Discussiegroep

Onderwerp: Krijgsgevangenen

Totaal berichten: 6
3.446 keer gelezen
11 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Goedemiddag deskundige,

Al enkele jaren zijn wij (mijn vader en ik) "intensief" bezig om ons te verdiepen in de strijd die heeft plaatsgevonden in Nederland ten tijde van 10 mei tot en met 18 mei 1940.

Speciale aandacht gaat hieruit naar mijn opa, dienstplichtig soldaat bij het 1-3 RI te Mill in de Peel-Raamstelling. Na boekwerken van u welbekende auteurs gelezen te hebben, een bezoek aan het NIMH en uw website zijn wij op bepaald niveau gekomen waarbij vele puzzelstukken in elkaar vallen maar een groot stuk ontbreekt en waarschijnlijk raadt u welk stuk:

Mijn opa heeft nooit meer verteld dan dit over de oorlogsdagen die hij heeft meegemaakt:

Op 10 mei 1940 zijn de Duitsers Nederland binnen getrokken en wij (de sectie / groep waartoe hij behoorde) hebben geen schot gelost. De sergeant zei: jongens het is afgelopen.....het verhaal eindigt met we zijn naar Duitsland afgevoerd en in Juni kwam ik naar huis.

Uiteraard het achterhalen van wat er daadwerkelijk is gebeurd m.b.t. mijn opa als dienstplichtig militair is "nutteloos" de verslagen zeggen niets over hem en het BRIOP heeft ons niet veel verder gebracht, maar het oorlogszakboekje hebben wij wel in ons bezit en daaruit heb ik aan u de volgende vraag:

In dit oorlogszakboekje zit een briefje met daarin opgenomen dat mijn opa krijgsgevangen is geweest.

De brief is gestuurd vanuit:

Kommandantur Stalag VI / A
Gruppe Ubmehr u. Bü
13-III / 1942

Te Hemer, ondertekend door een Oberleutnant met een onduidelijke naam

Mijn vraag aan u:

Wat was dit voor een kamp? Hoe zijn de Nederlanders hiernaartoe getransporteerd? Uiteraard internet geeft veel informatie, maar dit kamp geeft alleen informatie over Russische, Poolse krijgsgevangenen.

Hoe was het leven daar? Zijn de Nederlanders naar omstandigheden goed behandeld?

Ik hoop dat u mij hierover omtrent meer duidelijkheid kan verschaffen.

Alvast bedankt voor de interesse en de moeite!
» Dit bericht is geplaatst op 10 augustus 2011 17:35
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wat betreft het transport: dat zal ongetwijfeld grotendeels per trein hebben plaats gevonden. Mogelijk vanaf Gennep. De behandeling van Nederlandse krijgsgevangenen was vergeleken met die van de Polen (Russen zullen er toen nog niet zijn geweest ) goed, omdat het hier om een stamverwant volk ging. Desondanks was de verpleging karig.
Omdat uw vraag specifiek de sector Mill betreft kunt u zich m.i het best in verbinding stellen met mensen van onze zuster-stichting in Mill. Zij hebben uitvoerige gesprekken gevoerd met oud-strijders van destijds. Ik zal u enkele adressen mailen.
» Deze reactie is geplaatst op 10 augustus 2011 22:29
Totaal berichten: 6
Goedemiddag,

Namens deze weg wil ik de heer Groenman en de heer Van Dijk bedanken voor de moeite die zij voor mij hebben gedaan m.b.t. mijn vragen.

Met de heer Van Dijk heb ik een zeer fijn mail contact mogen hebben (van de zusterstichting www.mill1940.nl)en hij heeft voor mij zeer veel moeite gedaan. Enkele weken geleden heb ik met de heer Van Dijk een waardevol telefoongesprek mogen voeren.

Ik weet nu veel meer (onder andere m.b.t. mijn opa) en ook de eventuele scenario`s die de heer Van Dijk mij heeft beschreven waren verhelderend.

Voor wat zich heeft afgespeeld op 10 - 11 mei 1940 in en rond Mill kan ik alleen maar diep respect voor hebben. De Nederlandse troepenmacht die daar heeft gestreden heeft dit tot het uiterste gedaan en heeft hier (net als in vele andere delen van Nederland!) laten zien dat een Nederlander kan vechten en dit ook wil doen!
» Deze reactie is geplaatst op 1 oktober 2011 15:54
Totaal berichten: 6
Goedemiddag,

Na enkele maanden van bezinning zijn er voor ons persoonlijk enkele zaken behoorlijk veranderd. Nadat ik het mobilisatie oorlogskruis postuum had aangevraagd en gekregen van het Ministerie van Defensie, is de zoektocht verder gegaan.

