Discussiegroep

Onderwerp: Sterkte HWL (rookbaars)

Totaal berichten: 433
2.398 keer gelezen
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
n dit forum hebben zich al de nodige discussies afgespeeld. Daarbij komen vaak zeer tegenstrijdige visies op tafel. Lang niet altijd heeft zo'n discussie tot een duidelijke conclusie geleid. Naar mijn mening heeft dat ook te maken met hoe ieder haar of zijn eigen beeld heeft opgebouwd. We lezen vaak uit eigen boek, dan nog met een bril die misschien nieuwe glazen nodig heeft. Voorbeelden te over hier in het archief. Dat is niet meer dan begrijpelijk en is op andere fora niet anders.

Deze week werd me nog eens bijzonder duidelijk dat een interpretatie soms maar van een enkel woord, misschien maar van één letter zelfs, afhangt. Er is een flink verschil tussen roodbaars en rookbaars.

Wie deze raadselachtige woorden wil begrijpen, kan eens kijken op http://geschutopdewageningseberg.blogspot.com/

Wat heeft dat nu met deze site te maken ? Graag zou ik hier eens een discussie willen hebben hoe jullie de sterkte van de HWL bij de Grebbeberg inschatten. Meer details in bovenstaande bron.
» Dit bericht is geplaatst op 9 december 2011 09:50

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554