Discussiegroep

Onderwerp: Dep. Comp. A.M.D

Totaal berichten: 38
4.078 keer gelezen
27 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Heeft iemand informatie waar op 10 Mei 1940 de Dep. Comp. A.M.D. gelegerd was?

MvG.
» Dit bericht is geplaatst op 31 mei 2011 16:02
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Geen idee. Ken de afkorting niet. Vast geen officiële afkorting. Ken het slechts als verbonden met DBA (Depot Bereden Artillerie). Neem bijvoorbeeld dpl korp Bartels, W. Die kwam van AMD-2-I.DBA, wat dus verwees naar de depots in Leiden (Doelenkazerne) en Den Haag (Frederikskazerne), waar I.DBA over was verdeeld.
» Deze reactie is geplaatst op 31 mei 2011 16:20
Totaal berichten: 38
Dep. Comp. A.M.D. wordt door de OGS aangegeven als eenheid van de gesneuvelde korporaal Jaap Hardeman. Deze is gesneuveld in de gemeente Zoeterwoude.

Foutje OGS?

MvG.
» Deze reactie is geplaatst op 31 mei 2011 16:32
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
2-I.DBA is Hardeman, net als Bartels. Volgens mijn informatie raakte hij gewond op de Laan van Nieuw Oost Indië en overleed hij op 10 mei in het Gemeente Ziekenhuis te Den Haag.

Die AMD toevoeging zegt me eerlijk gezegd niets, Frans. Brongers gebruikt het ook als afkorting, maar geen militair geschrift meldt deze afkorting als officieel bestaand. OGS heeft zeker eigen verzinselen op grafstenen staan, maar van deze afkorting durf ik dat niet te zeggen. Wel weet ik dat 2-I.DBA in Den Haag was gevestigd.
» Deze reactie is geplaatst op 31 mei 2011 17:01
Totaal berichten: 38
Ik heb drie versies van het verhaal van kpl. Jaap Hardeman. Twee daarvan geven aan dat hij in Zoeterwoude begraven is. Een daarvan staat in de groene serie. Hier de navolgende twee verhalen.

De niet meer bereikbare pagina van "Oud Zoeterwoude" over dit geval:

De 21 jarige in Ned. Indië geboren soldaat Jaap Hardeman, die in Den Haag woonde, was op deze eerste dag van de oorlog om 5 uur met een taxi op weg naar Rotterdam. Bij het Vliegveld Ypenburg werd de taxi, waarin ook zijn kapitein, een sergeant en een officier zaten, aangehouden door twee Duitse parachutisten. De Kapitein sneuvelde en de sergeant werd gewond. De Duitsers gijzelden de taxichauffeur, de officier en Jaap Hardeman. Zij vluchtten voor de Nederlandse militairen. Door een kogel werd Jaap Hardeman in de taxi dodelijk getroffen terwijl een Duitser gewond raakte. Op de vlucht is het stel in Zoeterwoude aangekomen, waar Dr. W. Kortmann eerste hulp verleende en Jaap Hardeman later na een korte dienst werd begraven op de N.H. begraafplaats te Zoeterwoude.


Het Leids jaarboekje uit 1995 beschreef het geval ietwat anders.

OORLOGSHERINNERINGEN VAN EEN ZOETERWOUDSE DOKTER door A.C.J. Duindam:

10 mei 1940 was een bijzondere dag ten huize van de huisarts Wybo Kortmann. Deze dag - de verjaardag van zijn echtgenote - had een blijde dag moeten worden. Wybo had een prachtige bos rode rozen gekocht, de lievelingsbloemen van zijn vrouw. Zij was daar dan ook heel blij mee. Maar die vreugde was uiteraard heel anders dan zij zich hadden voorgesteld: het uitbreken van de oorlog was bekend geworden en beheerste al hun gedachten.

Vroeg in de morgen kwam er plotseling een Haagse taxi (Red Band) aanrijden bij de dokterswoning, waarin vijf personen: de chauffeur, een Nederlandse officier van gezondheid, een Duitse officier, een door een schot gewonde Duitse soldaat en een dode Nederlandse soldaat. De Duitse officier ontdeed de dokter van zijn witte jas en trok deze zelf aan. Hij eiste op hoge toon hulp voor zijn gewonde soldaat. Dokter Kortmann verleende deze hulp aan de soldaat, die een vriendelijke indruk maakte, in tegenstelling tot de officier, die heel agressief was en een mitrailleur opstelde, waarmee hij de aanwezigen bedreigde.

