Discussiegroep

Onderwerp: 4e regiment Veld artillerie 2e schoolbatterij

Totaal berichten: 1
3.005 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Goedendag,

een tijd terug heb ik de gegevens van mijn grootvader opgevraagd.
Het blijkt dat hij gediend heeft in het 4e regiment veldartillerie 2e schoolbatterij.

In de familie ben ik verhalen tegengekomen dat hij ook nog op de Grebbeberg gelegerd was tijdens de meidagen '40.

Kan iemand dit linken aan het legeronderdeel? Heeft iemand tips over dit betreffende regiment? Uberhaupt, alle tips zijn welkom!

Alvast bedankt!
» Dit bericht is geplaatst op 18 juni 2011 16:28
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
4 RA stond tijdens de meidagen globaal opgesteld tussen Veenendaal en Woudenberg en had tot taak de 2e Divisie ( 10 RI, 22 RI en 15 RI ) artilleristisch te ondersteunen. Het klopt dat een van de 3 afdelingen van dit regiment zijdelings een rol heeft gespeeld bij de Slag om de Grebbeberg. Het verhaal over uw grootvader klopt dus in zoverre niet dat hij niet was gelegerd OP de Grebbeberg, maar de kans bestaat wel dat hij er ietwat in de marge bij betrokken is geweest.
Ik bezit vrij veel materiaal over 4 RA.
Desgewenst wil u wel een en ander ervan per scan toesturen.
Dus als u daar prijs op stelt, laat het even weten.
Mag ook via mijn particulier mailadres.
» Deze reactie is geplaatst op 18 juni 2011 18:14
Totaal berichten: 1
L.S.
Mijn Oom en naamgenoot G.Ohmann (Ger) kwam op 4 oktober 1934 op in Militaire Dienst bij het 4e Regiment Veldartilerie beredenen (reg.nr. 14.06.02.020) Werd in augustus 1935 wachtmeester. Ging in juni 1939 met onbepaald klein verlof. Kwam op 25 augustus 1939 op ivb met mobilisatie en ging op 27 mei 1940 met groot verlof. Andere trefwoorden paardentractie (Ros Boogaart); Veldkazerne te Utrecht en Kamp Zeist. a.Is ook bekend alwaar dit regiment tijdens de oorlogsjaren is ingezet en/of dit deelgenomen heeft aan de gevechtshandelingen op de Grebbeberg; b.De omvang van dit regiment ; c.De bijzonderheden over de bewapening; d.De bijzonderheden omtrent zijn persoon. Dit laatste zou werkelijk prachtig zijn.
Voor uw reactie zeg ik u bij voorbaat dank.
» Deze reactie is geplaatst op 29 maart 2013 20:40
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De antwoorden op de meeste van uw vragen kunt U vinden bij uploads/downloads/artillerie_mei_1940.pdf

Blz. 19 en volgende ( 4 RA ).
Persoonlijke informatie over uw oom kunnen wij helaas niet verschaffen.

Ik kan U eventueel wel helpen aan verslagen en/of rapporten van de aparte onderdelen van 4 RA. Dit regiment heeft inderdaad enige bemoeienis gehad met de slag om de Grebbeberg, maar slechts ( zeer ) in de marge.
» Deze reactie is geplaatst op 29 maart 2013 22:33

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554