Discussiegroep

Onderwerp: Sergeant F.K. Gregorowitsch (16MC)

Totaal berichten: 4
3.396 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Goedenavond,
Ik ben op zoek naar meer informatie over sergeant Frederik Karel (Freek) Gregorowitsch. Ik ben een achterneef van deze sergeant en bezig met het uitzoeken van mijn stamboom. F.K. Gregorowitsch ligt begraven op het ereveld : geboren op 24 augustus 1913 in Den Haag en op 13 mei 1940 omgekomen bij de Grebbeberg. Hij was sergeant bij de 16e Mitrailleurcompagnie. Ik heb op deze site een aantal belangrijke zaken gevonden: een kaart van de reserve kapitein Vestdijk waarop zijn naam met de mitrailleurstelling voorkomt en in een van de discussies dat hij ergens met 30 andere militairen is teruggevonden. Overleden maar zonder uniformjas aan. Hij wordt kennelijk met naam en toenaam genoemd in het boek van B. Vinke: "de slag om de Grebbeberg".
Mijn vragen zijn de volgende: waar was de 16e mitrailleurcompagnie onderdeel van? Is er meer bekend over de gevechtshandelingen van Freek Gregorowitsch? Met name hoe hij van zijn mitrailleurstelling terecht is gekomen, als ik het goed begrijp ergens onder aan de Grebbeberg? Zijn er nog overlevenden van 16 MC die hem gekend hebben?

Paul van de Water
» Dit bericht is geplaatst op 26 mei 2011 19:47
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
16 MC was een z.g zelfstandige mitrailleurcompagnie, destijds ingedeeld bij / vallend onder de commandant van de 4e divisie.
2 secties ervan stonden in het vak van 8 RI op de helling van de Laarsenberg dicht bij de bosrand, de 2 andere noordelijker in het vak van 19 RI.

Wat Gregorowitsch betreft, het boek van Vinke geeft veruit de meeste details over 16 MC en inderdaad wordt G. daarin meerdere malen genoemd. Voor informatie over G. zou ik allereerst daar zoeken.
Het is een absoluut leesbaar boek, dat mogelijk of zelfs waarschijnlijk nog
wel te krijgen is. Uitgeverij vd Berg, waar het boek is verschenen, zit tegenwoordig niet meer in Enschede, maar voor zover ik weet in Almere.
Ook het boek Storm uit het Noorden van C.B Cornelissen noemt G. een aantal malen.
Het verscheen in 1985 bij uitgeverij Witkam.

Er zouden eventueel nog best enkele overlevenden van 16 MC kunnen zijn, die G. hebben gekend, maar wij hebben daar dan in elk geval geen contacten mee.
» Deze reactie is geplaatst op 26 mei 2011 22:48
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Vinke geeft in feite over G. alleen maar weer wat hij hoorde. Een theorie in Vinke zijn boek is dat G., reeds krijgsgevangen genomen, zou hebben geprobeerd te ontsnappen en daarop zou zijn neergeschoten. Hij zou dan ook alleen in witte bovenkleding gekleed zijn gevonden. Bekend is dat gevangenen van de 1e Sectie, tot welke sectie G. en Brummelhuis behoorden, door Duitsers voor zich uit zijn gedreven naar de NW van de 1e Sectie gelegen posities van de 2e Sectie, die aan de Levendaalse weg lagen. Daar kan een verklaring in worden gevonden voor een sneuvelplek zo ver van de 1e Sectie af.