De jarige mevrouw Kortmann had intussen de EHBO gebeld, maar ook de militaire kazerne in Leiden. Intussen had zij haar verjaarsboeket rozen neergelegd op het lijk van de Nederlandse soldaat Jaap Hardeman. De Duitsers aten brood bij de familie Kortmann: “schönes Weissbrot”. Toen uit Leiden Nederlandse militairen kwamen om de Duitsers in te rekenen, zagen ze de Duitse officier (in de witte doktersjas) voor de dokter aan en ze arresteerden dokter Kortmann, denkend dat deze de Duitser was. Vier man omringden de dokter, tegenspraak werd niet geduld.

Alles kwam toch goed. De Duitsers werden gevangen genomen, de gewonde man uiteraard afgevoerd naar een ziekenhuis. De Duitse officier, zeker van de overwinning, zei tegen de dokter dat hij over twee dagen op het gemeentehuis zijn declaratie voor de verleende hulp kon indienen. De dode soldaat werd overgebracht naar het gemeentelijke “lijkenhuisje”, van waaruit hij een waardige begrafenis kreeg naast de Dorpskerk. De rozen van mevrouw Kortmann werden bij het graf neergelegd. Nog ieder jaar komen bij de jaarlijkse dodenherdenking familieleden van Jaap Hardeman het graf bezoeken en bloemen neerleggen.

MvG.
» Deze reactie is geplaatst op 31 mei 2011 19:10
Totaal berichten: 38
Enige naspeuringen in mijn archief leverde op AMD-I-D.B.A.
Zou dat iets kunnen zijn Allert.

MvG
» Deze reactie is geplaatst op 31 mei 2011 19:31
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Dat is ook wat ik aangaf, Frans. Dat geeft ook EHB op, maar dat AMD als afkorting zegt me niets. Artillerie Meetkundige Dienst zou nog kunnen. Maar is zuiver een gok.

Ik geloof je onmiddellijk als er diverse verklaringen blijken te zijn voor Hardeman's overlijden. Ik merk al jaren dat menig verklaring niet juist of afwijkend blijkt te zijn van het 'algemeen aangenomene'. Ik weet dat hij op 26 mei in Zoeterwoude werd begraven. Brongers stelt dat hij in Den Haag is overleden. Ik heb van het betreffende onderdeel geen verslagen in mijn bezit, kan dus niets verifiëren, als het er al in wordt genoemd natuurlijk.
» Deze reactie is geplaatst op 31 mei 2011 20:57
Totaal berichten: 191
AMD werd gebruikt voor voor Artillerie Meetdienst. Commandant van het Depot Artillerie Meetdienst was Majoor L. Ezerman.Officieel behoorde hij tot de A.M.A., de Artillerie Meet Afdeling.
» Deze reactie is geplaatst op 1 juni 2011 07:39
Totaal berichten: 38
Dank allen.

Ik ga er dan maar vanuit dat Kpl. Harderman van AMD-I-DBA vanuit Den Haag middels een Red Band taxi via Ypenburg in Zoeterwoude terecht is gekomen.

MvG.
» Deze reactie is geplaatst op 1 juni 2011 09:49
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Frans, volgens mij was de woonplaats van Hardeman Zoeterwoude, waar hij op 26 juni ook werd begraven. Er zijn een aantal zaken die niet consistent zijn met de verhalen hierboven:

- Hardeman woonde in Zoeterwoude.
- Hardeman werd op 16 mei begraven op de ABP te Den Haag
- Hardeman werd op 26 juni herbegraven op de Ned.Herv. BP te Zoeterwoude.

Ik kan me voorstellen dat Hardeman op verlof thuis zat, in Zoeterwoude en van daaruit naar Den Haag probeerde te komen toen de inval duidelijk werd. Als hij daadwerkelijk in Den Haag woonde, dan dus van Den Haag richting Delft of Rotterdam probeerde te komen.

Het eerste verhaal dat je eerder schreef vind ik opmerkelijk. Het meldt dat hij in Den Haag woonde (wat niet klopt met zijn administratieve gegevens die wpl zoeterwoude melden) en op weg was naar Rotterdam. Volgens mijn gegevens (EHB) was hij echter ingedeeld bij THC-Dep.G.Tr, wat betekent Technische Hogeschool Compagnie, Depot Genie Troepen. Hij behoorde dan dus tot de opleiding aan de TH in Delft. Ook dat is merkwaardig, want dat was een opleiding voor beroepsmilitairen, die daar technisch gevormd werden voor de Genie. Hij wordt echter als dienstplichtige geafficheerd. Wellicht echter was er een cursus die verband hield met zijn (kennelijke) meetkundige militaire opleiding (AMD I.DBA). Die opleiding behelsde onder andere de triangulaire inmeting van batterijopstellingen, een toentertijd ingewikkelde materie. Daar kan dus een verband worden gezocht. Hij zou dan dus op weg zijn geweest naar Delft, waar de TH compagnie lag. Anderzijds zat het depot Genie in Rotterdam (met dependance in Schoonhoven). Het eerste verhaal zou dus zomaar accuraat kunnen zijn, want het lijkt veel 'logische' elementen te bevatten. Het zou ook kloppen met een begrafenis te Den Haag.