Wij hebben kort geleden een +/- 15 tal foto`s gevonden van de diensttijd van mijn opa, het opvallende voor ons persoonlijk is het volgende:

Op enkele foto`s staat mijn opa afgebeeld bij een stuk PAG, op een andere foto staat het adres, gestuurd door een dienstplichtig korporaal (3-1-27 RI) naar mijn opa: 2-3 GB afdeling PAG, maar mijn opa heeft gevochten te Mill (en hier was geen PAG), is hierover een simpele verklaring te geven?

Daarnaast hebben wij het idee dat hij eerder is opgeroepen want hij had een ansichtkaart / foto gestuurd gekregen met de datum van 15 augustus, gestuurd naar de Engelbrecht van Nassau kazerne te Roosendaal is daar ook een reden voor eventueel (zijn dienstplicht had hij enkele maanden daarvoor afgerond)?

Ik hoop dat u / jullie mij nogmaals van dienst kunnen / willen zijn.

Alvast mijn dank!

Maurice
» Deze reactie is geplaatst op 18 april 2012 13:27
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dat de bedoelde briefkaart is opgestuurd naar de Engelbrecht van Nassau Kazerne in Roosendaal lijkt me verklaarbaar: 3 GB was gelegerd in/rond Roosendaal en er waren ook 2 secties ( samen 4 stukken ) PAG bij ingedeeld. Omdat 27 RI het oorlogsregiment was van 3 RI ( met 3 GB ) lijkt het niet geheel onmogelijk dat uw Opa en die korporaal elkaar via die weg kenden, al zijn er natuurlijk ook andere verklaringen te bedenken..
Dat uw Opa uiteindelijk opdook bij I - 3 RI zal in elk geval te maken hebben gehad met het feit dat 3 GB een afgeleide was van 3 RI. Hij bleef zodoende deel uitmaken van de "3RI - familie".
Onduidelijk blijft natuurlijk wanneer hij belandde bij I - 3 RI.
Onduidelijk blijft ook in welke functie hij bij I - 3 terecht is gekomen. Misschien was hij ingedeeld bij de 6 Veld ( die i.t.t de PAG wel in de Peel-Raamstelling achterbleef ), maar dat is niet meer dan een slag in de lucht.

Wat de datum 15 augustus betreft: op 25 augustus vond de z.g Voor-mobilisatie plaats, waaraan een aantal waarschuwings-telegrammen vooraf ging. Het eerste daarvan ( telegram aangeduid met de letter O ) was bestemd voor de z.g grens-bataljons ( zoals 3 GB ), die hun posities dienden in te nemen. Wanneer telegram O is uitgegaan weet ik niet, maar het zou best 15 augustus of daaromtrent kunnen zijn gebeurd. Helemaal zeker van deze verklaring ben ik overigens niet.
» Deze reactie is geplaatst op 18 april 2012 21:00
Totaal berichten: 1.340
Ik sla een beetje aan op de aantekening dat een groep of sectie van I-3.RI geen schot zou hebben gelost. Er is nooit iets uit te sluiten, maar ik vind dat wel erg onwaarschijnlijk. Wel is duidelijk dat I-3.RI bij uitstek vrijwel geheel gevangen is genomen. Het lag in de winkelhaak die de Duitsers prominent aanvielen en er was nadien geen ontkomen meer aan.

Ik zie niet zo snel een verplaatsing van 3.GB naar I-3.RI, hoewel ook dat niet uit te sluiten is. Punt is dat 3.GB juist onder de sterkte was en mede door het detacheren van twee secties naar Geertruidenberg (PNEM centrale) en twee secties naar de bezetting van het Wilhelminakanaal (bij GBJ) veel sterkte verloor. Daarbij zal je niet snel een PAG militair overplaatsen terwijl I-3.RI geen PAG meer had. Als het ertoe leidde dat betrokkene bij de 6-Veld kwam (geen logische overplaatsing, want 6-veld was artillerie oorsprong en PAG infanterie oorsprong) dan is het feit dat hij geen schot loste (met de premisse Mill) miraculeus te noemen.

Anderzijds is krijgsgevangenschap in mei 1940 wel degelijk een sterke aanwijzing dat er in Oost Brabant is gevochten. Mannen van 3.GB, met uitzondering van de secties bij Geertruidenberg en aan het Wilhelminakanaal, zouden geen Duits krijgsgevangenkamp zien.

