Discussiegroep

Onderwerp: Waar was sergt. J.H. Hol aan Zuidfront-Holland?

Totaal berichten: 3
3.387 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Geachte discussiegroepbezoeker.
Ik doe onderzoek naar de locaties (aan het Zuidfront-Holland) waar mijn vader (sergt. J.H. Hol) zich tijdens mei 1940 bevond. Ik loop vast op de volgende punten: 1) de verschillende legeronderdeel-nummers van mijn vader en 2) de vele verplaatsingen en opsplitsing van onderdelen aan het Zuidfront. Het DARIC meldt dat mijn vader “m.i.v.10 april 1940 overging naar de 11e Mitrailleur Compagnie” en tussen “15 april en 26 mei 1940 in onderhoud was bij de 1e Compagnie, 2e Bataljon van het 34e Regiment Infanterie”. Volgens een formulier dd. 25 mei 1940 wordt “Sergeant Hol, J.H. van oorlogsonderdeel 11 MC” door “res. majoor A.J.M. Thijssen van I-39.RI” Groot Verlof verleend. In mijn vaders oorlogsboekje (met vele “17e Regiment Infanterie“-stempels) staat achter de naam Sgt. J.H. Hol “1928-I-39”. Kan iemand mij adviseren welk legeronderdeel-nummer ik moet gebruiken om mijn vaders locaties en verplaatsingen te kunnen traceren. Is dat 1) “I-39.RI” ? of 2) “1-II-34.RI” ? of 3) “11MC”? Zijn er ook lijsten waar ik hem kan terugvinden?
Bij voorbaat mijn hartelijke dank. Willem J.H. Hol.
» Dit bericht is geplaatst op 29 augustus 2011 22:50
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
De 11e Mitrailleur Compagnie was sterk gedesintegreerd tijdens de laatste maand voor de Duitse inval, toen het van Vak Naarden overgeplaatst werd naar het Zuidfront en daar 'misbruikt' werd om allerlei gaten te vullen.

Haar commandogroep werd de commandogroep van Bruggenhoofd Moerdijk, één sectie werd toegevoegd aan het Bruggenhoofd Willemsdorp (Vak Wieldrecht van Groep Kil) voor de bezetting van twee kazematten (die ongeschikt waren voor de Vickers mitrailleurs waarmee men was uitgerust), twee secties werden samen met 1-II-34.RI ingedeeld in het Vak Hellevoetsluis (Groep Spui) en de laatste sectie was in Vak Numansdorp ingedeeld (Groep Spui).

Uw vader was dus (volgens de DARIC informatie) ingedeeld bij één van de twee secties van 11.MC die samen met 1-II-34.RI (1e Compagnie, 2e Bataljon, 34e Regiment Infanterie) aan het Haringvliet lagen tussen het Voornsche Kanaal en het Spui. Hun exacte positie kunt u op deze kaart zien: http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=photo&pid=4711

Op 11 mei werd een deel van de twee secties aan het Spui gepositioneerd om eventuele Duitse oversteken van de Oude Maas oost van het Spui bij Hekelingen te bestrijden.

Dat uw vader uiteindelijk groot verlof verleend krijgt van de bataljonscommandant van I-39.RI is prima verklaarbaar. C I-39.RI [maj. Thijssen] was de vakcommandant van het subvak Rocanje waar uw vader vlakbij lag. Vermoedelijk is uw vader met zijn sectie bij I-39.RI ondergebracht na de capitulatie. Toen het leger in de loop van mei 1940 werd gedemobiliseerd, verleende daarom de commandant van I-39.RI groot verlof aan uw vader.