Het tweede verhaal komt me ronduit inaccuraat over. Op 10 mei Duitsers die in Zoeterwoude bij een arts verschijnen? Er waren geen Duitsers geland bij Zoeterwoude of ook maar in de buurt. Ook is er geen enkel vliegtuig dat op die datum daar maar in de buurt neerkwam (zie inventaris NIMH). Hoe zouden dan Duitsers op 10 mei bij een arts te Zoeterwoude moeten zijn verschenen? Vanaf Ypenburg naar Zoeterwoude gereden? Ook de begrafenis van de soldaat Hardeman naast de Dorpskerk (tegenwoordig pal naast de A4) is in strijd met de gegevens. Dat verhaal zou ik dus maar sorteren als 'hoogst onwaarschijnlijk'.

Overigens, ik heb natuurlijk de juiste en/of betrouwbare sneuvelinformatie ook niet voor handen. Ik analyseer dus louter op basis van de gegevens die wel voorhanden zijn.
» Deze reactie is geplaatst op 1 juni 2011 11:35
Totaal berichten: 38
Het uitgangspunt van mij om aan bovenstaande stukjes waarde te hechten kwam uit een schrijven van C.-II-Dep.Inf :

.....
De hierbedoelde handeling viel geheel buiten de actie bij den Haagsche Schouw. Naar ik meen is deze patrouille vanuit de Morschpoortkazerne onder commando van den Res. 2e Luit. Stoel (de verbindingsafdeeling van 3-22) op verzoek van den burgemeester van Zoeterwoude uitgezonden.

Twee parachutisten, waarvan een gewond, hadden zich meester gemaakt van de auto van een Off.v.Gezondheid en dezen, alsmede een wachtmeester, daarbij gevangen genomen. Met het pistool op hem gericht, werd de militaire medicus gedwongen de beide parachutisten naar een dokter te Zoeterwoude te rijden. Deze dokter werd bevolen den gewonde Duitscher te verbinden. Tijdens dit gebeurde, verscheen per rijwiel de Ned. patrouille onder den Luit. Stoel; de beide parachutisten werden gevangen genomen.
……..

Als het inderdaad zo was dat de kpl. Hardeman uit Zoeterwoude afkomstig was, dan ben ik geneigd aan te nemen dat in de herinnering van dokter Kortmann daar iets over geschreven zou zijn. Hij schrijft over een dode Ned. soldaat, niet over een plaatsgenoot.

Beide verhalen uit Zoeterwoude zijn natuurlijk uit het geheugen opgemaakt en welke genoemde feiten onjuist zijn is moeilijk te achterhalen.

MvG.
» Deze reactie is geplaatst op 1 juni 2011 15:03
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Ik ben geneigd te denken dat het hier niet om parachutisten ging, maar om de bemanning van een neergeschoten vliegtuig. Overigens meldt dit verhaal niets over een NL gesneuvelde en niets over een Duitse arts. Het is en blijft curieus.

De enige gesneuvelde die eventueel in aanmerking lijkt te komen is A.D. Joosten, dpl korporaal bij 22 Depotbat. Die raakte op 10 mei zwaar gewond en overleed op 12 mei aan die verwondingen. Onduidelijk is waar hij die verwondingen opliep. Op 14 mei kwamen te Hazerswoude en te Koudekerk a/d Rijn een Nederlandse soldaat om. Dat is werkelijk in de buurt. Wellicht dat zij de herinnering rond de dode Nederlandse soldaat vormden.

Het komt op mij niet erg overtuigend over dat Hardeman hiermee te maken had. Ik denk echter dat ik er verder ook niet over door moet speculeren. Daarvoor ontbreekt me teveel informatie.
» Deze reactie is geplaatst op 1 juni 2011 15:24
Totaal berichten: 38
Als laatste.

De Kpl. Joosten staat hier volledig buiten. Die was van 4-22 Dep.Bat. ingedeeld bij 2-22 Dep. C.B.T.

Enige tegenwerpingen aangaande de aangegeven woon- overlijdens- en begraafplaats van Kpl. Harderman. Vaststaat wel dat hij geboren was in Indië.