Feit is dat niemand weet wat hem gebeurd is. Zo werd hij o.m. samen met Brummelhuis gevonden. Brummelhuis, Gregorowitsch en (luitenant) Folmer werden volgens de rapporten van Selies c.s. gevonden nabij de Levendaalse weg, in een weiland noord daarvan, samen met nog twee anderen, waaronder Oude Breuil. De eerste drie konden niet worden geïdentificeerd, wat opvallend is. Hun vindplaats zou 400 meter west van boerderij Poppedeintje zijn, die nabij de kruising van de Cuneraweg en de Levendaalse weg stond. Oude Breuil werd echter door anderen gezien, gesneuveld, en toen lag hij IN de loopgraaf bij de 2e Sectie, dus zuid van de Levendaalse weg. Hij is inderdaad ook gesneuveld bij de loopgraaf, zoals getuigen aangaven. Toch werd ook hij geadministreerd als gevonden op voornoemde locatie. Dat kan dus niet kloppen.

Opvallender is wellicht nog dat omtrent het sneuvelen van de drie 'onbekende soldaten' nogal wat mysterie is. Brummelhuis, pas recent geïdentificeerd, is rond zijn sneuvelen door niemand gezien. Folmer werd gewond gemeld in de loopgraaf van de stoplijn nabij de Heimersteinse laan, waar hij volgens meerdere getuigen dodelijk gewond zou zijn geraakt in de late middag van 12 mei. Bizar genoeg wordt door sommige gezegd dat hij aldaar in de loopgraaf overleed, maar is mogelijk alsnog afgevoerd naar een verbandplaats. Dat zou weer heel goed samengaan met Poppedeintje, waar een hulpverbandplaats was. Maar men werd daar 400m westelijk van gevonden, wat het vak van 3-II-8.RI was en betrekkelijk ver van de positie van 1e sectie 16.MC en dus ook betrekkelijk ver van de hulpverbandplaats. Een raadsel dus.

Tegelijkertijd is het onverklaarbaar dat de drie man onherkenbaar waren. Dat suggereert dat zij mogelijk al krijgsgevangen waren of anderszins van hun persoonlijke bezittingen waren ontdaan, zodat identificatie sterk werd bemoeilijkt. Folmer en G. werden nog tijdens de oorlog geïdentificeerd, Brummelhuis zoals bekend pas dit jaar.

Nog vreemder is dat van deze mensen naast hun vindplaats zoals hierboven omschreven, ook wordt gesteld dat zij 'in de stelling van 16.MC' werden gevonden, wat zich zeer gespannen verhoudt met hun omschreven vindplaats, die zich daar ver vandaag bevond, maar wat veel meer in lijn zou zijn met de verwachting.

Er is alle reden om aan te nemen dat de vindplaatsen nogal arbitrair zijn geadministreerd. Het heeft er de schijn van dat gevonden gesneuvelden eerst lokaal werden verzameld en dan pas geadministreerd op dat verzamelpunt. Er zijn veel aanwijzingen dat dit op veel locaties zo gegaan is. het is heel goed mogelijk dat de vijf man die vermeend op de locatie noord van de Levendaalseweg, west van Popedeintje werden geadministreerd in feite nabij de Heimersteinse laan werden gevonden. Vier van de vijf (Oude Breuil uitgezonderd) hadden namelijk of hun positie daar (1e Sie 16.MC, 1-II-19.RI) of werden daar als gesneuveld gemeld (Folmer). Ik heb van veel meer militairen sterke aanwijzing dat zij op heel andere locaties sneuvelden dan ze werden 'gevonden'. Een ander treffend voorbeeld is de sluiswacht (schuilplaats west van de sluis), waarvan mannen die door ooggetuigen aldaar werden gezien (als gesneuvelde) in de tussenverdediging noord van de berg zouden zijn teruggevonden! Hoogst onwaarschijnlijk. Dat zou zo maar voor deze groep van vijf gesneuvelden ook op kunnen gaan.
» Deze reactie is geplaatst op 27 mei 2011 02:23
Totaal berichten: 4
Hartelijk dank voor uw uitgebreide reactie. Ik heb het boek van Vinke inmiddels aan kunnen schaffen en gelezen. Er staat inderdaad veel -voor mij nieuwe- informatie in en er staan ook enkele foto's van hem in die ik niet kende.

