Discussiegroep

Onderwerp: Slagschaduwen over Nederland

Totaal berichten: 50
2.413 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Hallo Allemaal,

ik heb net het boek slagschaduwen over Nederland gekocht.
Een oud boek, met mooie plaatjes en foto's.
Maar....is de informatie in dit boek nog wat relavant?

Met vriendelijke groet
» Dit bericht is geplaatst op 23 juni 2011 19:02
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Als je het uit pure interesse naar contemporaine geschiedschrijving (anno 1946) leest, is het wel boeiend te lezen. Historisch gezien is het echter sterk gedateerd.
» Deze reactie is geplaatst op 25 juni 2011 02:54
Totaal berichten: 50
Dus geen Duitse snipers in Zeist ...
Sluipmoordenaar van de 5de colonne in Rotterdam?...ook onwaar?
Ik denk haast dat we het hele hoofdstuk van verraad dan met een korreltje zout kunnen nemen. Of zitten daar nog wel wat waarheden tussen?

Kloppen de gegevens die over de vliegbasisen worden gegeven wel?
» Deze reactie is geplaatst op 25 juni 2011 16:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Het is lang geleden dat ik het las. Het ligt al een jaar of tien in een van de dozen met oude boeken. Geen idee meer hoe bepaalde zaken werden omschreven.

Rotterdam was net als bijvoorbeeld Den Haag en Dordrecht, een stad waar Nederlandse militairen op alles schoten was in beeld kwam. Men knalde op elkaar, wapperende ramen, vlaggestokken, burgers en al het andere dat verdacht leek. Fransen, Belgen en Duitsers deden hetzelfde. Duitse rapporten over Dordrecht maken melding van 'wel 70 gewapende burgers', waarvan geen sprake was. De bekende hysterie rond stedelijke slagvelden.

Duitse sluipschutters kwamen achter de linies niet voor. Al die fabels zijn allang ontkracht of onaannemelijk geworden. Dat hier of daar een individu wellicht wel eens dingen heeft gedaan die tot zodanige verhalen aanleiding gaven, zal ik niet uitsluiten. Alle verhalen die wél te controleren zijn, komen allemaal uit op panisch handelen van betrokkenen.

De boeken van kort na de oorlog zitten nog vol onjuiste percepties en (inmiddels) klassieke fouten. Logisch, want pas in de jaren zestig werden de onderzoekingen van defensie gepubliceerd en nadien het werk van De Jong. Nadien werd door Brongers een tweede verdiepingslag gemaakt aangaande mei 1940. Dat men dus in de periode tot midden jaren 50 allerlei boeken publiceerde, waarin nog onzuiverheden waren opgesloten, is logisch. Die boeken lezen is leuk uit curiositeit, geeft ook een aardig globaal beeld, maar niet een zeer betrouwbare reconstructie.
» Deze reactie is geplaatst op 25 juni 2011 16:30
Totaal berichten: 50
Had ik nog een vraag..

misschien weet u of het "waar" of "niet waar" is.

Is een stukje over artillerie:

De artillerie afdeling achter Amersfoort, die in de nacht van 12 op 13 Mei het geluk had bij het afgeven van kaartvuur op een hotel in Barneveld het eerste schot als voltreffer te kunnen noteren in het aldaar verblijvende staf van een Duitse gevechtsgroep.

Ben benieuwd.
» Deze reactie is geplaatst op 26 juni 2011 11:47
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Dé artillerie afdeling achter Amersfoort bestaat niet. Er stonden er elf [geheel 1.RA, 5.RA, 18.RA en een afdeling I-9.RA en III-15.RA]. Amersfoort vormde naast de Grebbeberg het tweede zwaartepunt in de Grebbelinie defensie. Gedurende de nacht werd door vrijwel al die eenheden diverse verontrustende en storende vuren afgegeven. Dat zijn vuren met een lage vuursnelheid, meestal een onregelmatige interval en afgegeven over een groter gebied. Doel is de vijand geen rust te gunnen en intensieve logistiek te ontregelen. Het zijn ook vuren, die niet (op een klein doel) gericht worden afgegeven.