De kroniek van Zoeterwoude geeft de volgende informatie :
10 Mei: Jaap Hardeman, geboren 11 augustus 1918 (geen Zoeterwoudenaar). Na te zijn gegijzeld, door een kogel getroffen en door de polders gevlucht tot in Zoeterwoude. Hier overleden en op de N.H. Begraafplaats begraven. (Bron Suetan nr. 77)

De website erelijst.nl is niet een van de minste en verteld in slecht Nederlands over Harderman:
Overlijden 10-05-1940 te Zoeterwoude.

Met de twee verhalen waar parachutisten in figureren wel veel aanwijzingen dat hij A: niet in Zoeterwoude woonde, B: overleden is in, of onderweg naar Zoeterwoude en C: begraven is in Zoeterwoude.

MvG.
» Deze reactie is geplaatst op 1 juni 2011 19:48
Totaal berichten: 180
Het Depot Artillerie Meetdienst was een onderdeel van het Ie Depot Bereden Artillerie en stond onder bevel van majoor L. Ezerman (zie blz. 371 van deel 4 D van "De Groene Serie"). Het Ie Depot Bereden Artillerie bevond zich te Den Haag (zie schetskaart nr. 3 van deel 4 E).
Volgens het boek "Samenstelling van de Koninklijke Landmacht op voet van oorlog" met de opmerking dat het boekwerk kan worden aangehaald als "oorlogsorganisatiën" uit 1933, op blz. 185, bestond het Ie Depot uit de staf en twee depotafdelingen (2 en 6) en bovendien uit 1 of meer depotcompagnieën artillerie meetdienst.
Volgens het boek "Mobilisatievoorschriften" uit 1937 bestond het Depot Artilleriemeetdienst van het Ie Depot Bereden Artillerie uit de 1e en 2e Depotcompagnie (zie blz. 100).
Na bestudering van de lijsten van voor die tijd gebruikte afkortingen is het bijna 100% zeker dat AMD staat voor Artillerie Meetdienst (zoals dhr. Brongers al opmerkte).
De term AMD wordt door J. Klingens in het boek "Het krijgsvolk van weleer" op blz. 86 gebruikt. Hoe hij daar aan komt is mij niet bekend.
Wat organisatie en onderdeel van is het voor mij wel duidelijk.
Beide bovenstaande bronnen uit 1933 en 1937 zijn zeer betrouwbaar en de meest recente versies voor de oorlog in mei 1940 uitbrak. In maart 1939 is er nog een supplement op het boekwerk "Oorlogsorganisatiën" verschenen.
» Deze reactie is geplaatst op 1 juni 2011 23:56
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Frans, ik bedoelde slechts aan te geven dat de enige die vanuit 22 Depot sneuvelde, Joosten was.

Erelijst kan stellen dat Hardeman in Zoeterwoude overleed, OGS geeft aan Den Haag. En aangezien OGS op basis van overlijdenscertificaten werkt, vertrouw ik hen in dit geval meer. Bovendien lijken de begraafgegevens (16 mei Den Haag ABP, verzamelgraf; 26 juni 1940 herbegraven te Zoeterwoude) me accuraat. Oplossing zou zijn om bij de gemeente Zoeterwoude de overlijdensakte op te vragen. Dan zou er duidelijkheid moeten komen.

Ik heb op deze gebeurtenis an sich te weinig kijk om er verder over te filosoferen. Waar ik wel erg benieuwd naar ben is waar die 'parachutisten' dan vandaan kwamen, zo rond Zoeterwoude. Heb je een bron voorhanden dat aanleiding geeft voor een verklaring waar die lui vandaan kwamen? Het enige dat ik kan bedenken is de Ju-88 die bij Hazerswoude terecht kwam van 5./KG.30, met vliegtuigcommandant Oberleutnant H. Schneider. Bij Koudekerk (op 2 km van Hazerswoude) kwam een Bf-109 neer van 4./JG.27. Dat zou echter op maar één piloot duiden (Lt Schneider). De versie van Duitse para's die vanaf Ypenburg naar Zoeterwoude rijden gaat er bij mij niet in. Daarin ontbreekt iedere vorm van logica. Er is geen enkele Ju-52 geregistreerd die ook maar in de buurt van Zoeterwoude neer kwam. Dat sluit niet uit dat die er niet was, maar het zou overigens aanleiding geven voor tenminste drie bemanningsleden en normaliter een 8- tot 12-tal parachutisten.