Uw vader komt niet op lijsten voor. Over de inzet van 11.MC bij Groep Spui is slechts een summier verslag van de sergeant C. van Hombergh. Dat zegt niets over uw vader, die naar ik vermoed stukscommandant was. Het meldt slechts dat er zo nu en dan op vliegtuigen werd geschoten. Een verslag van de secties in Vak Hellevoetsluis bezit ik niet en is vermoedelijk ook niet voorhanden. Men zag daar in het geheel geen Duitsers (anders dan de incidentele vliegtuigen).
» Deze reactie is geplaatst op 30 augustus 2011 00:39
Totaal berichten: 3
Geachte Heer Goossens,
Mijn hartelijke dank voor uw snelle, uitgebreide en verhelderende reactie op mijn hulpvraag m.b.t. de mogelijke locaties en verplaatsingen van mijn vader aan het Zuidfront-Holland tijdens de meidagen van 1940. Uit uw antwoord maak ik op dat mijn vader gevonden moet worden in de 2 secties van 11.MC die met 1-II-34.RI gelegerd waren in Vak Hellevoetsluis. De volgende twee teksten moeten dan op hem slaan:
*“Het Vak Hellevoetsluis oost van het Voornsche Kanaal was alleen aan de zuidzijde, de oevers van het Haringvliet, bezet met troepen. Slechts 1-II-34.RI met twee secties van 11.MC lagen daar in enkele met s.p.o.’s en piramide kazematten uitgebouwde posities”.
* “[1, 101b] Een sectie van 1-II-34.RI [C. reserve 2e luitenant J.W. Kloot] met twee stukken Vickers van 11.MC werd in de namiddag [11 mei 1940] aan de westzijde van het Spui gepositioneerd ter beveiliging van het veerpunt tussen Hekelingen en Nieuw-Beijerland”.
Ik heb tevens van u begrepen dat er van beide secties verder weinig beschrijvingen te vinden zullen zijn. Omdat ik mijn zoektocht nu kan beperken tot een klein gebied rondom twee plaatsen hoop ik nog kans te hebben om persoonlijke, geschreven/gedrukte of visuele bronnen boven water te krijgen o.a. van/over mijn vaders 11.MC- en 1-II-34.RI-kameraden, inwoners uit de plaatsen waar mijn vader gelegerd was, de locale kranten en onderzoeksverslagen. Van mijn vader heb ik nog enige foto’s die genomen (moeten) zijn tijdens de mobilisatie. Gezien de situaties en personen op de foto’s kan ik nu gerichter gaan zoeken. Tot slot wil ik nog iets over mijn jeugdherinneringen en de plaatsen die gelegen zijn in Voorne/ Putten en de Hoekse Waard melden. Sinds mijn onderzoek ben ik mij gaan herinneren hoe ik als klein jochie (ca 5-8 jaar/ tussen 1945-50) per toeval enige gesprekken van mijn vader met andere personen heb opgevangen. Dit moet tijdens feestjes, familiebijeenkomsten etc. geweest zijn. Ik herinner mij, dat plaatsnamen die ik later herkende als horende tot het gebied Voorne/ Putten en de Hoekse Waard, door mijn vader regelmatig genoemd werden. Opmerkelijk hierbij is dat hij ook de plaats Moerdijk en de Moerdijksebruggen noemde. In mijn herinnering sprak hij zodanig over deze “plaats des onheils”, dat ik mij nu begin te realiseren dat hij daar waarschijnlijk ook werkelijk tijdens de gevechtshandelingen ter plaatse is geweest.
Nogmaals mijn dank. En misschien dat komende discussiegroepbezoekers van deze site nog enige aanvullingen kunnen geven op het bovenstaande.
Met vriendelijke groet Willem J.H. Hol.
» Deze reactie is geplaatst op 31 augustus 2011 14:54
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
De Moerdijkse bruggen waren de sleutel in de Duitse luchtlandingsoperatie ten zuiden van Rotterdam. De brede waterweg (Hollands Diep) was in het westen van het land alleen bij Moerdijk overkluisd door twee bruggen. Overal elders hadden de Duitsers om de overzijde te halen een amfibische actie moeten opzetten met alle voorbereiding en risico van dien. Daarom landde in de ochtend van 10 mei 1940 een parachutisten bataljon aan weerszijde van de bruggen. Noordelijker landde een klein bataljon nabij de Dordtse bruggen. Doordat beide brugstellen in Duitse handen vielen, was een route voor de Duitse landstrijdkrachten recht in het hart van Nederland open en beschikbaar.

Vanaf de eerste uren zaten de Duitsers dus in onze Vesting Holland, terwijl uw vader één van de militairen was die - aan het Zuidfront Vesting Holland gelegen - juist de Duitsers buiten de Vesting moest houden. Het was daarom dat Moerdijk, waar vier dagen flink om werd gevochten, steeds door de mannen werd genoemd. Uw vader is er niet geweest tijdens de gevechtsdagen, als hij bij de mannen van 34.RI hoorde, zoals IVENT stelt. Maar mede gezien het feit dat een sectie van de 11e MC betrokken was bij het dekkingsdetachement te Moerdijk, is het wel logisch dat steeds over de Moerdijkbruggen werd gesproken. Het was immers de voornaamste plek waar de Duitsers gedurende de meidagen binnen konden dringen in de verdediging.
» Deze reactie is geplaatst op 31 augustus 2011 15:59
Totaal berichten: 3
Geachte Heer Goossens, (2)
Uw aanvullingen met betrekking tot Moerdijk en de Moerdijkbruggen geven mij een nieuwe kijk op de mentale atmosfeer en de fysieke omstandigheden waarin mijn vader zich moet hebben bevonden tijdens de meidagen van 1940. Mijn complimenten voor de feitenkennis, die u en de personen waarmee u samenwerkt, naar voren kunnen brengen. Nogmaals mijn dank voor uw antwoorden. Met vriendelijke groet Willem J.H. Hol.
» Deze reactie is geplaatst op 9 september 2011 14:52

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554