Discussiegroep

Onderwerp: Korps Motordienst

Totaal berichten: 183
2.312 keer gelezen
Categorie: Overig Mei 1940
Wie kan me helpen aan informatie over het Korps Motordienst (K.Md.)?
Bij het afkondigen van de Algemene Mobilisatie werd het Korps Motordienst omgevormd tot het Depot van de Motordienst. Toch stonden op 10 mei 1940 bij het uitbreken van de oorlog bijvoorbeeld 3-K.Md.te Apeldoorn en 4-K.Md. te Mierlo. Bestonden deze onderdelen dan nog? Waren dezen dan niet opgegaan in het Depot van de Motordienst?. Zo nee, waar bevonden zich dan de staf en 1- en 2-K.Md.? En misschien nog 5-K.Md.? Wie kan mij dit alles verklaren en duidelijkheid over geven?
» Dit bericht is geplaatst op 19 juni 2011 23:05

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554