Wat betreft sneuvelgegevens ben ik er de laatste jaren achter gekomen dat het barst van de spookverhalen. De bekende registers en inventarisen spreken mekaar geregeld tegen en hetzelfde geldt voor verslagen. Het schijnt dat zelfs die vijf dagen oorlog ervoor zorgden dat een groot deel van de gesneuvelden 'mysterieus' om het leven kwam. Op de Grebbeberg alleen al zien we tientallen militairen waarover complete mysteries bestaan en sterk tegenstrijdige verklaringen. De pogingen van vele instanties en personen om zaken 'vast te leggen' zijn aardig, maar vaak net zo arbitrair als onze eigen reconstructies. Erelijst.nl bevat minstens zoveel onzuiverheden als de lijst van De Leeuw/Brongers. Het barst van de aannames en de subjectieve keuzes voor een bepaalde versie. Dat is helaas nu eenmaal zo. De oorlogsgravenstichting hanteert bijvoorbeeld stelselmatig overlijdenscertificaten. Zo kan het gebeuren dat mannen op hun grafsteen sneuveldatum 10 mei hebben, terwijl ze vier dagen later pas sneuvelden. Massaal opgemaakte certificaten waren de aanleiding. Het is dus maar welke theorie of 'bewijzen' je hanteert. Vooralsnog ben ik geen instantie tegengekomen die niet vele fouten in zijn registers heeft ingekapseld.

Dat gezegd hebbende, is dit toch wel een boeiende kwestie. Ik hoop dat er nog wat meer steunbewijs opduikt.
» Deze reactie is geplaatst op 2 juni 2011 01:29
Totaal berichten: 38
Boven water.

Met dank aan André, die vond in het Gemeente archief van ‘s-Gravenhage http://195.242.171.17), de akte van overlijden van Jaap Hardeman.
Zijn vader heeft op 25-07-1940 te ‘s-Gravenhage aangifte gedaan van:
het overlijden van Jaap Hardeman op 10 mei 1940 ten 06.30 uur in deze gemeente.
Geboren te Tegal (NOI), ongehuwd, zonder beroep, woonachtig te Delft.
Het aktenummer is 1764 zit op fiche 2184, afbeelding 4.

Één mysterie opgelost.

MvG.
» Deze reactie is geplaatst op 2 juni 2011 14:57
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Kijk. Dat bedoel ik.

Ik vraag ook regelmatig overlijdensakten op om zekerheid te krijgen omtrent dit soort vastgelegde data. Het lijkt er dan dus op dat het Zoeterwoude scenario buitengewoon onwaarschijnlijk is en het Brongers/De Leeuw scenario (gewond op de Laan van Nieuw Oost Indië) juist aannemelijk. Bovendien lijkt, gezien de woonplaats, ook inderdaad de mogelijkheid niet uitgesloten dat hij inderdaad bij de THC in Delft was gedetacheerd of ingedeeld. De onderdeelsnotering bij zijn naam is immers 'THC-I.DBA'.

Zo zie je maar welke spookverhalen rond gesneuvelden kunnen bestaan. Wij kunnen er inmiddels een boek over schrijven. En nabestaanden van vermisten worden er bijkans mesjogge van.
» Deze reactie is geplaatst op 2 juni 2011 15:18
Totaal berichten: 180
Technische Hogeschool Compagnie was geen onderdeel van I-DBA maar hehoorde organiek tot het Depot Genietroepen.
Het bestond uit studenten die ongeveer één uur per dag een militaire opleiding volgden.
Zie verder blz. 174 en 369 van deel 4 D van "De Groene Serie".
Best mogelijk dat genoemde persoon bij de Technische Hogeschool Compagnie was ingedeeld maar zeker is dat deze compagnie geen onderdeel vormde van het Depot Bereden Artillerie (DBA).
» Deze reactie is geplaatst op 4 juni 2011 16:04
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Volgens mij heb ik dat in mijn reactie van 1 juni duidelijk zo gesteld. Voorts heb ik aangegeven dat het een detachering vanuit DBA bij THC kan zijn geweest.

Het is echter een gegeven dat zijn naam verbonden wordt aan 'THC-I.DBA'. Aangezien het niet onlogisch lijkt dat de meetkundige mannen van de artillerie, in feite een discipline die vooral kennis van natuur- en wiskunde vergde, deels bij de genie werden geschoold, is er alle aanleiding een detachering vanuit het depot artillerie bij het depot genie als reële mogelijkheid te zien.

Ook voorts in de opleiding van artillerie en genie kader zien we een sterke vervlochtenheid van beide wapens. Zo liepen aspirant genie- en artillerieofficieren die aan de KMA studeerden deels vrijwel identieke opleidingspaden en hadden zij voor een belangrijk deel dezelfde hoofdvakken.
» Deze reactie is geplaatst op 4 juni 2011 16:24
Totaal berichten: 38
TU Delft.

Jaap Hardeman wordt in - StilleOgenblikken.pdf - van de TU Delft genoemd als zijnde dat hij als student in het verzet gezeten zou hebben en daarbij is omgekomen. (Zoeken op : hardeman tudelft stilleogenblikken ).

