote plas hebben overgenomen. Ook in andere opzichten is het memoreren van overledenen uitdrukkelijker geworden, zoals we zien bij rampen, moorden en overige onplezierige voorvallen. Bovendien doet Nederland sinds midden jaren negentig natuurlijk weer actief mee met gevaarlijke vredesmissies. Het politieke klimaat is ook zodanig dat een extra sturing op nationalistische gevoelens aan de orde is. Het zijn zo maar wat suggesties, want ik heb hier absoluut geen enkele betrouwbare informatie over. Een organisatie als comité 4-5 mei zou wellicht u nader kunnen informeren.
» Deze reactie is geplaatst op 16 mei 2011 03:05

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554