Discussiegroep

Onderwerp: Evert Dierssen, 2e compagnie, 1e batallon, 8RI

Totaal berichten: 1
2.386 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Mijn opa heeft gevochten op de Grebbeberg. Ik heb hem nooit gekend en er is me weinig verteld over zijn periode in oorlogstijd. Hij heeft het overleefd, is krijgsgevangen genomen en is weer teruggekeerd naar Nederland. Het heeft me altijd ginteresseerd.

Onlangs ben ik in bezit gekomen van een plakboek van mijn opa met uitgebreide documentatie en fotos over zijn opleiding (lichting 1938 Zelhem), de mobilisatie, de inval van de Duitsers en de nadagen van de verovering.

Ik ben vrij snel daarna op deze buitengewoon boeiende website geattendeerd, waarmee het mogelijk is in grote lijnen, maar soms ook in detail te reconstrueren wat hij heeft meegemaakt. Ik nog wel een tijd bezig zijn deze periode uit zijn leven te reconstrueren.

Het is een goed gedocumenteerd plakboek, er staan fotos met namen in van vele anderen die met hem hebben gediend. Van sommige namen is via de zoekfunctie op deze site informatie te vinden. Helaas is over hem niets te vinden.

Ik ben zeer benieuwd of er niet andere bronnen zijn waarin hij genoemd wordt. Ik zal in een later stadium nog wat foto's posten.
» Dit bericht is geplaatst op 11 augustus 2011 21:57
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dat u uw grootvader nergens bent tegengekomen is niet zo verwonderlijk. Hij zal namelijk hebben behoord tot de lagere rangen, anders had u zijn naam zeker teruggevonden. Namen van militairen uit de lagere rangen worden in verslagen en/of rapporten namelijk maar weinig genoemd. Daarbij zijn wij in het bezit van alle bestaande verslagen van 8 RI,
Appellijsten waarop zijn naam zou moeten voorkomen zijn rond het moment van de capitulatie op bevel van hogerhand vernietigd, er zijn er maar heel weinig bewaard gebleven. Andere niet-officiele bronnen zijn moeilijk te achterhalen, waarbij je ook zou kunnen denken aan b.v dienstkameraden van destijds. Het is duidelijk dat we daar met een uitstervende generatie te doen hebben, de jongsten zijn toch al minimaal 90 jaar oud. Het is eigenlijk al heel wat dat u via dat plakboek in elk geval zijn preciese onderdeel hebt kunnen terugvinden en toch een soort reconstructie hebt kunnen maken van wat hij ongeveer beleefd moet hebben zij het zonder de daarbij behorende sfeer natuurlijk. Had u zonder dat plakboek b.v IVENT ingeschakeld dan hadden ze u waarschijnlijk ( soms hebben ze iets meer informatie) niet veel meer kunnen vertellen dat dat hij behoorde tot 8 RI en daar was opgekomen.
Voor ons kan kan dat plakboek overigens ook interessant zijn, niet slechts vanwege de foto's, maar zeker ook o.a vanwege de daarin genoemde namen. Wij proberen namelijk zoveel mogelijk namen te achterhalen, maar missen er nog vele. Kunt u eventueel wat bladzijden voor ons scannen? Dan kunnen we ons archief weer wat aanvullen.
» Deze reactie is geplaatst op 12 augustus 2011 00:04

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554