J. Hardeman studeerde op 10 mei 1940 kennelijk aan de TU te Delft. Zijn naam staat vermeldt op de gedenkplaat van de studenten die in de oorlog zijn omgekomen.

Een foto van J. Hardeman is gepubliceerd in - OpHerhaling.pdf. Een nogal politiek getint stuk. (zoeken op : hardeman tudelft OpHerhaling.pdf)


MvG.
» Deze reactie is geplaatst op 4 juni 2011 17:14
Totaal berichten: 38
Update.

Volhoudende naspeuringen door André leverde over J. Hardeman de volgende gegevens op.

Uit het "GEDENKBOEK van het verzet der Delftsche studenten gedurende de jaren 1940-1945."

Gedurende de maanden, die den inval op 10 Mei 1940 voorafgingen maakte Jaap Hardeman deel uit van de T.H.-Compagnie. Den eersten dag van den oorlog werd Jaap reeds, zittend in een auto, vanuit een hinderlaag door het vuur van Duitsche parachutisten gedood. Hij was toen 21 jaar.

Bij het schrijven stond een foto van J. Hardeman in uniform. Op de uniformkraag is het embleem van de luchtdoelartillerie te zien.

MvG.
» Deze reactie is geplaatst op 9 juni 2011 22:38
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Boeiende uitbreiding weer. Nu is de relatie artillerie en luchtdoelartillerie uiteraard snel te leggen, en die van meetdienst evenzo met de vuurleiding voor de 7,5 cm batterijen. Deze hadden voor de bestaande batterijen Vickers vuurleiding en voor de nog in depot staande batterijen een Hazemeijer / Siemens & Halske vuurleiding. Deze vuurleidingen waren elektromechanische rudimentaire rekenmachines, die op basis van enkele input parameters de vuurrichting en tempering van de granaten aan de stukken doorgaven. Eveneens waren de batterijen ten bate van de vuurleiding voorzien van grote stereoscopen. Het kan goed zijn dat Hardeman in opleiding was voor vuurleiding t.b.v. de luchtdoelartillerie.
» Deze reactie is geplaatst op 10 juni 2011 00:40
Totaal berichten: 4
Verrassend om de naam van Ton Joosten hier tegen te komen.
Korp A.D. Joosten zat in 4-22, later 22 CBT
Op 10 mei 1940 was hij op het hulpvliegveld Ockenburg.
In gevecht raakte hij gewond aan arm en zitdeel. Werd gevangen genomen
en opgesloten in de slaapvertrekken. De Nederl. artillerie nam om 08:00 uur Ockenburg onder vuur, waarbij het eerste salvo te kort viel.
Hij werd dus nogmaals verwond. Pas in de middag konden de gewonden worden vervoerd. Hij ging naar het Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan en overleed daar op zondag 12 mei tegen middernacht. Begraven op ABP te Den Haag, waar het grafregister nog steeds zoek is.
» Deze reactie is geplaatst op 12 juni 2011 21:22
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Dat zou dan de zoveelste sterke afwijking zijn van de inmiddels toch wel opvallend vaak onjuist specificerende database van De Leeuw. Die geeft aan:

"
Joosten

Anthonius Dominicus
Rotterdam
15-08-18
Leiden/Morschpoort (gewond)
10-05-40
Den Haag GABP Kerkhoflaan
Monument - Regel IV
22 Dep.C.B.T.(= 4-22 Dep.Bat)
Dpl.Kpl.

R.K.

I22D

GGW
Lotno.: Rotterdam 1478. Stam: 22 RI.
Gewond geraakt bij de Morschpoort in Leiden. Een
sectie van de compagnie was hier achtergebleven
i.v.m. bewakingsopdrachten.

Verwondingen, schoten in borst en been. Hier gewond
geraakt. Bron: moeder van overledene.

ovle. 12-5-1940 Den Haag in het Roode Kruis
ziekenhuis.
begr. 16-5-1940 Den Haag ABP monument regel 4
"

Kunt u uw bron voor de 'afwijkende' beschrijving van de korporaal aan ons meedelen? Ik vindt uw versie trouwens geloofwaardiger. Als Joosten in Leiden was gewond geraakt zou het onlogisch zijn hem naar Den Haag te sturen voor behandeling. Leiden beschikte over tenminste drie grote(re) ziekenhuizen.
» Deze reactie is geplaatst op 13 juni 2011 00:40
Totaal berichten: 38
Eerst gepubliceerd op : http://www.vliegveld-ockenburg.net/

Gevechtshandelingen rond het vliegveld "ockenburg"
door L. Hemelaar
22 Depot Bat. 4 Comp 2 Sectie, Leiden