Mag ik de voorzichtige (!) kanttekening maken dat er een essentieel stuk informatie ontbreekt of niet lijkt te kloppen?
» Deze reactie is geplaatst op 19 april 2012 12:28
Totaal berichten: 6
Goedemiddag,

Heren Groenman en Goossens dank voor u beide reactie, m.b.t. de reactie van meneer Goossens ga ik proberen enige duidelijkheid te scheppen met de kanttekening dat de gegevens inderdaad niet compleet dan wel eventueel niet juist kunnen zijn.

In mijn eerste reactie heeft u kunnen lezen dat mijn opa niet erg spraakzaam was m.b.t. zijn oorlogservaringen. Zijn dienstplichttijd was fantastisch maar de meidagen waren een tè gevoelige snaar, het enige wat hij daarover vertelde was: "Op 10 mei 1940 zijn de Duitsers Nederland binnen getrokken en wij (de sectie / groep waartoe hij behoorde) hebben geen schot gelost. De sergeant zei: jongens het is afgelopen....." dit verhaal klopt niet (naar mijn persoonlijke mening omdat de de heer Van Dijk (M.b.t. het gevecht bij Mill) ook mij tijdens een gesprek duidelijk maakte hoe het gevecht zich ontplooide kan het naar mijn mening niet mogelijk zijn dat er geen schot gelost is.

De naam van mijn opa kwam niet tevoorschijn bij de heer Van Dijk in zijn database waaruit hij opmaakte dat mijn opa niet behoorde bij het 6 veld, en de 1ste en 2de compagnie, dat betekent dus dat alleen de staf of de 3de compagnie als mogelijke eenheden genoemd kunnen worden. Zover mijn informatie enkele maanden geleden.

Ik heb in de maand februari het Mobilisatie oorlogskruis aangevraagd en gekregen van het Ministerie van Defensie m.b.t. 1-3 RI.

Maar enkele dagen geleden hebben wij foto`s gevonden met duidelijk zichtbaar mijn opa bij het stuk PAG (bij een garage en een PAG opstelling in aanbouw en een loopgraaf in aanbouw) op enkele ansichtkaarten (gestuurd door familie en collega`s) staat ook het adres & de eenheid 2-3 GB afdeling PAG geschreven.

Indien u interesse heeft kan ik u de foto`s doormailen om een heldere
blik te kunnen verkrijgen over het gevraagde door mij.

Alvast dank voor het lezen en uw reactie(s)

M.v.g. Maurice
» Deze reactie is geplaatst op 19 april 2012 17:10
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik neem aan dat de bedoelde foto's niet zijn gedateerd?
Begrijp ik u goed als ik vermoed dat u nu toch twijfelt aan een mogelijk verblijf bij I - 3 RI en als gevolg daarvan dus mogelijk aan zijn aanwezigheid bij de slag bij Mill?

Als u de foto's wilt doormailen, graag.
» Deze reactie is geplaatst op 19 april 2012 17:22
Totaal berichten: 1.340
3.GB bestond oorspronkelijk slechts uit 1-3.GB en 2-3.GB, waarbij bij de 1e Compagnie ingedeeld was een sie zware mitrailleurs, anderhalve sie mortieren en twee sie PAG en bij 2-3.GB een sie zware mitrailleurs.

Op 30 januari 1940 kwamen de 3e en 4e compagnie bij de eenheid. Deze bestonden uit zogenaamde individuele dekkingsdetachementen en werden per voornoemde datum dus voortaan als 3-3.GB en 4-3.GB aangeduid. 4-3.GB was oorspronkelijk een grensdetachement dat onder I-30.RI viel. Vanaf 30 oktober 1939 was het detachement onder bevel van C-3.GB gekomen. Zodoende kwam het niet voort uit 3.RI.

De PAG behoorde in mei 1940 niet tot een der compagnieën van 3.GB maar tot de afdeling zware wapens, bestaande uit twee secties zware mitrailleurs, een sectie mortieren en twee secties PAG. Commandant van dat geheel was de res elnt C.H. Ardon. Wel is het zo, en dat zal meermaals het geval zijn geweest, dat de vier stukken PAG over de vier compagnieën tirailleurs werden verdeeld.

De 2e Compagnie (2-3.GB) had oorspronkelijk vier secties infanterie, maar daarvan werden op 7 mei 1940 de 2e en 4e sectie naar de PNEM centrale bij Geertruidenberg (onder Keizersveer) gestuurd ter bewaking. Toen resteerden nog slechts twee secties. Van de 3e en 4e Compagnie werd ook een sectie gedetacheerd, beide aan het Wilhelminakanaal.

