Discussiegroep

Onderwerp: Mei 1940 - Strijd op Nederlands grondgebied - 3e druk

(redactie)
Totaal berichten: 2.110
2.191 keer gelezen
Categorie: Overig Mei 1940
In het voorjaar 2012, we nemen aan nog voor mei 2012, zal het NIMH komen met een 3e geheel herziene (!) druk van het beruchte boek "Mei 1940 - de strijd op Nederlands grondgebied".

Ik kijk er bijzonder genoeg zeer naar uit. Hoewel de eindredactie hetzelfde blijft, heb ik er toch vertrouwen in dat deze geheel herziene druk een grote verbetering gaat laten zien. Ik ervaar zelf dat het NIMH qua professionaliteit grote stappen heeft gemaakt de laatste tien jaar. Er wordt veel beter geluisterd naar 'amateurs' en men is niet blind (meer) voor eigen hardnekkige fouten. Daarnaast ben ik er haast van overtuigd dat bepaalde hoofdstukken, vooral die van Van den Doel, zullen worden herzien. Daar zaten hoofdstukken bij, vooral die over de luchtlandingen, die echt niet mee kunnen in een categorie 'laatste wetenschappelijke stand van zaken'. Ik had het wel fijn gevonden als het NIMH dit besluit zou hebben genomen voordat ze de Engelse versie hadden uitgegeven. Hoewel ook die versie weer een verbetering bood t.o.v. de 2e druk, zaten er nog honderden kleine en grotere fouten in.

Uiteraard zullen we de 3e druk tijdig aankondigen en voor u - en onszelf - lezen. In ieder geval is de bezoeker inmiddels op de hoogte dat de 3e geheel herziene druk thans op stapel staat.
» Dit bericht is geplaatst op 15 juli 2011 11:25

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554