In de vroegen morgen van den 10den Mei 1940 stond ondergeteekende op het Vliegveld 'Ockenburg' , toen wij werden bestookt door Duitsche vliegtuigen. Wij stonden onder commando van Serg. Gredanus. Deze gaf bevel 'mitrailleur op luchtdoelen.' Onze bewapening was lichte mitrailleurs. Na misschien 15 minuten op luchtdoelen geschoten te hebben kregen wij orders voor het nemen van stelling. De stelling, die ik bij elkaar kon slepen was : 2 steenblokken van circa 40 cm. Vierkant. Ik ging daar met mijn mitrailleur achter. Nu was het wachten op het landen van de vliegtuigen. En daar kwamen zij, groote, grove toestellen, die wij me onze lichte wapens moesten bestoken. De eerste trommel vuurde goed, maar de tweede trommel kreeg haperingen, er bleef een patroon vast in de kamer zitten. Met de patronentang haalde ik hem eruit en probeerde het opnieuw. Dit gebeurde zoo viermaal. Toen hadden de Duitschers ons in de gaten en kregen wij de volle lading; het kostte mijn helper het leven. Ik duwde mijn mitrailleur over de steenen heen en dook achter de blokken weg. Kuster, die 8 Meter achter mij lag, was nog flink aan het sputteren en schoot over mij heen en door mijn mitrailleur, totdat hij door warmlopen het vuren moest staken. Waar hij toen gebleven is weet ik niet.

Enkele oogenblikken later werd ik met het commando "aufstehen" gevangen genomen en weggevoerd, naar de barakken, waar wij hadden geslapen. Wij werden er bijeengedreven. Onder meer waren daar aanwezig Serg. Reus en Korp. Timan, Korp. Joosten † en nog wat manschappen en eenige zwaargewonden. Toen wij daar eenige oogenblikken zaten kregen wij granaatvuur, waarschijnlijk uit Wateringen. Dit ging een oogenblik goed, totdat een granaat in het dak sloeg en Korp. Joosten daar de volle lading van kreeg. Het kostte hem het leven. Er kwam nu een Duitsch Roode Kruisofficier, die 4 vrijwilligers vroeg om de gewonden weg te halen. Hiervoor meldden zich Serg. Reus, Korp. Timan, soldaat Goethe en ondergetekeende. Wij kregen met zijn tweeën een draagbaar en moesten hierop Hollanders en Duitschers weghalen, die gewond waren.

MvG.
» Deze reactie is geplaatst op 13 juni 2011 10:49
Totaal berichten: 1
Soldaat Hemelaar heeft een verslag geschreven. Dat verslag is in bezit van de heer van Ojen, webmaster van de website over Ockenburg.
Ik heb een kopie van het verslag. Mijn bron is wijlen mijn moeder.
Zij was de verloofde van Ton Joosten. Het 22e bestond uit vrijwel alleen maar Rotterdammers. U kent het verhaal van het 22e, naar ik aanneem. Op woensdagochtend 8 mei 1940 kwam er al vroeg iemand aan de deur vertellen dat haar verloofde niet meer in Leiden zat, maar op
Ockenburg (een van de buschauffeurs?). Mijn moeder is in de avond van de 8e en de 9e mei op het vliegveld geweest.Pakt u de kaart van Den Haag anno 1940 erbij, dan ziet u dat de Begoniastraat in Den Haag niet zo ver weg ligt van vliegveld Ockenburg. Op zaterdagochtend 11 mei kwam er bericht dat hij in het Rode Kruisziekenhuis lag. Ook hier kwam iemand aan de voordeur. Het ziekenhuis was zo wat de achtertuin (dit deel van de Begoniastraat is afgebroken in 1942, daar loopt nu de Segbroeklaan).
Zij waren zo wat de enige bezoekers in het ziekenhuis. Logisch. Reizen tussen verschillende plaatsen was onmogelijk.
Via de heer van Ojen hoorde de heer Brongers dit verhaal. Naar ik hoop mogen begrijpen volgt de heer Brongers nu mijn verhaal.
Maar waar liep de informatie mis?
In de personeelsstaat van Ton Joosten staat "is 13 mei 1940 gesneuveld". Vervolgens schrijft er iemand met potlood bij "Waar?".
Een ander schrijft daar naast "gewond b/d Morschpoort te Leiden; 12-5-40 overleden R.kruis te 'shage".
Ik heb dit voorgelegd bij het Rode Kruis.
Die konden er ook niet meer van maken, maar gaven wel de mededeling dat de organisatie vroeger verre van feilloos was.
En om de een of andere reden is men er van overtuigd dat hij laat in de avond van 1e pinksterdag is overleden. Rond het middernachtelijk uur is het natuurlijk altijd moeilijk het exacte tijdstip te bepalen, zeker in de hectiek die er toen geheerst moet hebben.
Maar op de site over Valkenburg (heer van Oorschot)staat nog een andere Joosten. Vaandrig Joosten. Is geen familie, voor zover ik weet.
Dat is even heel in het kort ons verhaal.
Dit verhaal is tevens de reden van de oprichting van de Stichting Herdenking Militaire Erehof 's-Gravenhage waar ik voorzitter van ben.
De Stichting bestaat 2 jaar. Maar het Militaire Erehof is een verhaal apart. Volslagen vergeten.
Nog even terug naar de aanhef in een van uw stukjes.
Ik denk niet dat de heer de Leeuw ooit dit had kunnen ontrafelen. Zoals u al zei, het is vreemd om van Leiden naar het Rode Kruis vervoerd te worden. Dus eigenlijk had hij die aantekening erbij moeten plaatsen. Maar deze oplossing is vele malen mooier. Toch?
» Deze reactie is geplaatst op 15 juni 2011 22:00
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Het is een heidenskarwei geweest de database van Nederlandse gesneuvelden op te zetten. Een zaak die de oud officieren De Leeuw en Brongers op zich namen. Daarvoor is veel respect.