Uw verhaal over de arbitraire administratie van de vindplaats van zijn lichaam vind ik ook heel aannemelijk. Kennelijk is hij wel krijgsgevangen gemaakt. Ik begrijp uit het boek van Vinke dat de mitrailleurstelling van 16 MC van achteren is overvallen door de duitsers en de militairen tot overgave zijn gedwongen. Daarna moesten zij hun uitrusting én hun uniformjas inleveren. Wat er daarna gebeurde is niet duidelijk: de krijgsgevangen soldaten werden soms als dekking voor de duitsers gebruikt, maar executie is kennelijk ook niet uit te sluiten, dat blijft dus een raadsel.

Ik ben thans nog op zoek naar het boek "Storm uit het Noorden" Weet iemand of Berend Vinke nog in leven is en zo ja, of hij te benaderen is?
» Deze reactie is geplaatst op 7 juli 2011 22:28
Totaal berichten: 183
Het boek "Storm uit het Noorden" staat te koop op "www.boekwinkeltjes.nl"

Verkrijgbaar op verschillende plaatsen.
» Deze reactie is geplaatst op 8 juli 2011 00:14
Totaal berichten: 4
Ik heb inmiddels de boeken van Cornelisse en Vinke gelezen en kom tot de conclusie dat Freek Gregorowitsch commandant van de 2e sectie was. Cornelisse noemt op p 235 de luitenant Gazendam uit Deventer, die commandant van de eerse sectie was, etc. Op p. 248 staat een foto waar Gregorowitsch op staat als commandant van de 2e sectie, ook op het kaartje op p. 249 wordt dit vermeld. Zie ook p. 240 van het boek van B. Vinke.Tot slot heb ik onlangs het bidprentje van Freek Gregorowitsch gevonden waar op staat dat hij commandant van de 2e sectie van 16 MC was.

De heer Goossens schrijft in zijn reactie:
"Zo werd hij o.m. samen met Brummelhuis gevonden. Brummelhuis, Gregorowitsch en (luitenant) Folmer werden volgens de rapporten van Selies c.s. gevonden nabij de Levendaalse weg, in een weiland noord daarvan, samen met nog twee anderen, waaronder Oude Breuil. De eerste drie konden niet worden geïdentificeerd, wat opvallend is. Hun vindplaats zou 400 meter west van boerderij Poppedeintje zijn, die nabij de kruising van de Cuneraweg en de Levendaalse weg stond"
Als hij daar gevonden is, dan is dat denk ik vlak in de buurt van zijn stelling. De Levendaalse weg ligt vlak bij die stelling (zie ook de kaart van de res. Kapitein Vestdijk- hij heeft het over de Leeuwenst. Laan, ik denk een verschrijving?). Ik ben vandaag op 11 september met de kaart van Vestdijk naar die plek geweest en ook bij "Poppedeintje" geweest. Het weiland noord daarvan op 400 meter west van Poppedeintje is naast waar nu een kleine parkeerplaats is waar je het bos linksaf gaat naar de plek waar de mitrailleurstellingen in de bosrand waren. Dat lijkt te kloppen. Dat maakt de vindplaats van Gregorowitsch op pakweg tweehonderd meter van zijn stelling.
De dame die thans "Poppedeintje" bewoont vertelde mij dat dit zoals bekend een soort soldatenkantine is geweest. Er woonde een bakker die zijn winkeltje inrichtte als een klein soort kantine, waar soldaten konden vertoevenen wat te eten of te drinken konden krijgenh. De dochter van de bakker was een jongedame die veel contacten met de soldaten had en "Poppedeintje"werd genoemd. Zie ook p.37 van het boek van Vinke. Was dit bekend?
Mocht ik het verkeerd interpreteren, dan hoor ik dat graag natuurlijk!
» Deze reactie is geplaatst op 11 september 2011 21:33

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554