Daarnaast werd een aantal steunvuren gegeven. Merendeels afsluitingsvuren (vuur dat intensief op een voor aanvallende infanterie af te sluiten logistiek punt wordt gegeven), wat als tegenvoorbereidingsvuren (vuur dat men tegen vijandelijke concentraties die zich gereedstellen voor de aanval afgeeft). Ook die zijn niet gericht geweest op landmarks maar zoals gezegd op een beperkt terrein of infrastructuur. Ook werden enige concentraties aangevraagd, wat gelegenheidsvuur is (waargenomen doelen), in dit geval op voertuigen en mitrailleurnesten.

I-9.RA, als enige uitgerust met het verdragende 10-veld geschut, heeft diepe storende vuren uitgebracht in de nacht van 12 op 13 mei. De doelgebieden lagen onder meer rond Barneveld, waarbij het door stukken van III-15.RA werd ondersteund. Nadien nog enkele concentraties ter parade van Duitse aanvallen op de voorposten.

De door 9.RA en 15.RA (beide zogenaamde legerkorpsartillerie) afgegeven vuren op de omgeving Barneveld, hebben grote effecten op de Duitse logistiek rond deze plaats gehad. Er is wel bekend dat enkele voltreffers in Duitse colonnes vielen. Van een voltreffer op een hoofdkwartier is mij niets bekend uit verslagen. Ik sluit niets uit, maar het lijkt me fantasie. Barneveld lag voor zowel III-15.RA (resp 8 km) als I-9.RA (12-16 km) op de maximale afstand.

Waarneming over dergelijke afstanden op een minuscuul doel is uiterst onwaarschijnlijk. Nog onwaarschijnlijker is over het maximale bereik een voltreffer plaatsen op een gebouw bij het eerste schot. Een eerste schot of laag (gehele batterij) vuurt men meestal af om de correcties voor de batterij of afdeling te kunnen bepalen. Die correcties zien op afwijkingen in het nulpunt (opstelling vuurmond t.o.v. kompas) door eerdere actie en verplaatsing, meteo effecten (wind, luchtdruk, neerslag, temperatuur) en declanatie (afwijkingen aardmagnetisme) naast menselijke zaken zoals rekenfouten bij de eerste berekening van het vuur. Een houwitser heeft meestal een aanzienlijke lengte afwijking bij zijn eerste schot, nog los van de standaard afwijking die voor iedere laag van toepassing is omdat nu eenmaal sprake is van constant wisselende invloeden tijdens het trajectum van de afgeschoten granaat (dat gerust 30 seconden duurt). Dat alles maakt een voltreffer op een huis op maximale afstand bij het eerste schot dus uiterst onwaarschijnlijk.

Tenslotte is er nog het Duitse verhaal. Daaruit blijkt dat er wel voltreffers in de Duitse artilleriecolonnes van AR.227 vielen. Er zijn dan ook negen Duitse artilleristen omgekomen in Barneveld in de ochtend van 13 mei. Het waren zes man van II./AR.277, twee van I./AR.227 en één van III./AR.227. Er waren overigens geen andere slachtoffers aan Duitse kant, wat dan maar weer zijdelings als bevestiging kan dienen dat het met die voltreffers in een Duits hoofdkwartier wel meegevallen zal zijn.

Resumerend: er is geen aanwijzing te vinden dat het citaat uit 'Slagschaduwen' juist is.
» Deze reactie is geplaatst op 26 juni 2011 15:40
Totaal berichten: 50
Weer enorm bedankt voor de toelichting.

Ondanks dat het boek "slagschaduwen" volstaat met zulke "aandikkingen" vindt ik het reuze leuk om het boek te lezen en raad ik een ieder aan die geinteresseerd is in de meidagen 1940 dit boek in het bezit te hebben. Niet alleen om de sterke verhalen die de verhalen sieren maar vooral ook om de mooie tekeningen van ons Nederlands leger in de meidagen van 1940.
» Deze reactie is geplaatst op 26 juni 2011 17:04

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554