Het nadeel aan dergelijke databases (inventarisaties) is dat ze een soort waarheidsgehalte krijgen, wat niet altijd terecht blijkt. De afgelopen tien jaar doen wij veel onderzoek naar de achtergrond van gesneuvelde militairen, zowel Nederlandse als Duitse. Daaruit is niet alleen gebleken hoeveel werk voornoemde heren in de basisinventarisatie hebben moeten steken, maar ook dat er nogal wat valt te amenderen en/of te wijzigen.

In elk geval is het zo dat er geen enkele database is die erg betrouwbaarder is. De Erelijst.nl en OGS lijsten zijn ronduit onbetrouwbaar en geven bovendien summiere informatie. Ze hebben als basis de formele akten uit het bevolkingsregister, waarvan genoegzaam bekend is dat die tamelijk discriminatoir werden opgemaakt tijdens de meidagen. Het Rode Kruis bezit nog vrij veel gegevens, maar zit pontificaal bovenop haar informatie. Het zou de privacy schaden hun archieven openbaar te maken, zo is de verdediging.

Het blijft kortom puzzelen. Wat me wel enigszins verbaast is dat het Rode Kruis geen nadere informatie heeft. Zij hebben toch de gewonden- en gesneuveldenlijsten van ziekenhuizen en zouden van vrijwel iedere militair de gewondengegevens moeten hebben. Peter Kruit kwam in 2009 nog met zijn fameuze mythe-prikker, dat gebaseerd was op die lijsten en waarbij hij een precies kwantitatief onderzoek stelt te hebben gedaan. Het lijkt me daarom onlogisch als het Rode Kruis geen nadere gegevens over Joosten. Als het Rode Kruis nu opeens zegt dat de organisatie verre van feilloos was, en daarmee bijvoorbeeld verwijst naar het niet bezitten van nadere informatie omtrent Joosten, dan had ik graag wat minder stelligheid in het boekje 'Mythe aan scherven' van Kruit gelezen, tenzij die titel werkelijk wederkerig bedoeld was natuurlijk (wat ik anderszins al eens heb kunnen vaststellen, maar dat terzijde).

In elk geval denk ik inderdaad dat Joosten nimmer in een Haags ziekenhuis terecht zou zijn gekomen als hij in Leiden gewond raakte. Daarnaast lijkt de aanwijzing rond zijn verplaatsing naar Ockenburg kort voor de inval ook al duidelijk te wijzen op die locatie. Bovendien geven verslagen niets prijs van een (dodelijk) gewonde bij de Morschpoort kazerne in Leiden. Als dat al aan de orde was, dan van eigen vuur, want geen Duitser in de buurt. Het Ockenburg scenario lijkt me daarom het meest voor de hand te liggen.
» Deze reactie is geplaatst op 15 juni 2011 22:35
Totaal berichten: 38
Aanvullende informatie betreffende de inzet van 22-Dep.CBT is te lezen op : http://www.mei1940.nl/Verslagen/2Dep/Res-2eLt-Rodermond_SC1-22-Dep-CBT.htm

Het betreft hier een intervieuw uit 1981 van de Lt. F. Rodemond (SC1-22 Dep. C.B.T.) door één van de Boot'ten.
Ref: http://www.verenigdebooten.nl/

MvG.
» Deze reactie is geplaatst op 15 juni 2011 23:29

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554