Mutaties kunnen altijd hebben plaatsgevonden. Er werd wel meer van en naar grensbataljons gemuteerd. De band 3.RI en 3.GB is evenzo evident. PAG had I-3 RI niet, want deze werd in april 1940 definitief bij 3.RI ingedeeld, dat op de rol stond naar het noorden terug te keren (zonder I-3.RI dat op 15 april onder de Peeldivisie kwam te vallen). Desondanks kan best gebruik zijn gemaakt van een PAG man als versterking. Met uitzondering van het temperen van granaten, de schutter en de stukscommandant, stelden de andere functies weinig voor. Meer dan de helft van een PAG bemanning (met ondersteuning) heeft een bijrol.

Het enig dat erg opmerkelijk blijft is dat een groep bij Mill in het vak van I-3.RI niet geschoten zou hebben. Ik kan me binnen dat vak, m.u.v. de bataljonsstaf, daar niets bij voorstellen. I-3.RI werd namelijk van alle kanten aangevallen. Dat blijft dus een curieus aspect.
» Deze reactie is geplaatst op 20 april 2012 01:44
Totaal berichten: 1.340
Wellicht dat er nog een overweging relevant is. We moeten ons bedenken dat er veel meer PAG besteld was dan de 386 die voorhanden waren in mei 1940. De opleiding liep onderwijl gewoon door op basis van de 600 stuks bestelde PAG. Punt was echter dat met de Anschluss (met Oostenrijk) spoedig (eind 1939) de leveringen van Böhler stokten.

Daarop moest inheems naar een productie worden gezocht. PAG's werden daarom na een stakende toevoer in den lande zelve geproduceerd, maar dat kostte veel meer tijd dan bij het gespecialiseerde Böhler. De achterstanden in leveringen waren evident. Bij mijn weten zijn er geen in Nederland zelf geproduceerde PAG bij de troepen gekomen voor mei 1940. Ik maak daarbij een reserve, maar ik denk dat het klopt. In elk geval waren het er hoogstens enkele als het niet waar is wat ik zei. Punt is, dat van de geoefende PAG bemanningen eenderde geen geschut had. Dat kan ook verklaren dat men als gewoon infanterist werd ingedeeld en ingezet.
» Deze reactie is geplaatst op 20 april 2012 11:58
Totaal berichten: 6
Meneer Groenman en Goossens,

Dank voor u beide reacties en verdieping m.b.t. 3GB en het PAG.

Op dit moment zijn er weer wat puzzelstukjes op de goede plaats terecht gekomen, ik heb met de heer Groenman nog contact m.b.t. tot een eventueel verblijf van mijn opa bij de batterij 6-veld en enkele andere vragen.

Het enige waar ik nog op wil inhaken is m.b.t. "er is geen schot gelost". Naar ik begrepen heb van mijn vader stopte mijn opa met vertellen als de datum 10 mei 1940 tevoorschijn kwam, en wilde niets anders kwijt dan de tekst die ik al heb beschreven in de vorige berichten.

Wij gaan er vanuit gezien zijn krijgsgevangenschap (Hemer) dat hij niets meer hierover kwijt wilde, m.b.t. een onverwerkt verleden wellicht? Het blijft voor ons gissen en een sluitend antwoord is helaas niet meer mogelijk.

M.v.g. Maurice
» Deze reactie is geplaatst op 21 april 2012 15:33
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb inmiddels van 3 stukken 6 Veld van de 3e batterij 6 Veld kunnen vaststellen dat ze wel degelijk actief bij de strijd rond Mill betrokken zijn geweest. Daardoor wordt die 3e batterij 6 veld als het gezochte onderdeel sowieso al en stuk minder waarschijnlijk, er is immers in dit geval "geen schot gelost".
Waarmee de kans dat hij, zoals de heer Goossens al stelde, als infanterist zou kunnen zijn ingezet, groter wordt. Anderzijds zegt hij niet " ik heb geen schot gelost", maar
" er is geen schot gelost. " Dat zou dan eerder slaan op een groep of sectie als geheel ( en zou daar dan echt geen schot zijn gelost? ) of een bepaalde vorm van geschut.Maar misschien zoek ik teveel achter zo'n zinnetje. Kern van de zaak is dat we hier met alleen deze gegevens niet uit zullen gaan komen.
» Deze reactie is geplaatst op 21 april 2012 15:57

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554